help
Diffuse bodemverontreiniging en gebruiksfuncties: een analyse in de gemeente Heerlen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Corten, J.G.J.M. \ Geert, K. van \ Roelofsen, R.M.M.G. \ 2007
De aanwezigheid van diffuse bodemverontreiniging is in Nederland geaccepteerd. Door middel van bodemkwaliteitskaarten en bodembeheerplannen wordt invulling gegeven aan een milieuhygiënisch verantwoord beheer van deze verontreinigingen. Deze diffuse b ...
help
Marginale overschrijding normen : een toetsingsmethodiek voor het bevoegd gezag \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Corten, J.G.J.M. \ Boeye, E.R.A.C. de \ Geert, K. van \ 2007
De gemeente Heerlen heeft (met EU URBAN II subsidie) een toetsingsmethodiek ontwikkeld om op een verantwoorde wijze met marginale overschrijdingen van bodemverontreiniging om te gaan. Arcadis geeft een toelichting op de methodiek; Vrom geeft daarop e ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.