help
Kerstthema: pluimvee wereldwijd \ De pluimveehouderij [Artikel]
Duindam, D. \ Loon-van Duijnhoven, M. van \ Brockötter, F. \ Holik, V. \ Buranakanonda, A. \ Whittle, K. \ Horne, P. van \ Vorotnikov, V. \ 2013
In tien verhalen wordt in kaart gebracht hoe pluimveehouders wereldwijd in hun bedrijfsvoering staan. Experts laten hun licht over de toekomst schijnen. In dit themanummer staan de volgende artikelen: 1) Duitsland, vader en zoon ieder een eigen syste ...
help
Onvermijdelijke uitdaging \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2013
De pluimveesector leek het prima voor elkaar te hebben met het uitstel tot 2021 dat toenmalig staatssecretaris Bleker op het ingrepenverbod gaf. Nu liggen de zaken heel anders. Per 2018 staat de sector aan de lat voor het houden van pluimveekippen zo ...
help
Kerstthema: ondernemen in je omgeving \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2012
Tien verhalen van pluimveehouders die de wensen van de kritische maatschappij omarmen en er hun voordeel meedoen.
help
Daverend succes in een nichemarkt \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2011
Paul Kelly is een Engelse pluimveehouder die een heel eigen weg heeft gekozen. Met een kalkoenenras dat bijna verdwenen was. Nu staan mensen rijendik te wachten om voor kerst een Kelly Bronze te kopen.
help
'Iedereen moet er bovenop zitten met dierziektes' \ De pluimveehouderij [Artikel]
Beukema, E. \ Brockötter, F. \ 2011
Samenwerking tussen alle disciplines (boeren, beleidsmakers, humane en veterinaire geneeskunde en waterschap). Dat is de sleutel tot succes in de strijd tegen infectieziekten, stelt viroloog Ab Osterhaus.
help
' Succes is geen toeval' : stijlicoon Henk Nooren \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2011
Zo correct mogelijk en daardoor zo simpel mogelijk rijden, dat is het adagium van springtrainer Henk Nooren. Jonge talenten én ruiters van groot allure vonden door de jaren heen hun weg naar zijn trainingsfaciliteit. Hij geeft geen les, maar werkt aa ...
help
Broedeiverzekering vangt de ergste klappen op bij een uitbraak van AI \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2011
Wel op slot, maar niet geruimd, dus geen vergoeding van de overheid. De pluimveevermeerderaars die zich ten tijde van de AI-uitbraak in 2003 in deze positie bevonden, kregen de ergste klappen. De klappen gaan nu opgevangen worden door een broedeiverz ...
help
Pluimveehouders in meerderheid positief over productschap PPE \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2011
In een onderzoek van redactie Pluimveehouderij en bureau AgriDirect pleit een minderheid van 23 procent van de ondervraagde pluimveehouders voor afschaffing van het productschap PPE. Een PPE-onderzoek geeft een nog veel positiever beeld voor het prod ...
help
Aanval op het cement van de sector \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2011
Het PPE presenteert de jaarlijkse heffingstarieven te midden van een storm rond het bestaan van het productschap. VVD-kamerlid Charlie Aptroot dient een dezer dagen een motie in ter afschaffing van alle product- en bedrijfsschappen en komt daarmee aa ...
help
Nu dan toch van kracht \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2011
Na een lang overlegtraject tussen overheid en sector is het dan eindelijk zover, het Vleeskuikenbesluit is na een valse start op 1 januari echt van kracht.
help
Voorbeeldland voor de vleeskuikenhouderij \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2011
Geen antibioticagebruik, geen voetzoolproblemen én een goed dierenwelzijn. Beleidsmakers in Nederland wijzen graag naar Denemarken als voorbeeld hoe het in Nederland zou moeten zijn. Hoofdredacteur Fabian Brockötter bezocht Denemarken en zag dat het ...
help
Thema emigreren \ De pluimveehouderij [Artikel]
Ruiter, J. \ Bijleveld, H. \ Stevens, R. \ Kuiper, J. \ Brockötter, F. \ Poelsma, B. \ Teuling, M. \ 2011
Artikelen over het thema emigratie, pluimveehouders in het buitenland: 1) De 10 geboden voor emigreren met succes. 2) 'Ik blijf hier tot mijn vijftigste': een pluimveehouder heeft drie legpluimveebedrijven nabij Vechta in Duitsland. 3) Zakelijke valk ...
