Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 13 / 13

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Geurink
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Aangezuurde mest op grasland: stikstofwerking, bodem en botanische samenstelling \ Het landbouwblad : weekblad voor agrarisch Friesland en Flevoland [Artikel]
Schils, R.L.M. \ Geurink, J.H. \ 1992
Mestinjectie is minder geschikt voor zware klei- en veengronden. Het aanzuren van de mest zou voor deze graslanden een alternatief kunnen zijn. Bij dat proces wordt de ammoniakvervluchtiging beperkt door het toevoegen van salpeterzuur
help
Aangezuurde mest op grasland; stikstofwerking, bodem en botanische samenstelling \ Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve [Artikel]
Schils, R.L.M. \ Geurink, J.H. \ 1992
Door toepassing van technieken zoals mestinjectie, zode-injectie en zodebemesting kunnen de verliezen van ammoniakstikstof met 85 tot 100 procent verminderd worden. Deze technieken zijn echter minder geschikt voor zware klei- en veengrond. Het aanzur ...
help
Emissie-arm mest toedienen in PROPRO \ Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve [Artikel]
Geurink, J.H. \ Hoekstra, H. \ Loonen, J.W.G.M. \ 1992
In het kader van het PRaktijkOnderzoeksPROject beperking ammoniakemissie veehouderijbedrijven Noord-Brabant (PROPRO) zijn in het deelproject 'Mestinjectie' de huidige emissie-arme technieken toegepast en getoetst op hun uitvoerbaarheid en inpasbaarhe ...
help
Emissie-arme mesttoediening en de kans op kopziekte en nitraatvergiftiging \ Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve [Artikel]
Geurink, J.H. \ 1992
Gekeken werd naar het effect op de minerale samenstelling van gras. Er werden van een aantal representatieve percelen grasmonsters genomen. Op grond van de gehalten aan N, K, Mg en nitraat in het gras werd de kwaliteit van het gras voor het vee beoor ...
help
Invloed emissiearm toedienen op graszode \ Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve [Artikel]
Everts, H. \ Geurink, J.H. \ Romme, A. \ 1992
In 1991 werden drie gangbare systemen van emissiearme mesttoediening vergeleken. Het onderzoek richtte zich op de technische uitvoering van het werk en de effekten op de graszode bijvoorbeeld verdroging en zode kwaliteit
help
Emissiearme mestaanwending in de praktijk : veehouders goed te spreken \ ZLM : Zeeuwsch land- en tuinbouwblad : officieel orgaan van de Maatschappij tot Bevordering van Land- en Tuinbouw en Veeteelt in Zeeland [Artikel]
Everts, H. \ Geurink, J.H. \ Romma, A. \ 1991
Optekening van ervaringen met emissiearme mestaanwendingstechnieken op grasland in het projectgebied rond Moergestel en Oisterwijk, waar in 1989 en 1990 het Provinciaal programma beperking ammoniakemissie (Propro) werd uitgevoerd
help
Stikstofwerking van aangezuurde mest \ Friesch landbouwblad : officieel orgaan der Friesche Maatschappij van Landbouw : tevens orgaan van de Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland en van de Jongerein [Artikel]
Schils, R.L.M. \ Geurink, J.H. \ 1991
Resultaten van veldproeven met de toediening van aangezuurde dunne rundermest op grasland, liggend op de grondsoorten kalkrijke lichte klei en humeuze zandgrond. De eerste vier sneden werden bemest met kalkammonsalpeter of met aangezuurde mest, waarb ...
help
Stikstofwerking aangezuurde mest op grasland is goed \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Schils, R.L.M. \ Geurink, J.H. \ 1991
Bij bovengronds mest uitrijden gaat gemiddeld 50 procent ammoniakstikstof verloren. Door aanzuren vermindert de emissie met 85 tot 100 procent. Daarmee is aanzuren een mogelijkheid om oppervlakkig uit te rijden
help
The metabolism of nitrate and proline in the rumen fluid of a cow and its effect on in vivo formation of N-nitrosoproline \ Netherlands journal of agricultural science : issued by the Royal Netherlands Society for Agricultural Science [Artikel]
Broekhoven, L.W. van \ Davies, J.A.R. \ Geurink, J.H. \ 1989
help
Stikstofwerking van geinjecteerde runderdrijfmest op grasland : verslag van een onderzoek naar de effecten van stikstof uit geinjecteerde en bovengronds aangewende runderdrijfmest op de opbrengst en de kwaliteit van gras [Boek]
Snijders, P.J.M. \ Woldring, J.J. \ Geurink, J.H. \ 1987
In 4 veeljarige proeven op blijvend grasland in Hemrik, Den Ham, Ruurlo en Friens werd het effect van injectie van runderdrijfmest (circa 5 kg N-totaal per ton) op de opbrengst aan drogestof en N onderzocht. De proef in Friens lag op kleigrond, de an ...
help
Nitraat in ruwvoeders in relatie tot de gezondheid van het vee \ Stikstof : mededelingen van het Landbouwkundig Bureau der NederLandse Stikstofmeststoffen Industrie [Artikel]
Geurink, J.H. \ Kemp, A. \ 1983
Resultaten van onderzoek naar de relatie tussen het optreden van vergiftigingsverschijnselen en nitraatopname uit ruwvoeder dat weidend door het rundvee wordt opgenomen of dat het voorgevorkt krijgt. Het accent wordt op de maximaal toelaatbare nitraa ...
help
Nitraatvergiftiging bij rundvee: oorzaak en preventie \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Geurink, J.H. \ Kemp, A. \ Malestein, A. \ 1982
De resultaten van een groot aantal proeven omtrent factoren die de kans op nitraatvergiftiging kunnen beinvloeden
help
Nitraataccumulatie in ruwvoer, nitraatvergiftiging bij rundvee en de kwaliteit van dierlijke produkten \ Stikstof : mededelingen van het Landbouwkundig Bureau der NederLandse Stikstofmeststoffen Industrie [Artikel]
Kemp, A. \ Geurink, J.H. \ 1980
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de kennis, waarover thans wordt beschikt ten aanzien van het voorkomen van nitraataccumulatie in ruwvoer en de gevolgen daarvan voor de gezondheid van rundvee. Na een beschouwing over het ontstaan en het ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.