Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 50 / 58

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Donders
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Condities voor natuurinclusief handelen : analyse van vier praktijken van natuurinclusief ondernemen [Boek]
Farjon, J.M.J. \ Gerritsen, A.L. \ Donders, J.L.M. \ Langers, F. \ Nieuwenhuizen, W. \ 2018
In dit rapport wordt ingegaan op de vraag welke condities bepalen of maatschappelijke initiatieven van bedrijven en burgers meer natuurinclusief worden en welke opties er zijn om de kansen voor opschaling te vergroten. Het onderzoek heeft zich beperk ...
help
Maatschappelijke initiatieven voor natuur en biodiversiteit : een schets van de reikwijdte en ecologische effecten en potenties van maatschappelijke initiatieven voor natuur in feiten en cijfers [Boek]
Sanders, M.E. \ Langers, F. \ Henkens, R.J.H.G. \ Donders, J.L.M. \ Dam, R.I. van \ Mattijssen, T.J.M. \ Buijs, A.E. \ 2018
Voor de Balans van de Leefomgeving willen we weten welke feiten en cijfers bekend zijn over maatschappelijke activiteiten, initiatieven en functiecombinaties voor natuur en biodiversiteit en wat de bijdrage hiervan is om de biodiversiteit te verbeter ...
help
Leefbaarheids initiatieven op het platteland : analyse van eigenheid en eigenaarschap [Boek]
Bock, Bettina \ During, Roel \ Dam, Rosalie van \ Donders, Josine \ Kruit, Jeroen \ Pleijte, Marcel \ Witte, David de \ 2018
help
Monitoring van groene burgerinitiatieven : analyse van de resultaten van een pilot en nulmeting in vier gemeenten [Boek]
Vullings, L.A.E. \ Buijs, A.E. \ Donders, J.L.M. \ Kamphorst, D.A. \ Kramer, H. \ Vries, S. de \ 2018
Vanuit de betrokkenheid bij de evaluatie van het Natuurpact en de Balans van de Leefomgeving is het voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van belang om een kwantitatief beeld te krijgen van het geheel van groene burgerinitiatieven en hun imp ...
help
Monitoring van groene burgerinitiatieven : methodiek, indicatoren en ervaring met pilot en nulmeting [Boek]
Vullings, L.A.E. \ Buijs, A.E. \ Donders, J.L.M. \ Kamphorst, D.A. \ 2018
Vanuit de betrokkenheid van de Balans van de Leefomgeving is het voor het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) van belang om een kwantitatief beeld te krijgen van het geheel van groene burgerinitiatieven en hun impact. Deze behoefte vindt plaats tege ...
help
Monitoringsonderzoek Gezonde Schoolpleinen : monitor van het proces Gezonde Schoolpleinen van 70 Icoonscholen, inspiratie voor een gezond schoolplein en landelijke bekendheid van het proces Gezonde Schoolpleinen [Boek]
Goossen, Martin \ Pleijte, Marcel \ Langers, Fransje \ Donders, Josine \ Vries, Sjerp de \ 2017
help
Ervaringen met burgerparticipatie bij Staatsbosbeheer : leren van twee casestudy's [Boek]
Buijs, Arjen \ Donders, Josine \ Dam, Rosalie van \ 2017
help
The microbial and chemical safety risks of leafy vegetables and how to prevent these on the farm [Video]
Donders, J. \ 2017
The guidelines of GAP, private standards of GLOBALG.A.P. and other legal requirements are used by agribusinesse s to develop their food safety management system s . These are needed to minimalize the chance for microbial and/or chemical hazards durin ...
help
Omgaan met groene burgerinitiatieven : hoe doe je dat als provincie? [Brochure]
Salverda, I. \ Kamphorst, D. \ Pleijte, M. \ Buijs, A. \ Donders, J. \ 2016
In deze brochure schetsen we globaal hoe provincies momenteel omgaan met groene burgerinitiatieven. Dat doen we op basis van een inventarisatie van beleid (programma’s en regelingen) waarmee provincies vormgeven aan hun ambitie om meer ruimte en onde ...
