help
Minimale interventie strategie voor volwassenen met overgewicht en obesitas : resultaten van de pilottest [Boek]
Fransen, G.A.J. \ Hiddink, G.J. \ Koelen, M.A. \ Dis, S.J. van \ Drenthen, A.J.M. \ Binsbergen, J.J. van \ Woerkom, C.M.J. van \ 2008
help
Land evaluation in the EEC : simulation of moisture availability for winter wheat [Boek]
Dis, A.E.C. van \ 1985
The realisation of a soil map for Europe 1:1.000.000 has brought as consequence the need for evaluation of the soils for crop production. For the production of winter wheat a simulation model has been built and tested, which only needs commonly avail ...
help
Een bodemkartering in het oude rivierkleigebied van Noord-Limburg en resultaten van nader onderzoek aan enige normprofielen [Studentenverslag]
Dis, A. van \ Robben, J. \ 1978
help
De druk op zout neemt toe : 40 jaar academisch onderwijs en onderzoek : [jubileumnummer] \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Dis, I. van \ Verschuren, M. \ Witteman, J. \ Geleijnse, M. \ 2008
De Gezondheidsraad adviseerde in 2006 om niet meer dan 6 gram zout per dag binnen te krijgen. Maar zou vanuit gezondheidskundig perspectief de inname niet nog lager moeten zijn?
help
De Nationale Cholesteroltest: vooral gezonde deelnemers \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Deutekom, M. \ Aziz, Y. \ Dis, I. van \ Stronks, K. \ Bossuyt, P.M.M. \ 2008
In 9 supermarkten werd deelnemers aan de Nationale Cholesteroltest in de zomer van 2007 gevraagd een korte vragenlijst in te vullen over risicofactoren voor hart- en vaatziekten en over de verwachting omtrent het testresultaat. Er werden stellingen o ...
help
Effect van leefstijlinterventies bij patiënten met hart- en vaatziekten of hoog risico : review [Boek]
Blokstra, A. \ Dis, S.J. van \ Verschuren, W.M.M. \ 2008
Samenvatting van de bewijslast t.a.v. de effectiviteit van leefstijlinterventies wordt in deze review gepresenteerd voor: cholesterol en voeding, overgewicht, bloeddruk, lichamelijke inactiviteit, roken, diabetes mellitus, multifactoriële leefstijlin ...
help
Effectiviteit van leefstijlinterventies ter behandeling van diabetes mellitus bij patiënten met hart- en vaatziekten of hoog risicopersonen : review [Boek]
Blokstra, A. \ Dis, S.J. van \ Verschuren, W.M.M. \ 2008
Deze review geeft van een overzicht van het effect van leefstijlinterventies op (risicofactoren voor) hart- en vaatziekten (HVZ) bij: patiënten met HVZ én type 2 diabetes, personen met alleen type 2 diabetes en personen met een gestoorde glucose tole ...
help
Effectiviteit van leefstijlinterventies ter behandeling van hypertensie bij patiënten met hart- en vaatziekten en hoog risicopersonen : review [Boek]
Kok, L. \ Dis, S.J. van \ Verschuren, W.M.M. \ 2008
Beschrijving van effecten van leefstijlinterventies bij zowel patiënten met hart- en vaatziekten als hoog-risicogroepen, met name personen met hypertensie. Met een overzicht van wetenschappelijke artikelen
help
Effectiviteit van multifactoriële leefstijlinterventies bij patiënten met hart- en vaatziekten en hoog risicopersonen : review [Boek]
Blokstra, A. \ Dis, S.J. van \ Verschuren, W.M.M. \ 2008
Overzicht van studies naar het effect van multifactoriële leefstijlinterventies bij patiënten met hart- en vaatziekten, waarbij het toedienen van medicatie geen onderdeel uitmaakt van de interventie. Onder multifactorieel wordt hierbij verstaan: een ...