help
"Nu nog geen dividend, maar we worden steeds rendabeler" \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2010
Coöperatie DEP stond aan de weig van Biomassacentrale Moerdijk. Na een moeizame start voorziet de nieuwe DEIP-directeur grote stappen vooruit. "Pluimveemestverbranding wordt steeds concurrerender"
help
Te druk : vleessector vaktechniek \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2010
Vleeskuikens hebben de neiging om tegen de stalmuur aan te kruipen, iets wat je niet zou verwachten. Belgisch onderzoek zocht de oorzaak.
help
Vkod-succes: de 435 gram \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2010
Op de nieuwste Rav-lijst prijkt eindelijk een ammoniakreducerend systeem voor vleeskuikenouderdieren. Dankzij inspanningen van de NOP.
help
Niemand neemt de eerste stap : jaargang 40 \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2010
Tijdschrift Pluimveehouderij viert in 2010 haar 40e jaargang. Tijd om eens terug te kijken in ons verleden en vooral in het verleden van de Nederlandse pluimveesector. In dit nummer wordt de klok teruggedraaid naar oktober 1983. De pluimveehouderij v ...
help
Sturen op euro's in plaats van op centen : legsector ondernemen \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2010
Leghennenhouders kennen hun technische resultaten zonder haperen. Op het financiële plaatje hebben ze minder zicht. De bedrijfsmonitor van ABAB accountants kan dat veranderen.
help
Stadse bemoeienis duikt op : jaargang 40 \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2010
Tijdschrift Pluimveehouderij viert in 2010 haar 40e jaargang. Tijd om eens terug te kijken in ons verleden en vooral in het verleden van de Nederlandse pluimveesector. In dit nummer wordt de klok teruggedraaid naar februari 1972. Nederland is in 2010 ...
help
DGF-pot vol, PPE-heffing lager \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2010
In 2010 is diergezondheid leidend thema in ht beleid van de pluimveesector. Dit jaar zet het Productschap Pluimvee (PPE) extra in op gezondheidsonderzoek. Dat kost geld, maar toch gaan de heffingen voor de meeste deelsectoren (groe uitzondering: legh ...
help
Duitsland bouwt \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2010
"Lege eierschappen door een tekort in de keten", zo meldden Nederlandse supermarkten eind 2009. Een grote vraag naar scharreleieren door het kooiverbod in Duitsland per 1 januari leidde tot dit tekort. Het tekort aan scharreleieren is tijdelijk, want ...
help
'We moeten samen met de boeren iets durven bereiken' \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2010
Wakker Dier roept boeren op om met hen een vuist te maken tegen de supermarkten. "Pluimveehouders en dierenbeschermers hebben namelijk eenzelfde belang: de afzet van meerwaardeproducten."
help
Leren van elkaar \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2010
Het kuikenpaspoort van broederij Unibroed van Lith heeft ingrijpende gevolgen voor de eigen organisatie en voor de pluimveehouder. Maar elkaar de loef af steken hoort er niet bij.
help
Wortel en stok \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2010
Onzichtbaar en niet tastbaar, toch is fijnstof uit pluimveestallen een groot probleem voor de volksgezondheid. Emissiebeperking staat hoog op de overheidsagenda, Brussel hijgt in de nek. Gemeentes gaan met knelbedrijven om de tafel op basis van vrijw ...
help
Van een koude kermis thuis \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2010
Pluimveehoudend Nederland verheugt zich eind oktober 1984 op een bezoek aan de VIV. Er is ruimte voor investeringen! Maar minister Braks stoomt in zijn openingswoord de toehoorders klaar voor de Interimwet.... Die wet verordende een onmiddelijke top ...
help
Informatie waar je wat mee kunt \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2010
Strengere regels rond antibiotica en dierenwelzijn vragen om eenduidige informatie-uitwisseling tussen de schakels in vlees- én legsector. Een koppel- of kuikenpaspoort is daarbij onontbeerlijk. De tijd is rijp om in het in IKB-verband in te bedden, ...