help
De betekenis van groene zelf-governance : analyse van verschillende vormen van dynamiek in de praktijk [Boek]
Dam, R.I. van \ Mattijssen, T.J.M. \ Vader, J. \ Buijs, A.E. \ Donders, J.L.M. \ 2016
In deze studie staan praktijken van natuur- en landschapsbeheer waarin groepen burgers(burgerinitiatieven) de ‘lead’ hebben in het realiseren, beschermen en/of beheren van natuur en landschapcentraal. In drie praktijken van groene zelf-governance is ...
help
Stakeholder perceptions in relation to changes in the management of Natura 2000 sites and the causes and consequences of change : a survey in England, Flanders, France and the Netherlands [Boek]
Bouwma, I.M. \ Donders, J.L.M. \ Kamphorst, D.A. \ Frissel, J.Y. \ Wegman, R.M.A. \ Meeuwsen, H.A.M. \ Jones-Walters, L.M. \ 2016
Dit rapport geeft de resultaten weer van een enquête gehouden onder partijen betrokken bij het beheerplanprocesof het beheer van Natura 2000 gebieden in Engeland, Vlaanderen, Frankrijk en Nederland. Deenquête is gehouden in 91 Natura 2000-gebieden ...
help
Percepties van betrokkenen op het beheer van Natura 2000-gebieden : een onderzoek in Frankrijk, Vlaanderen, Engeland en Nederland [Boek]
Bouwma, Irene \ Donders, Josine \ Kamphorst, Dana \ Frissel, Joep \ Wegman, Ruut \ Meeuwsen, Henk \ Jones-Walters, Lawrence \ 2016
help
Stakeholder perceptions about the management of Natura 2000 sites : a survey in France, Flanders, England and the Netherlands [Boek]
Bouwma, Irene \ Donders, Josine \ Kamphorst, Dana \ Frissel, Joep \ Wegman, Ruut \ Meeuwsen, Henk \ Jones-Walters, Lawrence \ 2016
help
Natuurorganisaties en hun achterban : doelgroep of partner? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Overbeek, M.M.M. \ Donders, J.L.M. \ Vader, J. \ 2014
Veel Nederlanders dragen bij aan natuur en landschap. Natuurorganisaties zoeken meer particuliere bijdragen. Het Planbureau voor de Leefomgeving liet onderzoek doen naar de relatie natuurorganisaties en burgers. Uit het rapport ‘Energiek aan de slag: ...
help
Op zoek naar het duurzame landschap : hoe wetenschap en praktijk van elkaar leren [Boek]
Opdam, P. \ Vos, C. \ Luttik, J. \ Donders, J. \ [2014]
Binnen de wetenschap wordt vooruitgang vaak gestuurd door voort te bouwen op bestaande methoden. Dat betekent vaak innovatie met kleine stapjes binnen de eigen discipline. Een vraag uit de praktijk daarentegen daagt uit tot grote stappen en tot combi ...
help
Groen dichterbij : wat maakt groene buurtprojecten tot een succes? [Boek]
Luttik, J. \ Aalbers, C. \ Donders, J. \ Langers, F. \ 2014
'Groen Dichterbij' is een campagne van IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies die groene buurtprojecten ondersteunt met geld en advies. Alterra heeft voor Groen Dichterbij een onderzoek uitgevoerd naar succes- en faalfactoren en sociale ef ...
help
Energiek aan de slag : natuur- en landschapsorganisaties en hun achterban [Boek]
Overbeek, G. \ Donders, J. \ Vader, J. \ 2014
Natuurorganisaties zijn op zoek naar meer particuliere bijdragen. Zij maken daarbij soms gebruik van de mogelijkheden die de ‘energieke samenleving’ (Hajer, 2011) hen biedt om samen met burgers, bedrijven en overheden het beheer van natuur en landsch ...
help
Politieke discoursen over natuurbeleid en draagvlak : een quick scan naar discoursen over natuurbeleid in landelijke en provinciale politieke debatten ten tijde van het kabinet Rutte I [Boek]
Kamphorst, D. \ Donders, J. \ 2013
Dit rapport geeft inzicht in discoursen over natuurbeleid en samenleving in de landelijke politiek en enkele provincies ten tijde van de hervormingen in het natuurbeleid van het kabinet Rutte I en de mate waarin deze aansluiten bij ontwikkelingen in ...
