Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 91

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Cuperus
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Onderzoek strokenteelt : resultaten 2018 : meer diversiteit, meer biodiversiteit en betere gewaskwaliteit in strokenteeltproeven \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Cuperus, F. \ Apeldoorn, D. van \ Stella, J.D. \ Osei, B. \ Noren, I.S. \ Ditzler, L. \ Rossing, W. \ Sukkel, W. \ 2019
Strokenteelt kan in potentie bijdragen aan oplossingen voor de vele uitdagingen waar de landbouw momenteel voor staat. In dit artikel delen de onderzoekers de resultaten over 2018 van een langjarig onderzoek. En nodigen ze de lezer uit om zich aan te ...
help
Inspiratie voor een biodiverse akkerbouw : bouwstenen voor integratie van biodiversiteit in de bedrijfsvoering [Boek]
Dawson, Andrew \ Selin Norén, Isabella \ Sukkel, Wijnand \ Cuperus, Fogelina \ Schoutsen, Maureen \ Vijn, Marcel \ Visser, Andries \ 2019
In deze uitgave laten wij kansrijke bouwstenen zien, die biodiversiteit op het akkerbouwbedrijf kunnen stimuleren en die ook bij kunnen dragen aan de kwaliteit van de landbouwproductie zelf.
help
Verkenning kennisbehoeftes van agrariërs t.a.v. natuurinclusieve landbouw en het reeds bestaande aanbod van deze kennis : waar is de match, de mismatch en hoe die te overbruggen [Boek]
Cuperus, Fogelina \ Smit, Elsbeth \ Faber, Jelle \ Casu, Flavia \ Schütt, Jeroen \ Rooij, Sabine van \ Doorn, Anne van \ Hondebrink, Merel \ Wagenaar, Jan Paul \ Sloot, Peter \ 2019
help
1. Factsheet Agroforestry : Bomen planten op landbouwgrond, wat mag ik? : Handreiking voor agrarisch ondernemers die bomen willen planten op hun bedrijf [Boek]
Schouten, M. \ Cuperus, F. \ 2018
U bent agrarisch ondernemer, en u wilt bomen planten op uw bedrijf. Niet één boom, maar een hele rij, of vele rijen in combinatie met akkerbouw of grasland. Eén van de grootste obstakels die u er mogelijk van weerhoudt om bomen te planten is wellicht ...
help
Alles wat ik hier nu doe is mijn droom! \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Cuperus, F. \ 2018
Een warmoezerij is van oudsher een plek aan de rand van de stad waar groente wordt verbouwd en verkocht. Genesteld tussen de stad Zwolle en de Mastenbroekerpolder doet De Warmoezerij, de biologische tuinderij van Madeleen van Gruting (30), haar naam ...
help
Strokenteelt vraagt denkwerk : vermindering bladluizen in erwt geteeld in de stroken \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Apeldoorn, D. van \ Cuperus, F. \ Singh Sondh, H. \ Sukkel, W. \ Rossing, W. \ 2018
Het telen van verschillende landbouwgewassen in naast elkaar gelegen stroken, van bijvoorbeeld 3 of 6 meter breed, kan zich verheugen in een toenemende belangstelling. Afgelopen jaar is verder geëxperimenteerd en is op praktijkschaal nagegaan wat de ...
help
RECON : reef effect structures in the North Sea, islands or connections? : summary report revised [Boek]
Coolen, J.W.P. \ Jak, R.G. \ Weide, B.E. van der \ Cuperus, J. \ Luttikhuizen, P. \ Schutter, M. \ Dorenbosch, M. \ Driessen, F. \ Lengkeek, W. \ Blomberg, M. \ Moorsel, G. van \ Faasse, M.A. \ Bos, O.G. \ Dias, I.M. \ Spierings, M. \ Glorius, S.G. \ Becking, L.E. \ Schol. \ Crooijmans, R. \ Boon, A.R. \ Pelt, H. van \ Kleissen, F. \ Gerla, D. \ Degraer, S. \ Lindeboom, H.J.. \ 2018
help
Agroforestry werkt op vele manieren : hoe bomen boeren helpen land te verbeteren en duurzaam te ondernemen \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Schoutsen, M. \ Cuperus, F. \ Vijn, M. \ 2017
Agroforestry, ofwel de mengteelt van bomen en éénjarige gewassen of grasland, kent veel voordelen en zorgt mogelijk voor weerbare landbouwsystemen. Gezien de uitdagingen waar de agrarische sector voor staat, zoals de afname van biodiversiteit en bode ...
help
Probleemanalyse : gewasbeschermingsmiddelen gebruik golfbanen : Nationaal Golf & Groen symposium 8 december 2016 [Presentatie]
Cuperus, G. \ 2016
Presentatie gehouden op het Nationaal Golf & Groen symposium ‘drive naar structurele speelkwaliteit’, 8 december 2016.
