Geselecteerd op:

help
Droog voorjaar: vijf effecten op vogels \ Nature Today [Artikel]
Jong, A. de \ 2020
Een keiharde bodem, een uitdrogend vennetje of stuivend zand in de duinen. Wat doet de droogte van dit voorjaar met broedvogels? Op basis van enkele indrukken uit het veld lopen we vijf effecten langs. Niet voor iedere soort lijkt het neerslagtekort ...
help
Impact analysis for the purpose of the introduction of DROPLET version 1.3.2 [Boek]
Jong, A. de \ Poot, A. \ Adriaanse, P.I. \ 2019
Het gebruikersvriendelijke instrument DROPLET (acroniem voor DRinkwater uit OPpervlaktewater-Landbouwkundig gebruik Evaluatie Tool) ondersteunt het Nederlandse College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) bij het evaluer ...
help
Kosten en baten bijvriendelijk beheer [Boek]
Jong, A. de \ Korthof, H. \ Piepers, A. \ Rosaria, M. \ 2018
Deze brochure is bedoeld om ambtenaren en bestuurders te inspireren in hun gemeente aan de slag te gaan met bijvriendelijk beheer.
help
Manual for FOCUS_TOXSWA v5.5.3 and for expert use of TOXSWA kernel v3.3 : user’s guide version 5 [Boek]
Beltman, W.H.J. \ Horst, M.M.S. ter \ Adriaanse, P.I. \ Jong, A. de \ 2018
The FOCUS_TOXSWA model calculates exposure concentrations of pesticides and their metabolites in watercourses and ponds, of the so-called FOCUS surface water scenarios. These concentrations are used in the pesticide registration procedure at EU level ...
help
Nutriëntenbalansen in bossen op zandgronden: het effect van oogst van stamhout en tak- en tophout \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Jong, A. de \ Spijker, J. \ Kros, H. \ Vries, W. de \ 2017
Bomen hebben nutriënten nodig voor de groei. Veel bossen in Nederland staan op arme zandgronden terwijl bosbeheerders in het houtconvenant hebben afgesproken het oogstniveau te verhogen. Maar daarmee voeren ze wel extra nutriënten af. De vraag is wat ...
help
Insecten en botanisch bermbeheer [Dossier]
Jong, A. de \ Spijker, J. \ 2017
help
Nederlands bosbeheer en bos- en houtsector in de bio-economie : scenario’s tot 2030 in een internationaal bio-economie perspectief [Boek]
Nabuurs, G.J. \ Schelhaas, M.J. \ Oldenburger, J. \ Jong, A. de \ Schrijver, R. \ Woltjer, G. \ Silvis, H. \ Hendriks, C.M.A. \ 2016
Nederland heeft een grote bio-economieambitie die voor een groot deel gebaseerd is op houtige biomassa. Deze studie is uitgevoerd als ondersteuning voor het opstellen van een Actieplan Bos en Hout. Dit actieplan is een initiatief van alle spelers in ...
help
Manual GEM 1.1.1 : greenhouse emission model, exposure assessment tool for plant protection products used in greenhouse crop cultivation [Boek]
Wipfler, E.L. \ Vink, C. \ Horst, M.M.S. ter \ Jong, A. de \ 2015
Deze handleiding is ter ondersteuning van de gebruiker van het software instrument GEM 1.1.1 (Greenhouse Emission Model 1.1.1). GEM 1.1.1 bevat de Nederlandse glastuinbouw blootstellingscenario’s zoals beschreven in Van der Linden et al. (2015) en Wi ...
help
Nationale tuinvogeltelling 2015 [Boek]
Jong, A. de \ [2015]
De twaalfde editie van de Nationale Tuinvogeltelling viel in een zachte januarimaand. In totaal telden meer dan 50.000 deelnemers ruim 850.000 vogels in hun tuinen. Bijna iedereen telde op zondag en in totaal werden er 91 verschillende soorten gezien ...
help
Boer zoekt Boer \ Binder : ledenblad agrarische jongeren [Artikel]
Jong, A. de \ 2015
Waar het vroeger gebruikelijk was dat de oudste zoon het bedrijf overnam, is dat vandaag de dag niet meer zo vanzelfsprekend. Bedrijfsovername is tegenwoordig een bewuste keuze. Jongeren studeren langer door en gaan steeds vaker buitenshuis werken. H ...
