Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 17 / 17

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Elbersen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Nationale invulling vergroening GLB vanuit het perspectief van biodiversiteit [Boek]
Doorn, A. van \ Vullings, W. \ Breman, B. \ Elbersen, B. \ Korevaar, H. \ Meijer, M. \ Naeff, H. \ Noij, G.-J. \ Kuhlman, T. \ Polman, N. \ 2013
Onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is de vergroening. Deze vergroening houdt in dat 30% van de directe betalingen in Pijler 1 alleen uitbetaald worden aan boeren als zij voldoen aan verplichte beheersmaatregelen die guns ...
help
Vergroening van het GLB door Ecological Focus Area’s : verkenning van doelen, randvoorwaarden, kosten en baten [Boek]
Doorn, A.M. van \ Melman, T.C.P. \ Geertsema, W. \ Elbersen, B.S. \ Prins, H. \ Stortelder, A.H.F. \ Smidt, R.A. \ 2012
Een belangrijk element in de voorstellen van de Europese Commissie voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2013 is het vergroenen van de directe betalingen aan boeren via een verplicht aantal maatregelen. Het Nederlandse kabinet ziet voora ...
help
Natuurgebieden in Europa: bescherming en financiering [Boek]
Apeldoorn, R.C. van \ Bouwma, I.M. \ Doorn, A.M. van \ Naeff, H.S.D. \ Hoefs, R.M.A. \ Elbersen, B.S. \ Rooij, B.J.R. van \ 2010
In dit werkdocument is informatie verzameld over de bescherming van Europese natuurgebieden (Natura 2000-gebieden en overige beschermde gebieden) en over enkele Europese fondsen, die voor gebiedsbescherming worden gebruikt. Deze informatie is verzame ...
help
Ruimte voor biomassa in Europa \ Geografie [Artikel]
Rienks, W.A. \ Elbersen, B.S. \ Staritsky, I.G. \ Eupen, M. van \ Diepen, C.A. van \ 2009
In 2020 moet 10 procent van de brandstoffen voor vervoer in Europa uit biomassa komen. Hoeveel ruimte vraagt dat, en welke plekken in Europa lenen zich het best voor de teelt? De verbouw van tweede generatiegewassen zoals switchgrass biedt mogelijkhe ...
help
Application of a GIS-BIOLOCO tool for the design and assessment of biomass delivery chains \ 16th European biomass conference & exhibition; from research to industry and markets, Valencia (Spain) [Congresverslag]
Geijzendorffer, I.R. \ Annevelink, E. \ Elbersen, B.S. \ Smidt, R.A. \ Mol, R.M. de \ 2008
The spatial fragmentation of different biomass sources in one or more regions makes design and assessment of sustainable biomass delivery chains rather complicated. This paper presents a GIS tool that supports the design and facilitates a sustainabil ...
help
A simple method to estimate practical field yields of biomass grasses in Europe \ 14th European Biomass Conference, 17-21 October 2005, Paris, France [Hoofdstuk uit boek]
Elbersen, H.W. \ Bakker, R.R. \ Elbersen, B.S. \ 2005
Perennial grasses such as switchgrass, Miscantus, Arundo donax and reed canary grass are being developed as lignocellulosic biomass crops in Europe. The crops are suitable for soil conservation, low value forage production, as an ornamental grass and ...
help
Extensive livestock systems and biodiversity: the case of Islay [Boek]
Brak, B.H. \ Hilarides, L. \ Elbersen, B.S. \ Wingerden, W.K.R.E. van \ 2004
The relationship between extensive livestock systems and biodiversity has been examined in a case study on the Island of Islay (UK). As an introduction literature and relevant policy regulations have been reviewed. Farmers have been interviewed on ag ...
help
Assessing multifunctionality of European livestock systems \ Sustaining agriculture and the rural environment : governance, policy and multifunctionality [Hoofdstuk uit boek]
Andersen, E. \ Elbersen, B.S. \ Godeschalk, F.E. \ 2004
In this chapter the typology of grazing livestock farming developed in the ELPEN project is explored in the context of multiple land use
help
Melkveehouderij op schaal : nieuwe concepten voor grootschalige melkveehouderij [Boek]
Rienks, W.A. \ Eck, W. van \ Elbersen, B.S. \ Hulsteijn, K. \ Meulenkamp, W.J.H. \ Poel, K.R. de \ 2003
De schaalvergroting van de melkveehouderij in Nederland is een belangrijke trend die zich naar verwachting zal voortzetten. Dit onderzoek laat zien hoe grootschalige melkveebedrijven georganiseerd zijn. Daarbij is inspiratie opgedaan bij de praktijk ...
help
Voorspelling van effecten van ingrepen in het waterbeheer op aquatische gemeenschappen : validatie van de cenotypenvoorspellingsmodellen voor regionale watertypen (Overijssel) en voor beken en sloten in Nederland [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Elbersen, B.S. \ Hoorn, M.W. van den \ 2003
Dit rapport geeft de resultaten weer van de toepassing van cenotypenvoorspellingsmodellen, één voor Overijsselse wateren, één voor beken en één voor sloten, en is uitgevoerd in het kader van het project RISTORI fase 3. De modellen zijn gebaseerd op e ...
help
Schaapskuddes in het natuurbeheer : economische rentabiliteit en ecologische meerwaarde [Boek]
Elbersen, B.S. \ Kuiters, A.T. \ Meulenkamp, W.J.H. \ Slim, P.A. \ 2003
Aan de hand van literatuuronderzoek, informatie verzameld via enquêtes met schaapsherders en interviews met terreinbeherende organisaties is een beschrijving gegeven van de ecologische meerwaarde van gescheperd schaapskuddebeheer en de economische re ...
help
Schaapskuddes in Nederland: economische rentabiliteit en ecologische meerwaarde \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Elbersen, B.S. \ 2003
Resultaten van een onderzoek van Alterra naar de ecologische en economische aspecten van gescheperde schaapskuddes (door particulieren of terreinbeherende instanties) in Nederland. De belangrijkste ecologische waarde van een gescheperde schaapskudde ...
help
Nature on the doorstep : the relationship between protected natural areas and residential activity in the European countryside [Proefschrift]
Elbersen, B.S. \ 2001
Rural change in The netherlands, United Kingdom and Spain; nature conservation and rural areas; protected nature and population development; protected nature and residential choise; living near protected nature
help
Internationale ruimtelijke strategie van Alterra [Boek]
Elbersen, B.S. \ Jongman, R. \ Mücher, C.A. \ Pedroli, G.B.M. \ Smeets, P.J.A.M. \ 2000
help
Europese landschapsmonitoring : een nieuwe taak voor Alterra \ Internationale ruimtelijke strategie van Alterra [Hoofdstuk uit boek]
Elbersen, B.S. \ Harms, W.B. \ Jongman, R.H.G. \ 2000
help
De Randstad komt eraan : ondernemers over de kwaliteit van de leefomgeving in de West-Betuwe [Boek]
Elbersen, B.S. \ Jokovi, E.M. \ Overbeek, M.M.M. \ 1999
help
Flexibiliteit van de landbouwstructuur op het nieuwe land [Boek]
Elbersen, B.S. \ 1994
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.