Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 9 / 9

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Elbersen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Perspectives for bioethanol production in the Netherlands : feedstock selection and pretreatment options [Poster]
Jong, E. de \ Bakker, R.R. \ Elbersen, H.W. \ Weusthuis, R.A. \ Maas, R.H.W. \ Reith, J.H. \ Uil, H. den \ Ree, R. van \ [2003]
Poster met een overzicht van mogelijke grondstoffen en voorbehandelingsmethoden voor de productie van bioethanol in Nederland.
help
Typologie, maatlatten en referenties bij Kaderrichtlijn Water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Elbersen, J.W.H. \ Verdonschot, P.F.M. \ Nijboer, R.C. \ Hartholt, H. \ 2003
De inwerkingtreding van de Kaderrichtlijn Water heeft het Europese waterbeleid nieuwe impulsen gegeven. Veel lidstaten grijpen hun kans om waterkwaliteitsdoelstellingen gestructureerd in te vullen. De Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat in 2004 de ...
help
Melkveehouderij op schaal : nieuwe concepten voor grootschalige melkveehouderij [Boek]
Rienks, W.A. \ Eck, W. van \ Elbersen, B.S. \ Hulsteijn, K. \ Meulenkamp, W.J.H. \ Poel, K.R. de \ 2003
De schaalvergroting van de melkveehouderij in Nederland is een belangrijke trend die zich naar verwachting zal voortzetten. Dit onderzoek laat zien hoe grootschalige melkveebedrijven georganiseerd zijn. Daarbij is inspiratie opgedaan bij de praktijk ...
help
Voorspelling van effecten van ingrepen in het waterbeheer op aquatische gemeenschappen : validatie van de cenotypenvoorspellingsmodellen voor regionale watertypen (Overijssel) en voor beken en sloten in Nederland [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Elbersen, B.S. \ Hoorn, M.W. van den \ 2003
Dit rapport geeft de resultaten weer van de toepassing van cenotypenvoorspellingsmodellen, één voor Overijsselse wateren, één voor beken en één voor sloten, en is uitgevoerd in het kader van het project RISTORI fase 3. De modellen zijn gebaseerd op e ...
help
Schaapskuddes in het natuurbeheer : economische rentabiliteit en ecologische meerwaarde [Boek]
Elbersen, B.S. \ Kuiters, A.T. \ Meulenkamp, W.J.H. \ Slim, P.A. \ 2003
Aan de hand van literatuuronderzoek, informatie verzameld via enquêtes met schaapsherders en interviews met terreinbeherende organisaties is een beschrijving gegeven van de ecologische meerwaarde van gescheperd schaapskuddebeheer en de economische re ...
help
Modelinstrumentarium ecologische oppervlaktewaterkwaliteit : ecologische modellering van kleine lijnvormige wateren in relatie tot waterstroming en nutriëntengehalte [Boek]
Elbersen, J.W.H. \ Verdonschot, P.F.M. \ Querner, E.P. \ Hermand, A.G. \ Smit, M.F. \ Jeuken, M.H.J. \ 2003
DLO onderzoekprogramma Waterbeheer 362. Ontwikkeling van de Modellenketen Waterbeheer; een koppeling van bestaande modellen voor de component hydrologie (modellen SOBEK/SIMGRO), voor de component stofstromen (breed eutrofiëringsmodel NUSWA (-Lite) en ...
help
Definitiestudie KaderRichtlijn Water (KRW) - I.: Typologie Nederlandse oppervlaktewateren [Boek]
Elbersen, J.W.H. \ 2003
Met de inwerkingtreding van de Kaderrichtlijn Water heeft het Europese waterbeleid een nieuwe impuls gekregen. De Kaderrichtlijn Water stelt alle lidstaten voor de opgave om hun doelstellingen en beoordeling van oppervlaktewateren op een vergelijkbar ...
help
De implementatie van een maatlat in het programma EKOV : ontwikkeling van een rekenmethodiek voor bepaling van de afstand tot een ecologische referentie voor de stromende wateren van Veluwe en Vallei [Boek]
Elbersen, J.W.H. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2003
Alterra heeft in het verleden reeds in samenwerking met waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem een typologie voor stromende wateren en bijhorende streefbeelden op basis van de macrofaunagemeenschap gemaakt. De beektypen zijn geplaatst in een ne ...
help
Schaapskuddes in Nederland: economische rentabiliteit en ecologische meerwaarde \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Elbersen, B.S. \ 2003
Resultaten van een onderzoek van Alterra naar de ecologische en economische aspecten van gescheperde schaapskuddes (door particulieren of terreinbeherende instanties) in Nederland. De belangrijkste ecologische waarde van een gescheperde schaapskudde ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.