help
'Iedereen heeft hetzelfde maatschappelijk belang' : interview \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2010
Bij de nieuwe PPE-voorzitter Bart Jan Krouwel staat duurzaamheid hoog op de agenda. En zo zegt hij : "We moeten af van het vriend-vijanddenken." Wat staat de sector met deze nieuwe voorman te wachten?
help
"Blijven bulderen" : Leon Thijssen kan de wereld aan \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
De combinatie bruine ruin Olaf (Concorde x Ramiro Z) en springruiter Leon Thijssen ging als reserve mee naar de Olympische Spelen in Hongkong
help
'Een mooie financiële wortel voor echte voorlopers' \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
De derde versie van de Maatlat Duurzame Veehouderij, een lijst van maatregelen hoe een duurzame veehouderij te realiseren, is beslist geen papieren tijger. Dat zegt Herman Docters van Leeuwen van Stichting Milieukeur in een interview met "Pluimveehou ...
help
Virusvrij ruimen \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
Kippen ruimen bij een dierziekte is een struikelblok. Maar niet met het Influenza containment system. Deze verrassend eenvoudige en effectieve methode sluit elk virus in. Al in de stal
help
Antibiotica aan banden \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
Door toevoegingen aan IKB Kip zijn vleeskuikenhouders per 1 januari 2010 gedwongen nog kritischer naar het gebruik van antibiotica te kijken
help
'Scherpe kostprijs is de beste bescherming voor je bedrijf' \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
Nederland is koploper in Europa bij omschakeling naar scharrel. Dat schept vooral in de export mogelijkheden. John Kwetters stelt dat we ondanks de voorsprong scherp aan de wind moeten blijven zeilen
help
Sterke band met Nederland \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
Marco Buurman heeft zich het pluimvee houden in korte tijd eigen gemaakt en weet heel goed waar hij heen wil met zijn ouderdieren. "Een verdubbeling van het bedrijf, de broedeieren zijn niet aan te slepen."
help
'Gezonde darmflora maakt antibiotica nagenoeg onnodig' \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
Het gebruik van antibiotica is gemakkelijk en goedkoop. Resistente bacteriën kunnen de sector echter in een kwaad daglicht stellen. In dit artikel betoogt hoogleraar Dik Mevius van het Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR dat het beter kan ...
help
Laatbloeier aan de top : Rolf Göran Bengtsson geniet van zelfstandigheid \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
help
De vuist van het PPE \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
De derde dinsdag in september voor de pluimveesector. Zo kun je het heffingenoverzicht van het PPE (Productschap Pluimvee en Eieren) betitelen. De begroting in het offertje van PPE-voorzitter Jos Ramekers legt de accenten voor het komend ajar. Anders ...
help
Tegenslag de baas, nu optimaliseren \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
Reportage over het eenden bedrijf van Dik en Els van der Zande uit Woltersum in Groningen. Problemen met huidkrassen bij de eenden zijn grotendeels opgevangen met een aanpassing van de ventilatie. Nu heerst er optimisme over de optimalisatie van het ...
help
Puntje eraf zonder wond \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
Het hete mes heeft zijn tijd gehad. Broederij te Heerdt experimenteert met automatisch snavelbehandelen met een infraroodlaser in combinatie met automatisch enten tegen Marek. Een beschrijving van deze techniek
help
Kop van Jut \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
Het plan van Erik Weel voor een bedrijf met 1,6 miljoen kippen maakt heel wat los. Er is geprotesteerd tegen zijn plannen door milieudefensie en de dierenbescherming. Hij ziet zelf verbeteringen op gebied van dierenwelzijn doordat kippen bijvoorbeeld ...