help
Benutting ecosysteemdiensten [Boek]
Vreke, J. \ Kistenkas, F.H. \ Donders, J.L.M. \ Goossen, C.M. \ Vries, S. de \ 2013
Een belangrijke beleidsopgave is het beter benutten van ecosysteemdiensten. Het doel van dit onderzoek is te komen tot handvatten voor de overheid om de benutting te verbeteren. Daartoe is een theoretisch kader opgesteld, dat een schematisch overzich ...
help
Meer groen op het schoolplein: een interventiestudie [Boek]
Vries, S. de \ Langers, F. \ Donders, J.L.M. \ Willeboer, M.T. \ Berg, A.E. van den \ 2013
Op vier basisscholen, gelegen in Rotterdamse aandachtswijken, is het effect van het groen herinrichten van het schoolplein op de kinderen onderzocht. Een vijfde school fungeerde als controleschool. Het onderzoek bestond uit een voormeting en twee nam ...
help
Recreatie in groenblauwe gebieden : analyse data continu vrijteijdsonderzoek: bezoek leeftijd, stedelijkheidsgraad en activiteiten van recreanten [Boek]
Donders, J.L.M. \ Goossen, C.M. \ 2012
Om het recreatiegedrag te kunnen monitoren, zijn data van het Continu Vrijetijdsonderzoek (CVTO) over de jaren 2006/2007, 2008/2009 en 2010/2011 geanalyseerd. Voor het CVTO worden wekelijks circa 350 personen van 0 jaar en ouder ondervraagd over hun ...
help
Gedreven streven voor natuur en landschap : over actiegroepen van burgers tegen grote landschappelijke ingrepen [Boek]
Groot, M. de \ Salverda, I.E. \ Dam, R.I. van \ Donders, J.L.M. \ 2012
In dit onderzoek worden de drijfveren, het sociaal kapitaal en de strategie van vier actiegroepen beschreven die in verweer zijn gekomen tegen grootschalige ingrepen in het landschap: Red ons bos, Werkgroep Zwartendijk, Bewonersvereniging Horstermeer ...
help
Drijfveren, sociaal kapitaal en strategie van collectieve burgeracties tegen grote landschappelijke ingrepen [Boek]
Groot, M. de \ Salverda, I.E. \ Dam, R.I. van \ Donders, J.L.M. \ 2012
In dit onderzoek worden de drijfveren, het sociaal kapitaal en de strategie van vier actiegroepen beschreven die in verweer zijn gekomen tegen grootschalige ingrepen in het landschap: Red ons bos, Werkgroep Zwartendijk, Bewonersvereniging Horstermeer ...
help
Prrrr ...ta lie loe : de roep om natuurspeelruimte in de stad [Boek]
Bosch, F. van den \ Donders, J. \ Jong, S. de \ Wielen, P. van der \ Roest, A. \ Schutte, D. schutte \ Mulkens, J. \ Gemert, N. van \ Grashoff, T. \ Koen, L. \ Lourens, J. \ Sahtoe, R. \ Crielaard, R. \ Gout, R. \ Waterman, M. \ 2011
Natuurlijke speelruimte dicht bij huis in de stad draagt door zijn aantrekkingskracht bij aan de sociale binding in de wijk. Obstakels zijn de regels rond veiligheid, zorgen en wensen van ouders, het gebrek aan en de blijvende druk op ruimte in de wi ...
help
Waar gaat dat heen? : recreatiemotieven, landschapskwaliteit en de oudere wandelaar : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011 [Boek]
Donders, J.L.M. \ Luttik, J. \ Gossen, C.M. \ Veeneklaas, F.R. \ Weijschede, T.J. \ Vreke, J. \ 2011
Het onderzoek richt zich op de vraag welke kwaliteiten van groen belangrijk zijn bezien vanuit verschillende motieven waarmee mensen recreëren, nu en in de toekomst. Er is een literatuurstudie uitgevoerd naar recreatiemotieven en –trends, met als lei ...
