Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 21

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Hulst
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Medicijnresten in water: Hoe pakken we dat aan? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Snijders, J. \ Kampschreur, M. \ Hulst, W. van der \ Nederlof, M. \ 2019
Waterschap Aa en Maas heeft voor vier (stof)groepen van medicijnen uitgewerkt hoe een combinatie van bronaanpak en aanvullend zuiveren van afvalwater kan bijdragen aan het verminderen van de concentraties medicijnresten in oppervlaktewater. Dit biedt ...
help
Where has the power gone? : examining power dynamics in collaborative water governance [Studentenverslag]
Hulst, Kay van \ 2019
Hoe beïnvloedt machtsdynamiek het (tussentijds) resultaat van een besluitvormingsproces in de context van Collaborative Water Governance?
help
Medicijnresten in oppervlaktewater: minder lozen waar het kan, zuiveren waar het moet \ H2O online [Artikel]
Snijders, J. \ Kampschreur, M. \ Hulst, W. van der \ Nederlof, M. \ 2019
Medicijnresten in het oppervlaktewater vormen een toenemend probleem. Waterschap Aa en Maas heeft voor vier (stof)groepen van medicijnen uitgewerkt hoe een combinatie van bronaanpak en aanvullend zuiveren van afvalwater kan bijdragen aan het verminde ...
help
Rangschikking rwzi's op basis van metingen aan geneesmiddelen \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Evenblij, H. \ Schoffelen, N. \ Knoben, R. \ Hulst, W. van der \ 2019
Een meetcampagne, opgezet om de impact van geloosde geneesmiddelen uit zeven rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) te bepalen, biedt de mogelijkheid om te bepalen of de juiste rwzi’s zijn aangemerkt als hot spot. De gemeten concentraties blijken ...
help
Herkomst van meststoffen in open water Aa en Maas \ H2O online [Artikel]
Eertwegh, G. van den \ Krikken, A. \ Verhagen, F. \ Menning, H. \ Hulst, W. van der \ 2015
Nutriënten vormen een knelpunt in het oppervlaktewater van waterschap Aa en Maas. Om gericht maatregelen te kunnen nemen is het nodig de bronnen van deze stoffen te identificeren en te kwantificeren. Voor combinaties van deelstroomgebieden en KRW-opp ...
help
Invloed van RWZI's op NH4 in het watersysteem periode 2008-2013 [Boek]
Zuilichem, H. van \ Hulst, W. van der \ 2014
In 2013 is een analyse uitgevoerd van de toestand en ontwikkeling van de oppervlaktewaterkwaliteit boven- en benedenstrooms lozingspunten van de rwzi’s in het beheergebied van waterschap Aa en Maas over de periode 2008-2012. Daaruit bleek dat bij all ...
help
Wim van der Hulst (Waterschap Aa en Maas): "Waartoe en hoe? : een praktijk case" [Video]
Hulst, W. van der \ STOWAvideo \ 2012
In deze presentatie gaat Wim van der Hulst in op de ervaring, die het Waterschap Aa en Maas heeft opgedaan met de toepassing van de waterharmonica.
help
Waarde en afzetmogelijkheden van struviet uit verwerking van dierlijke mest en menselijke urine \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Postma, R. \ Bussink, W. \ Dijk, T. van \ Mulder, M. \ Hulst, W. van der \ 2011
Waterschap Aa en Maas en ZLTO onderzoeken de gecombineerde verwerking van dunne dierlijke mest en menselijke urine uit ziekenhuizen via het SOURCEconcept. In dat kader is door het Nutriënten Management Instituut (NMI) een bureaustudie verricht naar d ...
help
Mestbewerking zorgt voor verbetering van de waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schomaker, T. \ Munters, R. \ Hulst, W. van der \ Veldhoven, E. van \ 2010
Bewerking van drijfmest kan een aanzienlijke vermindering van de stikstofbelasting van grond- en oppervlaktewater opleveren. Dit is het resultaat van een modelmatige studie naar de effecten van mestbewerking in een agrarische regio ter grootte van he ...