help
'Maak de retail deelgenoot van je situatie' \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
Met een veranderlijke grondstoffenmarkt en oplopende prijzen is een goed saldo behalen lastig. Nan Dirk Mulder van de Rabobank stelt voor om een deel van het risico van het boerenerf weg te halen
help
Schoon naar de haak \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
help
Zadeldrukmeting als trainingshulp : belasting paardenrug in beeld \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
Thans kan de zadeldruk tijdens het paardrijden draadloos worden gemeten. Het inzichtelijk maken van de drukverdeling onder het zadel kan ervoor zorgen dat ruiters beter leren rijden
help
Het vuur brandend houden \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
Het vuur van het mestverbrandingsproject BMC dreigt te doven. Letterlijk en figuurlijk. Redding moet komen van grote kortingen op aangeleverde mest van goede kwaliteit en van het openstellen van de biomassacentrale voor kippenmest van niet leden
help
"Ellende met voedselveiligheid koste wat kost vermijden" \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
Bijmenging van veevoederadditieven (op het boerenbedrijf) belooft heel wat goeds. Kwaliteitsmanager Ymte Yntema van Agrifirm ziet kansen, maar zeker ook bedreigingen. "Niet alles wat blinkt is goud"
help
Roteren tegen resistentie : vaktechniek \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
Er zijn veel middelen en methoden om coccidiose te bestrijden
help
Welzijnsrichtlijn noopt tot actie \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
In het gunstigste geval moet de bezettingsdichtheid bij vleeskuikens per 1 juli 2010 terug naar 42 kg/m², wellicht zelfs naar 39 kg. Niets doen betekent minder kilo's naar de slachterij en dus inkomstenderving. Bijbouwen of (meer) uitladen zijn mogel ...
help
Dubben over dé dichtheid \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
Het Belgisch instituut voor landbouwonderzoek ILVO heeft de effecten van bezettingsdichtheid op het kuikenwelzijn nauwgezet bekeken
help
Koorddansen over vleeskuikenrichtlijn \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
Na het nodige koorddansen is een balans gevonden tussen het verdienen van een goede boterham en het nastreven van een diervriendelijke pluimveehouderij. De sector en minister Gerda Verburg zijn akkoord over de extra welzijnseisen die Nederland invoer ...
help
'We gaan het winnen op kennis en innovatie' \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
"De Nederlandse pluimveesector legt het op kostprijs vroeg of laat af tegen landen met lage lonen en minder regels. We moeten dus investeren in kennis en innovatie. Stilstand is achteruitgang'', waarschuwt voorzitter Jos Ramekers van de stichting Fon ...
help
Acute snot: rap ingrijpen \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
De zeer besmettelijke infectieuze coryza (acute snot) slaat flink om zich heen. Dit jaar komt de ziekte vaker voor en is zij hardnekkiger dan gewoonlijk. Strenge hygiënemaatregelen moeten haar tot staan brengen
help
Zorgen over afschrijving dure rechten \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
Investeringen tot wel €9,00 per productierecht zijn nauwelijks verantwoord terug te verdienen voor 2015, het jaar dat ze zeer waarschijnlijk niets meer waard zijn
help
'Nog een paar jaar verkering, dan huwelijk met NOP' \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
De Nederlandse Vakbond Pluimveehouderij (NVP) bestaat vijf jaar. Bij de lustrumviering, in aanwezigheid van minister Gerda Verburg van het ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit, bleek opnieuw dat de vakbond de confrontatie niet schuwt. ...
help
Stuiver extra blijft op zak \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
De Zweedse kippenvangmethode heeft geleid tot een discussie waaruit blijkt dat dierenwelzijn op het bordje van de pluimveehouder ligt. Meer kosten doorberekenen aan de consument lijkt een illusie
help
Vertel: "20% meer ruimte" \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
Er valt een les te trekken uit een Belgisch onderzoek naar de maatschappelijke acceptatie van de bezettingsgraad bij vleeskuikens
help
Handjeklap voor DGF-bijdrage \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
Overheid en sector zijn in gesprek over de derde convenantsperiode voor het Diergezondheidsfonds (DGF). Het wordt lastig onderhandelen over de bijdrage aan AI-bestrijding met een overheid die de hand op de knip heeft
help
'Maximale bezetting? Dan niet alleen de lusten, ook de lasten' \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
Marianne Thieme hekelt "selectief shoppen" in de wetgeving. "Wanneer de monitoring vanaf 1 juli 2009 van start gaat voor de 42 kg per vierkante meter per juli 2010, moet ook de rest van de wetgeving gehanteerd worden
help
'Integratie LTO, maar wel met een sterk eigen gezicht' \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
Aan de vooravond van zijn tiende algemene ledenvergadering als voorzitter staat Jan Wolleswinkel even stil bij de sector waaraan hij zijn hart heeft verpand. Een sector vol uitdagingen
help
Niet te stoppen, wel te begrenzen \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
De pluimveesector worstelt met uitbraken van de bacterie Salmonella gallinarum (S.g.) op legbedrijven in het midden van het land. Door het ontbreken van voldoende dwingende maatregelen dreigt een sluimerende veenbrand. Naast een ad-hocbesluit tot een ...