help
Negen vragen over ecologie van bosbodems \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Jong, A. de \ Waal, R. de \ Al, E. \ 2015
Een goed functionerende bodem van het bos is een van de belangrijke pijlers voor duurzaam bosbeheer. Een bosbeheerder leert dan ook al vroeg in zijn opleiding dat het zijn verantwoordelijkheid is om de mogelijkheden van de bodem voor de ontwikkeling ...
help
Surface WAter Scenario Help (SWASH) version 5.3 : technical description [Boek]
Roller, J.A. te \ Berg, F. van den \ Adriaanse, P.I. \ Jong, A. de \ Beltman, W.H.J. \ 2015
The user-friendly shell SWASH, acronym for Surface WAter Scenarios Help, assists the user in calculating pesticide exposure concentrations in the EU FOCUS surface water scenarios. SWASH encompasses five separate tools and models. The SWASH database c ...
help
SWASH Manual 5.3 : user’s guide version 5 [Boek]
Berg, F. van den \ Beltman, W.H.J. \ Adriaanse, P.I. \ Jong, A. de \ Roller, J.A. te \ 2015
SWASH (Surface WAter Scenarios Help) assists the user in calculating pesticide exposure concentrations using the EU FOCUS Surface Water Scenarios. Calculating exposure concentration is part of the obligatory evaluation procedure to place an active su ...
help
Houtoogst en bodemvruchtbaarheid : aanzet voor een adviessysteem voor biomassaoogst [Presentatie]
Jong, A. de \ 2014
Powerpoint presentatie, die zich richt op een goed nutriëntenbeheer. Aangezien afvoer van houtoogst van invloed is op zowel bodemverdichting, biodiversiteit als bodemvruchtbaarheid. In deze presentatie worden balansen gegeven voor de elementen P, K e ...
help
FOCUS_TOXSWA manual 4.4.2 : user’s guide version 4 [Boek]
Beltman, W.H.J. \ Horst, M.M.S. ter \ Adriaanse, P.I. \ Jong, A. de \ Deneer, J. \ 2014
The FOCUS_TOXSWA model calculates exposure concentrations of pesticides and their metabolites in watercourses and ponds. These concentrations are used in the pesticide registration procedure at EU level. The model concepts of TOXSWA are described bri ...
help
Shared innovation programme biorefinery for raw materials availability and flexibility [Boek]
Visschers, R. \ Zondervan, C. \ Burgering, M. \ Jetten, J. \ Langelaan, B. \ Bussmann, P. \ Jong, A. de \ Mulder, W. \ Slaghek, T. \ Kolfschoten, R. \ Haveren, J. van \ Bakker, R. \ Urbanus, J.H. \ Groen, J. \ 2014
The programme will be founded on the ambition to provide the technology and value chain integration to: guarantee the sustainable supply of raw materials and the flexibility in their application to realize food security, and supply biomass-derived ra ...
help
SWASH Manual 4.2 : user’s guide version 4 [Boek]
Fait, G. \ Berg, F. van den \ Adriaanse, P.I. \ Jong, A. de \ Roller, J.A. te \ Beltman, W.H.J. \ 2013
SWASH (Surface WAter Scenarios Help) assists the user in calculating pesticide exposure concentration in the EU FOCUS surface water scenarios. It is part of the exposure calculation procedure, being part of the obligatory evaluation procedure to plac ...
help
Houtas terug naar het bos? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Oosterbaan, A. \ Jong, A. de \ Dijk, A. van \ 2013
De laatste jaren wordt bij de houtoogst steeds vaker ook het top- en takhout geoogst om te gebruiken voor de opwekking van warmte of elektriciteit door verbranding. Hierbij worden meer mineralen aan het bos onttrokken dan bij de reguliere hotoogst wa ...
help
Begrippenlijst biomassa uit bossen : Engels - Nederlands, Nederlands - Engels [Boek]
Jong, A. de \ Briel, J. van den \ 2013
Er is in de bosbouw wereldwijd een ontwikkeling gaande naar een intensivering van de oogst in bossen. Naast de gebruikelijke oogst van stamhout wordt steeds meer ook het dunnere takhout en tophout geoogst, dat voorheen in het bos achter bleef. Dat ma ...
help
Hittestress in de stad \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Jong, A. de \ 2013
Opwarming van de aarde, zeespiegelstijging, duurzaamheid; klimaatverandering ontvangt nog altijd aandacht in de media (NOS, 2013). Een fenomeen gerelateerd hieraan is het stedelijk hitte eiland effect (SHE): dusdanige hoge temperaturen in stedelijk g ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.