Geselecteerd op:

help
Belangennetwerken in de sportvisserij [Boek]
Breedijk, M.A.C. \ 1997
In het kader van de Toekomstverkenning Sportvisserij is het gewenst meer inzicht te krijgen in de organisatiestructuur van de sportvisserij en de daarmee samenhangende belangennetwerken. Via literatuuronderzoek en interviews met sleutelinformanten zi ...
help
Bloeiende economie langs snelwegen in kaart gebracht \ VI matrix [Artikel]
Breedijk, M. \ Hamers, D. \ 2006
De omgeving rond snelwegen verrommelt. De overheid wil wat gaan doen aan dat onoverzichtelijke grondgebruik, maar het inzicht ontbrak. Het Ruimtelijk Planbureau wilde daarvoor zorgen, maar concludeerde al snel, dat bestaand cijfermateriaal zich daart ...
help
De zichtbaarheid van de Belle van Zuylentoren [Boek]
Lörzing, H. \ Halbers, A. \ Breedijk, M. \ 2007
Hoogbouw in Nederland. De gemeente Utrecht is voornemens het hoogste gebouw van Nederland neer te zetten, als belangrijk onderdeel van het centrum van Leidsche Rijn. Het zal een kavel in beslag nemen van 1,27 hectare, maar dan hebben we het wel over ...
help
Er is meer te vertellen over de grondmarkt dan dat kadasterdata tonen \ VI matrix [Artikel]
Segeren, A. \ Breedijk, M. \ 2005
Als het gaat om vastgoedverkeer hebben gegevens van het Kadaster een kwaliteitsimago, dat soms op het verkeerde been zet. Uit onderzoek door het Ruimtelijk Planbureau naar de betekenis van de aard en waarde van grondtransacties blijkt, dat de werking ...
help
Met GIS geen bressen meer in kennis van overstromingsrisicogebieden \ VI matrix [Artikel]
Pieterse, N. \ Breedijk, M. \ 2007
GIS-analyses kunnen de ruimtelijke ordenaars helpen te anticiperen op een mogelijke overstroming. Dat is nodig, omdat onbekend is wat veilige en onveilige gebieden zijn. Onderzoek (Pols, Ruimtelijk Planbureau, 2007) bevestigt dat ruimtelijke analyses ...
help
Monitor infrastructuur en ruimte 2016 : zicht op de effecten van de structuurvisie infrastructuur en ruimte [Boek]
Kuiper, Rienk \ Schuit, Johan van der \ Amsterdam, Hans van \ Blom, Wim \ Breedijk, Marnix \ Diederiks, Jos \ Evers, David \ Franken, Ron \ Hilbers, Hans \ Lagas, Piet \ Puijenbroek, Peter van \ Rijn, Frank van \ Thissen, Mark \ Vugteveen, Pim \ Willigers, Mark \ Jorritsma, Peter \ Leeuwen, Niek van \ Altenburg, Frank \ 2016
help
Stadsranden : schakelzones tussen stad en land [Boek]
Pols, Leo \ Bijlsma, Like \ Breedijk, Marnix \ Schie, Maarten van \ 2018
help
Wildvang of nakweek [Studentenverslag]
Breedijk, C. \ 2006
Studentenverslag over de condities waaronder wildvang zou mogen worden toegestaan
help
Zichtbaartijd vanaf de snelweg : eindelijk uitzicht op eenduidige definitie \ VI matrix [Artikel]
Breedijk, M. \ Piek, M. \ 2007
Zichtbaartijd: dat gaat om de tijd dat plekken in het landschap zichtbaar zijn vanuit de auto. De GIS gebaseerde methode waarmee 'snelwegpanorama's ' ruimtelijk kunnen worden vastgesteld heet viewshed. In combinatie met vaststelling van zaken die het ...
help
Zorg voor landschap : naar een landschapsinclusief omgevingsbeleid : signalenrapport [Boek]
Dam, Frank van \ Pols, Leo \ Elzenga, Hans \ Vink, Martijn \ Broek, Lia van den \ Breedijk, Marnix \ 2019
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.