help
Kostenpost kou \ De pluimveehouderij [Artikel]
Brockötter, F. \ 2009
Een hoger voerverbruik, meer luchtwegklachten: lage buitentemperaturen kunnen leghennenhouders flink dwarszitten. Wees voorbereid op koudeperiodes
help
Kennis, kunde en Cumano : grenzeloze carrière voor springruiter Jos Lansink \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2008
Hij is geboren en getogen in Nederland, heeft de Belgische nationaliteit en rijdt het liefst op paarden met een Duitse stamboom. De carrière van springruiter Jos Lansink kent geen grenzen. Lang reed hij in dienst van broodheren, maar sinds 2004 houdt ...
help
Gezondheids-ABC : terug naar de natuur? \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ Bruin, M. de \ Ruesink, L. \ Teuling, M. \ 2008
De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van paardengezondheid werden gedurende het afgelopen jaar in de gaten gehouden: van aromatherapie en paardenrollator tot zuurstoftent
help
Capverplichting : einde aan het wilde westen : opinie \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2008
De westernruiters In Nederland zijn in rep en roer, want ze moeten hun chique Stetsonhoed van beverhaar inruilen voor een kunststof cap. De Federatie Nederlandse Westernverenigingen doet deze grote concessie in het kader van de aansluiting bij sportb ...
help
Korte weg naar succes : Björn Nagel naar Olympische Spelen als Oekraïner \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2008
Hij voelt zich op en top Duitser, maar door zijn 2e nationaliteit heeft hij de mogelijkheid om op de Olympische Spelen te starten. De in Holstein geboren en getogen Björn Nagel krijgt een paard van de Oekraïnse miljardair Alexandr Onischenko, al heef ...
help
Buitenlandse ruiters in Nederland : Dutch connection \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2008
Buitenlandse ruiters in Nederland, of bij Nederlandse trainers of op Nederlandse paarden, geven hun mening over het belang van hun trainingsstage
help
Ongewenst, maar niet onbemind : vosfactor bij Friese paarden \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2008
De vosfactor komt bij meerdere Friese paarden voor, echt voskleurige Friezen zijn er niet. Of toch? Bit bezocht vosfries Indy, een echte voskleurige Fries en voor zover we weten de enige in Nederland. Ingeschreven bij het stamboek is de merrie niet. ...
help
"Een goed span bestaat uit vossen" : Koos de Ronde bekent kleur \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2008
Met het WK in Nederland voor de boeg investeerde vierspanmenner Koos de Ronde in nieuwe paarden. Voorheen vond hij dat een goed span geen kleur heeft. Maar nu weet hij zeker: "Een goed span is voskleurig"
help
Nepleer, sprokkelhout en conservenblik : Bit sloopt spotgoedkope zadels \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2008
Hoe veilig is een goedkoop zadel? Om op deze vraag antwoord te krijgen sloopt Bit 3 spotgoedkope zadels. We treffen nepleer, sprokkelhout en conservenblik aan op plekken waar in verband met de veiligheid betere materialen gebruikt hadden moeten worde ...
help
Doodsoorzaken blootleggen : sectie : veterinair \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2008
Een patholoog doet een boekje open over zijn werkzaamheden bij een paardenonderzoek
help
"Zonder tijdig ingrijpen fokken we het Friese ras de vernieling in" : de mening van Doede Wiersma : fokkerij \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2008
Predikant in ruste en fokkerijliefhebber Doede Wiersma maakt zich ernstige zorgen over de inteeltproblematiek binnen het Friese paardenras en roept op tot actie. Hij heeft een plan, waarmee de gezondheid van het ras voor de toekomst zeker gesteld kan ...