help
Innovatienetwerk Green Deal sportvelden : Nationaal Golf & Groen symposium 8 december 2016 [Presentatie]
Cuperus, G. \ 2016
Presentatie gehouden op het Nationaal Golf & Groen symposium ‘drive naar structurele speelkwaliteit’, 8 december 2016.
help
Update Green Deal Sportvelden : activiteiten Golfalliantie : Nationaal Golf & Groen symposium 8 december 2016 [Presentatie]
Cuperus, G. \ 2016
Presentatie gehouden op het Nationaal Golf & Groen symposium ‘drive naar structurele speelkwaliteit’, 8 december 2016.
help
Stand van zaken Green Deal : activiteiten Golfalliantie [Presentatie]
Cuperus, G. \ 2016
Presentatie van het NGF Agronomie-seminar KLM Open 2016 : denken richting structurele speelkwaliteit.
help
Een innovatieagenda [Presentatie]
Cuperus, G. \ 2016
Presentatie van het NGF Agronomie-seminar KLM Open 2016 : denken richting structurele speelkwaliteit.
help
An explorative case study on soil micronutrient availability in the province Groningen, The Netherlands [Studentenverslag]
Cuperus, Fogelina \ 2016
In arable cropping systems, there is a wide range of tillage and fertilization practices, such as conventional tillage, non-inversion tillage or no-till. Similarly, fertilization can consist out of inorganic fertilization on soil and/or leaf , solid ...
help
VIBEG monitoring T1 in 2015 : data deelrapportage [Boek]
Goudswaard, Kees \ Bakker, Arnold \ Asch, Margriet van \ Smith, Sarah \ Weide, Babeth van der \ Brummelhuis, Emiel \ Cuperus, Joël \ 2015
Het ‘VIBEG (Visserij in Beschermde Gebieden) akkoord’ betreft twee Habitat- en Vogelrichtlijngebieden: ‘Noordzeekustzone’ en ‘Vlakte van de Raan’. Het doel van dit akkoord is om de instandhoudingsdoelen te realiseren voor habitattype H1110B en schelp ...
help
Effecten van garnalenvisserij in Natura 2000 gebieden [Boek]
Glorius, S. \ Craeymeersch, J. \ Hammen, T. van der \ Rippen, A. \ Cuperus, J. \ Weide, B. van der \ Steenbergen, J. \ Tulp, I. \ 2015
De garnalenvisserij is economisch en in aantallen schepen één van de belangrijkste visserijen in Nederland en opereert vooral binnen Natura 2000 gebieden. Voor zowel de Noordzeekustzone als de Waddenzee is er binnen de Natura 2000 wetgeving een verbe ...
help
De herdersstaf werd een symbool voor vertrouwen : uitwisselen van succesverhalen \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Cuperus, F. \ Winkel, E. \ 2015
Iedereen heeft ‘een succes’ meegenomen naar de winterconferentie in Dronten. In groepjes delen de deelnemers hun verhaal. Door zich in te leven in wat ze horen, spiegelt de groep welke activiteit er achter het succes schuilt gaat. Drie voorbeelden.
help
VIP - pelagic trawl innovation [Boek]
Marlen, Bob van \ Overzee, Harriët van \ Tamis, Jacqueline \ Vries, Pepijn de \ Dammers, Michiel \ Cuperus, Joël \ 2015
In response to the landing obligation for pelagic species, that started in 2015, the Dutch pelagic fishing industry has tested sorting grids with the aim to avoid the capture of undersized and/or unwanted fish.
help
Ecologische ontwikkeling binnen een voor menselijke activiteiten gesloten gebied in de Nederlandse Waddenzee : tussenrapportage achtste jaar na sluiting (najaar 2013) [Boek]
Fey, F.E. \ Dankers, N.M.J.A. \ Meijboom, A. \ Leeuwen, P.W. van \ Cuperus, J. \ Weide, B.E. van der \ Jong, M. de \ Dijkman, E.M. \ Cremer, J.S.M. \ Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ Ministerie van Economische Zaken \ 2014
IMARES Wageningen UR volgt de jaarlijkse ontwikkeling van bodemdieren in de geulen in een voor menselijke activiteiten gesloten gebied (referentiegebied: Schild en Boschwad) en vergelijkt dit met een gebied waar zulke activiteiten wel toegestaan zijn ...
help
De ontwikkeling van niet beviste sublitorale mosselbanken 2009-2013 [Boek]
Glorius, S. \ Rippen, A. \ Jong, M. de \ Weide, B. van der \ Cuperus, J. \ Bakker, A. \ Hoppe, M. van \ 2014
In de Nederlandse kustwateren vindt mosselbroedvisserij en mosselkweek plaats. Deze wateren herbergen echter belangrijke natuurwaarden en de meeste wateren zijn derhalve aangewezen als natuurgebied, wat Nederland verplicht om er voor te zorgen dat de ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.