help
Werken aan schoner oppervlaktewater in intensieve maïsteelt gebieden : pilotstudie maïscasus in de Hoge en Lage Raam in 2008 [Boek]
Kroonen-Backbier, B. \ Hulst, W. van der \ 2009
De maïsteelt is een grote gebruiker van herbiciden en er zijn zelfs typische maïsteeltmiddelen. In heel beperkte mate worden zelfs herbiciden in zo’n mate gevonden, dat ecologische normen worden overschreden. Een werkgroep is opgezet om deze problema ...
help
Massale sterfte onder Aziatische korfmosselen in de Maas \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Foekema, E. \ Hulst, O. van \ Reeze, B. \ 2008
In de zomers van 2003 en 2006 kwam in de Maas massale sterfte voor van de Aziatische korfmossel Corbicula fluminea. Op basis van beschikbare gegevens van de waterkwaliteit in de Maas in 2006 lijkt de oorzaak te liggen in een combinatie van ongunstige ...
help
Diepe putten in Rijnland herinrichten met baggerspecie voor de KRW? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Buurman, M. \ Hulst, W. van der \ 2007
Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft in 2006 afgesproken dat de kwaliteit van diepe putten (diepe meren die vaak ontstaan zijn door zandwinning) in haar beheergebied verbeterd moet worden door herinrichting van de oeverzones, bijvoorbeeld met beh ...
help
Afkoppelen regenwater op bedrijventerreinen mogelijk met aanvullende maatregelen [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boogaard, F. \ Hulst, W. van der \ Pieters, W. \ Palsma, B. \ 2005
STOWA heeft samen met Waterschap Reest en Wieden onderzoek laten verrichten naar de kwaliteit van het afstromende regenwater op bedrijventerreinen. Bij het onderzoek zijn alle waterkwaliteitsbeheerders in Nederland betrokken. Bovendien is in buitenla ...
help
Omgaan met hemelwater bij bedrijfs- en bedrijventerreinen [Boek]
Boogaard, F. \ Hulst, W. van der \ 2004
De focus van dit rapport is gericht op kwaliteitsgegevens over afstromend hemelwater van bedrijventerreinen. Van ieder onderzoeksresultaat is geprobeerd te achterhalen welke route het afstromende regenwater heeft doorlopen voordat het werd bemonsterd ...
help
Waterschap De Dommel, Waterschap De Maaskant : onderzoek verwerking grote waternavel, die verontreinigd is met zware metalen [Boek]
Hulst van der \ Langerijt van de \ 1999
help
Ernst en omvang van bedrijfsafvalwater in het buitengebied \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Louw, R. de \ Hulst, W. van der \ 1998
De aanpak in Deurne omtrent het doelmatig inzamelen van afvalwater
help
Meetnetten voor operationeel waterbeheer \ Automatisering van de waterbeheersing : symposium en lezingenmiddagen [Hoofdstuk uit boek]
Hallema, M. \ Segeren, A.G. \ Hulst, P.H.J. \ Bots, H.W.M. \ 1995
Bevat de lezingen: Kwantiteitsmeetnet Friese Boezem / M. Hallema ; Primair meetnet Roer en Overmaas / A.G. Segeren en P.H.J. Hulst ; Monitoring systeem water / H.W.M. Bots
help
Effecten van vuilstortplaats de Dukenburg op het natuurreservaat de Bruuk in Groesbeek [Boek]
Hulst, S.H.M. van der \ Hoeks, J. \ 1988
help
Effecten van de vuilstortplaats 'Dukenburg' op het natuurreservaat 'De Bruuk' in Groesbeek [Boek]
Hulst, S.H.M. van der \ Hoeks, J. \ 1987
In bepaalde delen van "De Bruuk" is een achteruitgang in de oorspronkelijke vegetatie geconstateerd, wat een gevolg kan zijn van beïnvloeding van het gebied door vervuild water van de stortplaats. In het kader van de ruilverkaveling Groesbeek is het ...
help
Calibratie en verificatie van een neerslag - afvoer model met gegevens uit het stroomgebied van de Hupselse beek, periode 1979 - 1982 [Studentenverslag]
Hulst, S.H.M. v.d. \ 1985
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.