Geselecteerd op:

help
Op zoek naar kansen en barrieres: personaliseren van voedingscommunicatie \ Voedingsmagazine : tijdschrift voor artsen en dietisten [Artikel]
Geert, A. \ 2006
Onderzoeker Laura Bouwman (Wageningen UR) vraagt zich af of personaliseren tot gewenste reacties leidt. 'Zowel gebruik van interactieve computertechnologie als van informatie over de relatie tussen voeding en genen zijn complexe innovaties. Maar als ...
help
Mimosa en zijn winterharde neefjes \ Groei en bloei : orgaan van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde [Artikel]
Geert, P. \ 2002
Korte beschrijving van de winterharde soorten
help
Marginale overschrijding normen : een toetsingsmethodiek voor het bevoegd gezag \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Corten, J.G.J.M. \ Boeye, E.R.A.C. de \ Geert, K. van \ 2007
De gemeente Heerlen heeft (met EU URBAN II subsidie) een toetsingsmethodiek ontwikkeld om op een verantwoorde wijze met marginale overschrijdingen van bodemverontreiniging om te gaan. Arcadis geeft een toelichting op de methodiek; Vrom geeft daarop e ...
help
Diffuse bodemverontreiniging en gebruiksfuncties: een analyse in de gemeente Heerlen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Corten, J.G.J.M. \ Geert, K. van \ Roelofsen, R.M.M.G. \ 2007
De aanwezigheid van diffuse bodemverontreiniging is in Nederland geaccepteerd. Door middel van bodemkwaliteitskaarten en bodembeheerplannen wordt invulling gegeven aan een milieuhygiënisch verantwoord beheer van deze verontreinigingen. Deze diffuse b ...
help
Biodiversiteit ook financieel aantrekkelijk voor boer \ Vruchtbare kringloop [Artikel]
Post, L. \ Geert, R. \ 2019
WUR-onderzoeker Rob Geerts verwacht dat natuurinclusief boeren de nieuwe standaard wordt voor met name melkveebedrijven. “Agrariërs moeten zich bewust worden van de voordelen die biodiversiteit kan bieden, zoals kruidenrijk grasland. Niet alleen voor ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.