help
Mass Movement naar recreatieve gebieden : overzicht van methoden om bezoekersaantallen te meten [Boek]
Goossen, C.M. \ Fontein, R.J. \ Donders, J.L.M. \ Arnouts, R.C.M. \ 2011
Om gegevens over recreatiebezoek in specifieke, bij naam genoemde gebieden te kunnen achterhalen, hebben we een analyse gemaakt van de volgende methoden: (i) het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO), (ii) methoden gebruikt door natuur- en recreatie-behe ...
help
Recreatiemotieven in het Nationaal Landschap Het Groene Woud [Boek]
Goossen, C.M. \ Donders, J. \ 2011
Dit onderzoek is opgezet om een vergelijking te maken met de resultaten van hetzelfde onderzoek dat in Midden-Delfland is gehouden. De resultaten uit het onderzoek in Midden-Delfland worden met deze resultaten in Het Nationaal Landschap Het Groene Wo ...
help
River flooding and landscape changes impact ecological conditions of a scour hole lake in the Rhine-Meuse delta, The Netherlands \ Journal of paleolimnology [Artikel]
Cremer, H. \ Bunnik, F.P.M. \ Donders, T.H. \ Hoek, W.Z. \ Koolen-Eekhout, M. \ Koolmees, H.H. \ Lavooi, E. \ 2010
A 400-year sediment record from an 18 m deep scour hole lake (Haarsteegse Wiel) near the Meuse River in the Netherlands was investigated for past changes in water quality, flooding frequency and landscape change using geophysical, geochemical and mic ...
help
Zicht op natuur- en landschapsorganisaties : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011 [Boek]
Vader, J. \ Donders, J.L.M. \ Bredenoord, H.W.B. \ 2010
Er is in de maatschappij veel draagvlak voor particuliere organisaties die zich bezighouden met bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap. Het grote aantal organisaties op dit gebied en hun omvangrijke achterban illustreren dit. Het draagvl ...
help
Groen gas Invoeding in het gasnet : scenario ontwikkeling [Boek]
Donders, R. \ 2010
Groen Gas, gas van biologische oorsprong en met dezelfde kwaliteit als aardgas, wordt een steeds belangrijkere energiedrager in Nederland en de opkomst is in volle gang. Overheden, potentiële leveranciers en subsidieverleners ontplooien allerlei init ...
help
Dilemma's en barrières in de praktijk van het natuur- en landschapsbeleid : achtergronddocument bij Natuurbalans 2009 [Boek]
Gerritsen, A.L. \ Kamphorst, D.A. \ Selnes, T.A. \ Veen, M. van \ Bosch, F.J.P. van den \ Broek, L. van den \ Broekmeyer, M.E.A. \ Donders, J.L.M. \ Fontein, R.J. \ Tol, S. van \ Wamelink, G.W.W. \ Wielen, P. van der \ 2009
De Natuurbalans is een jaarlijkse publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In deze publicatie wordt het natuur- en landschapsbeleid van het Rijk geëvalueerd. Hoofdstuk 8 van de Natuurbalans 2009 richt zich op dilemma’s en barrières r ...
help
Kiezelalgen documenteren historische waterkwaliteit van diepe meren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Cremer, H. \ Bunnik, F. \ Donders, T. \ Koolmees, H. \ 2009
Voor het opstellen van maatlatten in het licht van de Kaderrichtlijn Water is het noodzakelijk om natuurlijke referentietoestanden van meren te bepalen. Voor dit doel kan een analoog worden gezocht in een natuurlijk systeem in het buitenland of een h ...
help
Smaakmakers voor landschappen op basis van recreatiemotieven : eerste aanzet om belevingsfactoren in landschappen te creëren [Boek]
Goossen, C.M. \ Kruit, J. \ Donders, J. \ Rooij, B. van \ 2009
Hoe kan een landschap recreatief aantrekkelijk worden gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende recreatiemotieven? Er zijn 5 motieven onderscheiden: gezelligheid, even tussen uit, interesse, opgaan in andere wereld en uitdaging. In e ...
help
Kunst als schroevendraaier : is kunst bruikbaar gereedschap in maatschappelijke veranderingsprocessen? [Boek]
Jagt, P. van der \ Donders, J. \ Brinkhuijsen, M. \ 2008
In Kunst als schroevendraaier, wordt een analyse gemaakt van een aantal kunstprojecten die instrumenteel worden ingezet en hun maatschappelijke effecten. Kunst kan de maatschappij in beweging zetten. Maar hoe doe je dat? Zijn er gebruiksaanwijzingen? ...
