Geselecteerd op:

help
Presentaties circulair congres 14 en 15 maart 2018 [Presentatie]
Gooijer, K. de \ Yilmaz, G. \ Junginger, M. \ Dafnomillis, I. \ Aken, T. van \ Sousa, J. \ Smedema, F. \ Himbergen, J. van \ Scheerder, C. \ Tietema, M. \ Aranda, G. \ Adriaanse, M. \ Wild, P. de \ Groen, J. \ Gielen, D. \ Douma, T. \ Hundebol, I. \ Demmers, M. \ Sederel, W. \ Jong, E. de \ Elbersen, W. \ Stupak, I. \ 2018
Presentaties van het circulair congres Biobased Economy op 14 en 15 maart 2018. Inhoud: Welkom, Optimalisatie van internationale biomassaketens voor de bio-based economy, Development of Dutch biomass infrastructure, the building blocks of a biobased ...
help
Nitriet, het onzichtbare gif \ Management&techniek [Artikel]
Jong, E. de \ 2017
In de afgelopen maand werd DGZ gecontacteerd voor massale acute sterfte op drie verschillende varkensbedrijven. Op alle dieren die voor autopsie werden aangeboden, stelde men de diagnose nitrietvergiftiging. Nitriet is een onzichtbaar gif, wees dus a ...
help
Biologisch, het nieuwe gangbaar? : onderzoek naar duurzame alternatieven voor gangbare gewasbescherming bij de teelt van tulp en aardbei [Studentenverslag]
Jong, E. de \ 2017
In de afgelopen eeuw is de productie van de landbouwgronden enorm gegroeid. Oorzaak hiervan is de intensivering van de landbouw met de verkaveling, drainage en het sturen van het waterpeil voorop. Daarnaast heeft het gebruik van kunstmest en chemisch ...
help
KennisCafé: genen in je eten [Video]
Smeekens, S. \ Fresco, L. \ Jong, E. de \ 2016
Genetisch gemanipuleerde gewassen, die eet je liever niet toch? Sleutelen aan planten die we eten klinkt als een slecht idee. Maar dat sleutelen dat doen we al eeuwenlang, door planten met gewenste eigenschappen met elkaar te kruisen kom je tot en ge ...
help
IEA Bioenergy task42 Biorefining : sustainable and synergetic processing of biomass into marketable food & feed ingredients, chemicals, materials and energy (fuels, power, heat) [Boek]
Holleman, H. \ Ree, R. van \ Jong, E. de \ Kwant, K. \ 2014
Naast een overzicht van de huidige status van bioraffinage, biedt dit rapport inzicht in waardevolle producten van bioraffinaderijen, zoals eiwitten voor voeding en non-foodtoepassingen en biologische chemicaliën. Ook worden er in het rapport dertig ...
help
Veepeiler varken door de jaren heen \ Management&techniek [Artikel]
Jong, E. de \ 2014
Nu Veepeiler Varken zijn achtste levensjaar ingaat, wordt het eens tijd voor een terugblik... In dit eerste deel werpen we een licht op de tweedelijnsdiergeneeskunde over de jaren heen. In het volgende nummer kan je lezen welke projecten al zijn uitg ...
help
Protocol werpt licht op oorzaken verwerping \ Management&techniek [Artikel]
Jong, E. de \ Vandersmissen, T. \ 2014
Omdat er in Vlaanderen weinig gegevens beschikbaar zijn over de oorzaken van abortus bij zeugen, werkte Veepeiler Varken het project ‘Abortusprotocol bij zeugen’ uit. Binnen dit project zijn er vorig jaar 100 verwerpingen onderzocht om de meest voork ...
help
Veepeiler varken belicht onderzoeksresultaten \ Management&techniek [Artikel]
Jong, E. de \ 2013
Het programma Veepeiler Varken, dat ontstaan is uit een samenwerking tussen Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en Arsia enerzijds en de faculteiten Diergeneeskunde van de universiteit van Gent en Luik anderzijds, steunt op twee grote pijlers. All ...
help
Lost landscapes [Boek]
Veeken, C. van der \ Pleijster, E.-J. \ Veenstra, P. \ Jong, E. de \ Velde, R. van der \ Roncken, P. \ Frijters, E. \ Klein, O. \ Jolles, A. \ Beld, A. van de \ Berg, R. van den \ Meindertsma, E. \ [2013]
Lost Landscapes is een boek over de zienswijze en ervaring van LOLA landscape architects met betrekking op landschap, natuur en recreatie. In het boek worden de terugkerende overeenkomsten tussen afzonderlijke landschapsprojecten benoemd en beschreve ...