help
Effectiviteit van voedingsinterventies bij hypercholesterolemie bij patiënten met hart- en vaatziekten en hoog risicopersonen : review [Boek]
Kok, L. \ Dis, S.J. van \ Verschuren, W.M.M. \ 2008
Het aanpassen van de leefstijl blijft echter de basis voor de preventie van hart- en vaatziekten. Voor serum-cholesterol is in het bijzonder de samenstelling van de voeding van belang. Tevens passeren een aantal voedingscomponenten de revue die genoe ...
help
Risicofactoren voor hart- en vaatziekten in de Nederlandse bevolking : cijfers en feiten [Boek]
Leest, L.A.T.M. van \ Dis, S.J. van \ Verschuren, W.M.M. \ 2008
Feiten en cijfers met betrekking tot prevalenties van hart- en vaatziekten en trends in leefstijl- en risicofactoren in de Nederlandse bevolking
help
Jan van Nistelrooy over aanschaf melkrobot: "voor 200% achter je keuze staan" \ Voortrekker : agrarisch blad voor Oost-Brabant en Noord-Limburg [Artikel]
Dis, R. van \ 2000
help
Open dag na omschakeling naar geitenhouderij : staldeuren open op zaterdag 14 oktober \ Voortrekker : agrarisch blad voor Oost-Brabant en Noord-Limburg [Artikel]
Dis, R. van \ 2000
Gemengd bedrijf (zeugen en koeien) schakelde begin dit jaar over naar het houden van melkgeiten
help
Controle van de leidingen in veehouderijbedrijven noodzakelijk \ Voortrekker : agrarisch blad voor Oost-Brabant en Noord-Limburg [Artikel]
Dis, R. van \ 2000
Controle van de waterleiding om bacteriologische besmetting van het veedrinkwater te voorkomen
help
Een keurmerk voor gezonde voedingsmiddelen : mogelijk of onmogelijk? \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Molenaar, F. \ Dis, I. van \ 2000
help
Consensus Cholesterol herzien : behandeling en preventie van coronaire hartziekten door verlaging van de plasmacholesterolconcentratie \ Voeding : maandblad van de Stichting Voeding Nederland = Netherlands journal of nutrition [Artikel]
Dis, S.J. van \ 1998
De hoogte van het cholesterolgehalte in de brede context van het voorkomen van andere risicofactoren. De tweede herziening april 1998 dient als leidraad voor behandeling
help
Wat begrijpen consumenten van de voedingswaardedeclaratie? \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]A systematic review of the research on consumer understanding of nutrition labelling
Dis, I. van \ 2004
Hoewel consumenten zelf rapporteren dat ze vaak of tenminste soms de voedingswaardeaanduiding lezen, blijkt uit studies met meer objectieve maten dat het daadwerkelijk gebruik veel lager is. Consumenten die wel naar de informatie kijken, begrijpen in ...
help
Meer vis centraal in de voorlichting : adviezen voor de consumptie van vis \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Dis, I. van \ 2003
Omdat nog veel Nederlanders geen of weinig vis eten staat in de voorlichting het stimuleren van visconsumptie centraal, namelijk een à twee keer per week (vette) vis consumeren. De basis ter preventie van welvaartsziekten blijft het leefstijladvies v ...
help
Omgronden voor bollen snelt voort : in Noord-Holland onderzoekt men mogelijkheden \ Maaiveld : discussietijdschrift over het landelijk gebied [Artikel]
Dis, A. van \ 1987
help
Rondleiding in de supermarkt door de dietist : een geslaagde vorm van voorlichting \ Voeding : maandblad van de Stichting Voeding Nederland = Netherlands journal of nutrition [Artikel]
Cremers, S.B.L. \ Scholten, D.J. \ Dis, S.J. van \ 1993
Dit project werd mogelijk gemaakt door de Nederlandse Hartstichting. Het werd geevalueerd door de vakgroep Gezondheidsvoorlichting van de Rijksuniversiteit Limburg
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.