help
Recreatief gebruik van water : achtergronddocument bij Natuurbalans 2008 [Boek]
Vreke, J. \ Wulp, N.Y. van der \ Donders, J.L.M. \ Goossen, C.M. \ Vries, S. de \ Boer, T.A. de \ Henkens, R.J.H.G. \ 2008
Voor de rol van water is onderscheid gemaakt tussen zogenaamde kleine wateren en grote wateren. Kleine wateren als beekjes, vennen en sloten zijn een onderdeel van het landschap en hebben als zodanig invloed op de aantrekkelijkheid en de beleving. Gr ...
help
Natuur en landschap voor mensen : achtergronddocument bij Natuurbalans 2007 [Boek]
Vreke, J. \ Donders, J.L.M. \ Elands, B.H.M. \ Goossen, C.M. \ Langers, F. \ Niet, R. de \ Vries, S. de \ 2007
Dit WOT rapport analyseert twee aspecten. 1. ‘Mensen-voor-natuurbeleid’ dat erop is gericht om de houding en het gedrag van mensen ten opzichte van natuur te beïnvloeden, zodanig dat het draagvlak voor natuur en natuurbeleid toeneemt (zoals NME Natuu ...
help
Op tijd bestrijden van Varroa destructor helpt bijen de winter door \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Gerritsen, L. \ Blacquière, T. \ Cornelissen, B. \ Donders, J. \ Jaspers, D. \ Steen, S. van der \ 2007
PPO-Bijen deed vanaf 2005 onderzoek naar het effect van de Varroa destructor mijt op winterbijen
help
Op tijd bestrijden van varroa redt de winterbijen [Boek]
Gerritsen, L. \ Blacquiere, T. \ Cornelissen, B. \ Donders, J. \ Steen, S. van der \ 2007
PPO Bijen deed onderzoek naar de wintersterfte van bijen. In het bijzonder het effect van besmetting van de winterbijen met de varroamijt. Het blijkt dat als de volken besmet de winter in gaan, in het voorjaar grote sterfte optreedt, doordat het volk ...
help
Stuifmeelreductie door hommels bij paprika in kassen : pilotproef [Boek]
Blacquière, T. \ Cornelissen, B. \ Donders, J. \ Steen, S. van der \ 2007
Stuifmeel van paprika veroorzaakt veel allergische klachten. Het is een typisch voorbeeld van een beroepsallergie. De klachten zijn jeuk, niezen en loopneuzen, terwijl ook een trend naar een verminderde longfunctie is geconstateerd. In eerder onderzo ...
help
Leerrapport WaterTekens : casus Kleine Beerze : verslag van een belevingsonderzoek en planproces [Boek]
Jacobs, M. \ Donders, J. \ 2007
Waterschap de Dommel werkt aan een samenhangende visie en een inrichtingsplan voor een negen kilometer lang traject van de beek ‘de Kleine Beerze’. De beek is in dit traject gekanaliseerd, maar moet ruimte krijgen voor natuurlijke beekprocessen. De d ...
help
Geïntegreerde duurzame bestrijding van varroamijt bij honingbijen : thema: effectief en duurzaam middelenpakket BO-06-004 2.4.9 [Poster]
Gerritsen, L. \ Cornelissen, B. \ Donders, J. \ Steen, S. van der \ Blacquière, T. \ [ca. 2006]
Het doel van het project is het ontwikkelen van een goede strategie om de varroamijt op een duurzame wijze te bestrijden en deze te introduceren en te implementeren in de praktijk
help
Ageing and the sustainability of Dutch public finances [Boek]
Ewijk, C. van \ Donders, J. \ 2006
De vergrijzing van de Nederlandse bevolking brengt de houdbaarheid van de openbare financiën in gevaar. De verdubbeling van de verhouding tussen het aantal gepensioneerden en het aantal werkenden verstoort de balans tussen uitgaven en belastingopbren ...