help
Claas Conijn: "Het mag geen maskerade worden" : stokpaardje \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2008
De passie voor livreien van Claas Conijn, conservator op paleis Het Loo, heer van stand en paardenman
help
Eventingamazone Mirella Vrolijk: "Luister naar je paard" \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2008
De eventingamazone vertelt dat niet haar eigen planning of een wedstrijdschema de training bepaalt, maar dat haar paarden aangeven hoeveel en hoe hard er getraind kan worden
help
Leren ploegen met Belgische paarden \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2008
Onder het oog van de meesterploeger mag iemand met trekpaarden leren ploegen
help
"Geef mij een hindernis en ik spring hem" : het Olympisch dagboek van Oncarlos \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2008
Een kijkje in het dagboek van Oncarlos, het eventingpaard van Tim Lips. Het duo eindigde op een 15e plaats bij de Olympische Spelen 2008 in Hongkong
help
Ziektekostenverzekering : goed verzekerd, geen centje pijn? \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ Dijk, F. van \ 2008
Wil je het risico op buikpijn door een fikse rekening van de dierenarts verkleinen, dan kun je een ziektekostenverzekering voor je paard afsluiten. Bit vergelijkt 10 verzekeringen, duikt in de voorwaarden en komt tot de conclusie dat de verzekeringen ...
help
Grote verantwoordelijkheid op jonge schouders : springruiter Jack Ansems treedt in voetsporen Bert Romp \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2008
Een interview met springruiter Jack Ansems
help
Tekorten gericht aanvullen : voeronderzoek met een ideologisch randje \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]Bijbehorende website
Brockötter, F. \ 2008
De Gezondheidsdienst voor Dieren toonde aan dat 1 op de 5 paarden een magnesiumtekort heeft. 1 op de 3 heeft een tekort aan vitamine E. Dierenarts Sandra van Leeuwen en veterinair adviseur Annette van Weezel Errens testen een nieuw voedingssupplement ...
help
De top drie van Mieke [van] Tergouw : eregalerij \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2008
De keuze van tweespanmenner Van Tergouw
help
Vitrectomie : oogreddend bij maanblindheid \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2008
Met zijn microchirurgische ingreep, waarmee hij besmet oogvocht uit de oogbol zuigt en vervangt voor een schone vloeistof, redt professor Tóth van de Duitse dierenkliniek Hochmoor het oog van het paard en ook het paard zelf
help
De mening van Paul McGreevy : "Natural horsemanship maakt paardrijden onnodig ingewikkeld" : training \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2008
De Australiër McGreevy probeert een wetenschappelijke basis te leggen onder de training van paarden. De dierenarts, tevens honden- en paardentrainer, bestudeert aan de Universiteit van Sydney hoe paarden op mensen reageren. Hij verklaart het ontstaan ...
help
"Paard is klant van het eerste uur" : zadelmakerij nog steeds het hart van Hermès \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2008
Bij het luxe Parijse modehuis Hermès vormt zadelmakerij het hart van het bedrijf, waar traditioneel vakwerk de inspiratiebron voor heel Hermès is. In het atelier worden elk jaar zo'n 500 zadels gemaakt, waarvan 90% in confectiewerk en 10% in maatwerk
help
"Alleen paarden fokken die ongevoelig zijn voor staart- en maneneczeem" : de mening van Hindrik van der Ploeg : wetenschap \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2008
De afgelopen 5 jaar heeft oud-docent Natuur en Milieu Hindrik van der Ploeg onderzoek gedaan naar knutten. De mug, die staart- en maneneczeem veroorzaakt, vormt volgens hem een steeds grotere bedreiging voor paarden. Hij waarschuwt dat vooral Friese ...
help
Olympische trein op schema ondanks rare sprongen \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2008
De Oekraïense gasmiljardair Alexandr Onischenko lijkt nu, na de nodige verwikkelingen, de vorming van een eigen springteam voor de Olympische Spelen van 2008 aardig voor elkaar te hebben
help
Plastische chirurgie : geen luxe, maar noodzaak : veterinair \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2008
Dierenarts Jacintha Wilmink zet plastische chirurgie in om paarden met grote wonden of lastige littekens sneller en beter te laten genezen. Via huidtransplantaties en slimme operatietechnieken voorkomt ze onnodig leed
help
Analyse paardenpest : stel je voor dat... \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]Bijbehorende website
Brockötter, F. \ 2008
Het nieuwe rampenplan voor Afrikaanse paardenpest is in concept klaar. De Nederlandse overheid heeft daarmee een draaiboek voor het geval de paardenziekte ons land beriekt
help
Intensive care voor veulens : 24 uur per dag alert \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2008
Op de intensive care voor veulens van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht staat het team van de Veulenbrigade 24 uur per dag klaar voor veulens die vechten voor hun leven
help
Kouder dan koud : gevoelstemperatuur, afkoeling door wind : winter \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]Bijbehorende website
Brockötter, F. \ 2008
Ook met koud weer is het buiten goed paard rijden. Belangrijk hierbij is de gevoelstemperatuur, die tot stand komt via een aantal methodes. De in Nederland gehanteerde methode is die van Robert Steadman
help
Grootheid zonder pretenties : schimmelhengst Casco: de trots van vader en zoon Geessink \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2008
De springcarrière van de schimmelhengst Casco zit in de lift en ook in de dekdienst verdiende hij zijn sporen. Bovendien veroverde hij een bijzonder plekje in de harten van ruiter Gerald Geessink en eigenaar, hengsten-opfokker, Anton Geessink. Een ge ...
