help
De ontwikkeling van de natuurlijke vegetatie in de Wieringermeer-polder, de eerste groote droogmakerij van de Zuiderzee [Proefschrift]
Feekes, W. \ 1936
De drooggevallen zeebodem geraakte begroeid door een dun wierviltje, bestaande uit blauwwieren en kiezelwieren, behalve op de plaatsen, waar kluiten greppelgrond uit de voor de detailontwatering gegraven greppels op het bodemoppervlak lagen. Dergelij ...
help
Botanische landschapstudies in Nederland [Boek]
Feekes, W. \ Scheijgrond, A. \ Vries, D.M. de \ 1940
help
Griend het vogeleiland in de Waddenzee : historisch - geografisch, hydrografisch en biologisch beschreven [Boek]
Brouwer, G.A. \ Dieren, J.W. van \ Feekes, W. \ 1950
help
De ontwikkeling van de natuurlijke vegetatie in de Noordoostpolder [Boek]
Feekes, W. \ Bakker, D. \ 1954
help
De pioniervegetatie van de eerste groote Zuiderzeedrooglegging "De Wieringermeerpolder" [Boek]
Feekes, W. \ 1936
help
De buitenlanden langs oost- en westkust van de Zuiderzee, voor en na de afsluiting \ Nederlandsch kruidkundig archief : verslagen en mededeelingen der Nederlandsche Botanische Vereeniging over het jaar ... [Artikel]
Feekes, W. \ 1941
help
Biologie en ontwikkelingssamenwerking : uitslag van een onderzoek naar de biologische expertise in Nederland met betrekking tot ontwikkelingslanden [Boek]
Bijlsma, A. \ Brocades Zaalberg, R.W. \ Feekes, F. \ Endedijk, G.J. \ Kapteijn, J.M. \ Konijn, C.V. \ 1988
help
Frankrijk: nieuw ambitieus exportplan : doel: versterken buitenlandse positie agrofoodsector \ Berichten buitenland : voor de Nederlandse agribusiness [Artikel]
Feekes, A. \ 2012
De economische gezondheid van het Franse bedrijfsleven en de krimpende Franse exportpositie op de wereldmarkt hebben grote aandacht van de Franse overheid. Het recente (kritische) rapport- Gallois bevat aanbevelingen voor versterking van de concurren ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.