help
Verrommeling in Nederland [Boek]
Veeneklaas, F.R. \ Donders, J.L.M. \ Salverda, I.E. \ Agricola, H.J. \ Bruinsma, J.L.M. \ Koomen, A.J.M. \ Meulenkamp, W.J.H. \ 2006
In dit WOT Natuur & Milieu rapport wordt een begripsdefinitie gegeven van "verrommeling". Vervolgens is voor een steekproef van 72 plaatsen in Nederland een oordeel gegeven over de mate van storende elementen in het landschap, waarvan verpaarding er ...
help
Potenties van groen! : de invloed van groen in en om de stad op overgewicht bij kinderen en op het binden van huishoudens met midden- en hoge inkomens aan de stad [Boek]
Vreke, J. \ Salverda, I.E. \ Donders, J.L. \ Langers, F. \ Veeneklaas, F.R. \ 2006
Generieke effecten van groen in en om de stad zijn in kaart gebracht. Voor twee van deze effecten zijn relevante aspecten beschreven en analyses uitgevoerd. Een statistische analyse, waarbij is gecorrigeerd voor etniciteit en sociaal-economische stat ...
help
Gewasgroei en energiegebruik in kassen onder een Lexan-ZigZag kasdek in vergelijking met verschillende soorten kasdekken [Boek]
Kempkes, F. \ Os, E. van \ Blacquière, T. \ Aa-Furnée, J. van der \ Cornelissen, B. \ Donders, J. \ 2006
Wordt de geclaimde energiebesparing bij Lexan-ZigZag-plaatmateriaal onder praktijkomstandigheden wel gehaald? Om de prestaties van dit Lexan-ZigZag kasdekmateriaal te bepalen, is op een bedrijf dat dit kasdek heeft aangeschaft, een praktijkproef uitg ...
help
Flying doctors [Poster]
Evenhuis, B. \ Köhl, J. \ Paternotte, P. \ Steen, S. van der \ Donders, J. \ Tongeren, C. van \ Wilms, J. \ [2005]
Ua385 kan vruchtrot (Botrytis cinerea) in aardbeien deels voorkomen. Optimalisatie van de toedieningstechniek zou de efficiëntie van de antagonist kunnen vergroten. Voor de werkzaamheid is het nodig dat de antagonist op de aardbeibloemen wordt afgeze ...
help
Geïntegreerde en duurzame bestrijding van de varroamijt bij honingbijen [Poster]
Gerritsen, L. \ Cornelissen, B. \ Donders, J. \ Steen, S. van der \ Blacquière, T. \ [2005]
De mijt Varroa destructor is wereldwijd de grootste bedreiging van de honingbij. Omdat honingbijen vanwege de bestuiving een essentieel onderdeel vormen van biologische en geïntegreerde teeltsystemen (fruitteelt, glastuinbouw, groene ruimte enz.) zij ...
help
Vermoeidheid, emotionele uitputting en ervaren gezondheidsklachten in relatie tot werkaspecten bij werknemers met en zonder chronische ziekte \ TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen [Artikel]
Donders, N.C.G.M. \ Roskes, K. \ Gulden, J.W.J. van der \ 2005
In dit onderzoek is gekeken naar mogelijke verschillen in scores op de gezondheidsmaten vermoeidheid, emotionele uitputting en ervaren gezondheidsklachten en diverse werkaspecten tussen chronisch zieke werknemers (CZW) en niet-chronisch zieke werknem ...
help
Psychosocial workload, work-family interference and health : determinants of sick leave in university employees [Boek]
Donders, N.C.G.M. \ 2005
Little attention has been paid to the possible contribution of family-related characteristics and difficulties with combining work and family life. The author investigated whether determinants in the work- and family domains could contribute to the e ...
help
De beroepsbevolking in verandering: lang leve diversiteit? : een studiemiddag over diversiteit, arbeid en gezondheid \ TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen [Artikel]
Donders, N. \ 2004
Op 12 maart 2004 organiseerde de werkgroep Diversiteit, Arbeid en Gezondheid van de Universiteit Maastricht een studiemiddag over de veranderende beroepsbevolking en de consequenties daarvan. Ingegaan werd op: vrouwenwerk, diversiteit in de beroepsbe ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.