help
Grand Steeple Chase de Paris ...een dag op de racebaan... zien en gezien worden \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]Bijbehorende website
Brockötter, F. \ 2008
De sfeer tijdens een dag in het Bois de Boulogne bij de paardenrennen van de Grand Steeple Chase de Paris
help
Newton van Dorpzicht, vader van zes generaties goedgekeurde hengsten : klein van stuk, groot van invloed \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2008
De invloed van de 31-jarige Newton binnen de Nederlandse Shetlandfokkerij is groot. Hij staat aan het hoofd van 6 generaties goedgekeurde Shetlandhengsten en bracht zelf 26 goedgekeurde zonen voort
help
Juryleden als politieagent \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2008
De auteur is van mening dat juryleden dienen in te grijpen wanneer er sprake is van corrigerende wreedheden van sommige ruiters jegens hun sportpaarden
help
Koele kikker Maikel van der Vleuten: "Spanning zit van binnen" \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2007
Interview met de 19-jarige Maikel van der Vleuten, die in de voetsporen van vader Eric treedt, gelouterd springruiter
help
Bodyprotectors : Bittest \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ Potter, W. \ 2007
Bodyprotectors kunnen de gevolgen van een val van een ruiter beperken. Bit test 12 bodyprotectors op draagcomfort
help
De top drie van Mark Weusthof : eregalerij \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2007
De 3 tuigpaarden, waaraan vierspanrijder Mark Westhof de voorkeur geeft
help
Grand finale van een gestoord genie : Salieri, het laatste paard van Silvia Iklé \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2007
Interview met dressuuramazone Silvia Iklé, die zich in Zwitserland concentreert op Salieri, waarmee ze op de Olympische Spelen in Hongkong wil bewijzen dat dit het beste paard van de wereld is
help
Deskundigen constateren groot gevaar: "Paardenpest kan morgen uitbreken" \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F \ 2007
Dierziektedeskundigen constateren grote gevaren voor de paardengezondheid: "Het West-Nijlvirus en vooral de Afrikaanse paardenpest kunnen door klimaatveranderingen in Nederland opduiken." Een goede voorbereiding is volgens hun belangrijk
help
"Discussie op basis van feiten : twijfels over meerwaarde diep en rond \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2007
De discussie over het diep en rond rijden wordt weer opgepakt met de Zwitser dr. Michael Weishaupt
help
Te mooi om waar te zijn : verkoopster ongrijpbaar door alias en afstand \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2007
De reconstructie van een oplichtingszaak, waarin Andalusiërs via internet van een Nederlandse in Spanje werden gekocht. De papieren van de paarden bleken niet te kloppen
help
Troeteldier : overdreven zorg doet meer kwaad dan goed : gezondheids ABC \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2007
Waawschuwingen tegen het met te veel liefde en zorg omringen van een paard
help
Gezondheids ABC \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ Bruin, M. de \ Oortveld, L. \ Ruesink, L. \ Teuling, M. \ 2007
De letters van het alfabet worden langsgegaan als handvat om aan te geven wat goed en minder goed is voor de paardengezondheid
help
De top drie van Herman ter Harmsel : eregalerij \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2007
Vierspanrijder Herman ter Harmsel werd al meerdere malen Nederlands Kampioen. Hier zijn keuze van 3 favoriete menpaarden
help
Springamazone Kim de Borst: "Ik ben een amateur tussen de profs" \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ 2007
Uit een interview blijkt dat springamazone Kim de Borst uit Wijdewormer hard werkt aan een comeback met een jonge garde paarden
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.