help
Bio-based chemicals : value added products from biorefineries [Boek]
Jong, E. de \ [2012]
This report addresses the main bio-based chemicals that potentially could be co-produced with secondary energy carriers in integrated biorefinery facilities. Biorefining, i.e. the sustainable processing of biomass into a spectrum of marketable bio-ba ...
help
IEA Bioenergy Task 42 Biorefinery [Brochure]
Jong, E. de \ Langeveld, H. \ Ree, R. van \ [ca. 2011]
The objective of the brochure is to inform policy makers, non-governmental organisations (NGOs), researchers and entrepreneurs on the principle of biorefinery, its potential contribution to food and feed production, bioenergy and waste management, an ...
help
Grootschalige verhuizing van zeegras in de Oosterschelde \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Jong, E. de \ 2010
Met mankracht en materieel aan de slag op de verradelijke slikken van zeearm de Oosterschelde. Tot 2015 is het voor BTL Realisatie in het Zeeuwse Bruinisse een jaarlijkse terugkerende klus. Doel is het verzekeren van een goede toekomst voor klein zee ...
help
Snelle paaltest met belasting van meer dan 1.600 ton \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Jong, E. de \ Pehlig, M. \ 2009
In het kader van de spoorverdubbeling Vleuten-Amsterdam-Rijnkanaal is een paalsysteem ontwikkeld, dat eind november 2008 is beproefd met een bijzondere paaltest. Op 2 geboorde casingpalen met een diameter van 1,65 m is door het lanceren van 80 ton ma ...
help
Introduction landscape architecture and planning: theory [Collegedictaat]
Jaarsma, C.F. \ Carsjens, G.J. \ Duineveld, M. \ Jong, E. de \ Kleinrensink, G. \ 2009
help
'Eerst bewegen, dan bouwen' : locatie Valkenburg: ontsluiting voorwaarde voor ontwikkeling \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, E. de \ 2009
Op de plek van Marine Vliegkamp Valkenburg moet een gevarieerd woon- en werkgebied verrijzen met ruime mogelijkheden voor natuur en recreatie. De locatie ligt in een centraal, maar druk deel van de Randstad. 'Eerst bewegen, dan bouwen', is de breed g ...
help
Bioethanol from lignocellulose [Poster]
Bakker, R. \ Jong, E. de \ Weusthuis, R. \ [2009]
Poster met informatie over de mogelijkheden om ethanol te produceren uit biomassa.
help
Bladeren door het Amerikaanse landschap : een index van boeken en beelden [Boek]
Braak, L. ter \ Salm, F. van der \ Jong, E. de \ Lakides, N. \ cop. 2009
Van de highrise in de steden tot de zuidelijke woestijnen, van urban sprawl tot de onbetreden canyons: het Amerikaanse landschap is eindeloos in zijn verschijningsvormen. Op initiatief van het Fonds BKVB trok een gezelschap van landschapsarchitecten, ...
help
Vistas of the imagination \ 'Scape : the international magazine of landscape architecture and urbanism / ed. Stichting Lijn in Landschap [Artikel]
Jong, E. de \ 2008
During Triënnale Apeldoorn, a few dozen original designs from European landscape architecture will be displayed. Together, these offer an idea of landscape architecture's development within the context of the prevailing spirit of the times. A brief r ...
help
Michael van Gessel, landscape architect [Boek]
Gessel, M. van \ Bertram, C. \ Zwarts, K. \ Wouda-Hanover, S. \ Jong, E. de \ cop. 2008
This book is the result of a desire to convey, through a monograph of Michael van Gessel, the strength and significance of contemporary landscape architecture in the past 30 years of Dutch culture. Earlier ideas for such a book became timely around 2 ...
help
De kunst van de ontwerptekening \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Jong, E. de \ 2008
Curator Erik de Jong maakte voor Blauwe Kamer een voorkeurselectie uit de Triënnale-expositie over originele ontwerptekeningen uit de Europese landschapsarchitectuur: ‘De tekeningen getuigen van het persoonlijke talent en laten zien hoe in verschille ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.