Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 42

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Hulst
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Mestbewerking zorgt voor verbetering van de waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schomaker, T. \ Munters, R. \ Hulst, W. van der \ Veldhoven, E. van \ 2010
Bewerking van drijfmest kan een aanzienlijke vermindering van de stikstofbelasting van grond- en oppervlaktewater opleveren. Dit is het resultaat van een modelmatige studie naar de effecten van mestbewerking in een agrarische regio ter grootte van he ...
help
Werken aan schoner oppervlaktewater in intensieve maïsteelt gebieden : pilotstudie maïscasus in de Hoge en Lage Raam in 2008 [Boek]
Kroonen-Backbier, B. \ Hulst, W. van der \ 2009
De maïsteelt is een grote gebruiker van herbiciden en er zijn zelfs typische maïsteeltmiddelen. In heel beperkte mate worden zelfs herbiciden in zo’n mate gevonden, dat ecologische normen worden overschreden. Een werkgroep is opgezet om deze problema ...
help
'Bedrijfsresultaat kan stijgen door te boeren in een natuurgebied' \ Nieuwe oogst. Veehouderij / land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Hulst, M. van der \ 2008
De oppervlakte aan natuurgebied in Nederland neemt toe. In de Krimpenerwaard onderzoeken veehouders en deskundigen op welke manier natuurbeheer te combineren is met een gezond melkveebedrijf. Uit berekeningen blijkt dat het bedrijfsresultaat flink ka ...
help
'Peren bevallen me gewoon heel erg goed' \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Hulst, M. van der \ 2007
Frans en Jolanda van Hulst hebben hun boomgaard in Altforst in 2007 met drie hectare uitgebreid, waardoor het totale areaal op zestien hectare komt. Het aangekochte perceel wordt in etappes klaargemaakt tot perenperceel waar het echtpaar Conference o ...
help
Eendenkroos en mobiel melken in veenweidegebied \ Nieuwe oogst. Veehouderij / land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Hulst, M. van der \ 2007
Het project 'Koe en Cultuur', onderdeel van het LNV-programma Multifunctionele bedrijfssystemen, wil samen met veehouders in natte veenweidegebieden, innovaties op gang brengen. Het doel is om de natuurlijke handicaps om te zetten in rendabele bedrij ...
help
De levende bodem in GLOBE : natuur, leven en techniek het nieuwe bètavak op de middelbare school [thema bodem en onderwijs] \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Hulst, L. van \ Goede, R.G.M. de \ Delft, S.P.J. van \ Dirven-van Breemen, E.M. \ 2007
De samenleving herkent in de tegenwoordige tijd de bodem niet als "een levend fundament van ons bestaan", zoals dat door natuurwetenschappen wordt voorgestaan. Een van de manieren om begrip voor bodem in de samenleving te bevorderen is om de jeugd op ...
help
Telen in de moestuin van Koningin Wilhelmina \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Hulst, M. van der \ 2007
Het fruitbedrijf van Theo Bouwman ligt hoogstwaarschijnlijk op een van de meest bijzondere locaties van Nederland. Hij runt zijn bedrijf, met 11 ha boomgaard, pal naast Paleis Het Loo in Apeldoorn. Zijn huisverkoop is gehuisvest in de voormalige olif ...
help
Diepe putten in Rijnland herinrichten met baggerspecie voor de KRW? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Buurman, M. \ Hulst, W. van der \ 2007
Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft in 2006 afgesproken dat de kwaliteit van diepe putten (diepe meren die vaak ontstaan zijn door zandwinning) in haar beheergebied verbeterd moet worden door herinrichting van de oeverzones, bijvoorbeeld met beh ...
help
Het onderzoek van het Romeinse marskamp bij Ermelo-Leuvenum, Nederland [Boek]
Hulst, R.S. \ Kooistra, L.I. \ 2007
Deze publicatie is opgesteld naar aanleiding van een onderzoek van het ROB in 1987. In dat jaar werd een persleiding aangelegd van Kootwijkerbroek naar Harderwijk. Een lage wal en een dichtgegroeide gracht zijn de enige zichtbare overblijfselen van e ...
help
Internet een vooruitblik: waar zal de techniek ons brengen : thema grazend door het internet \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Hulst, S. \ 2006
Belangrijkste trends en ontwikkelingen rondom internet, waarbij snelheidstoename, beveiliging, standaardisatie en multifunctionele toepassingen een belangrijke positie innemen
help
Public-private partnerships : potentials and requirements of public-private partnerships for public and private partners in natural resource management [Studentenverslag]
Hulst, M.C. van der \ 2005
help
Melkveehouder terug naar de basis \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Hulst, M. van der \ 2004
Beschrijving van de uitgangspunten van de bedrijfsvoering op de 180 melkveebedrijven die zich verenigd hebben in het platform PMOV (Platform van de Minderhoudhoeve, Ossekampen en Vel en Vanla). Het betreft een milieusparende, diervriendelijke en econ ...
help
'Het is dweilen met de kraan open' : veehouder kampt met muskusrattenplaag \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Hulst, M. van der \ 2004
Bedrijfsrportage van het melkveebedrijf van Martin van Zuylen in Gouderak (ZH), met 48 koeien, 35 stuks jongvee, 33 ha veengrond en een melkquotum van 393.600 kg. Over de muskusrattenplaag in de Krimpenerwaard, de schade die de ratten veroorzaken aan ...
help
Omgaan met hemelwater bij bedrijfs- en bedrijventerreinen [Boek]
Boogaard, F. \ Hulst, W. van der \ 2004
De focus van dit rapport is gericht op kwaliteitsgegevens over afstromend hemelwater van bedrijventerreinen. Van ieder onderzoeksresultaat is geprobeerd te achterhalen welke route het afstromende regenwater heeft doorlopen voordat het werd bemonsterd ...
help
Stop@contact [Studentenverslag]
Hulst, D. \ Mastenbroek, M. \ Koers, J. \ 2003
help
Kasteel en landgoed Hoekelum, een veelzijdige geschiedenis [Boek]
Bodlaender, K.B.A. \ Hulst, B. \ 2001
help
Archeologische kroniek van Gelderland 1995 \ Bijdragen en mededelingen van Gelre / Vereniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht [Artikel]
Hulst, R.S. \ 1997
help
Meetnetten voor operationeel waterbeheer \ Automatisering van de waterbeheersing : symposium en lezingenmiddagen [Hoofdstuk uit boek]
Hallema, M. \ Segeren, A.G. \ Hulst, P.H.J. \ Bots, H.W.M. \ 1995
Bevat de lezingen: Kwantiteitsmeetnet Friese Boezem / M. Hallema ; Primair meetnet Roer en Overmaas / A.G. Segeren en P.H.J. Hulst ; Monitoring systeem water / H.W.M. Bots
help
Archeologische kroniek van Gelderland 1994 \ Bijdragen en mededelingen van Gelre / Vereniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht [Artikel]
Hulst, R.S. \ 1995
help
Archeologische kroniek van Gelderland 1993 \ Bijdragen en mededelingen van Gelre / Vereniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht [Artikel]
Hulst, R.S. \ 1994
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.