Geselecteerd op:

help
Tussenevaluatie van de nota ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’ : deelproject Milieu [Boek]
Verschoor, A. \ Zwartkruis, J. \ Hoogsteen, M. \ Scheepmaker, J. \ Jong, F. de \ Knaap, Y. van der \ Leendertse, P. \ Boeke, S. \ Vijftigschild, R. \ Kruijne, R. \ Tamis, W. \ 2019
De normen voor gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater worden nog te vaak overschreden. Het tussentijdse doel dat de normen in 2018 vijftig procent minder vaak worden overschreden dan in 2013, is daardoor niet gehaald. Dit doel is een onderdeel ...
help
The Toolbox for Adaptive Delta Management, launch of the Toolbox website [Presentatie]
Jong, F. de \ 2014
Deltas in Practice Theme 1: How the world’s largest deltas are learning to learn from each other, session DP 1.3: The Toolbox for Adaptive Delta Management, launch of the Toolbox website, MSc Fokke de Jong, Wageningen UR, the Netherlands (2014). Pres ...
help
Bicarbonaat doodt schurftspore bij curatieve toepassing [Poster]
Jong, F. de \ Anbergen, R. \ Elk, P. van \ Dieren, M. van \ Steeg, P. van der \ Franssen-Verheijen, T. \ [2014]
Na het afspoelen bleek bicarbonaat effectief schurft te bestrijden. Bicarbonaat werkt dus wel dodend bij een curatieve toepassing.
help
Towards a trilateral strategy for adaptation to climate change impacts [Presentatie]
Jong, F. de \ 2014
Jong, F. de (2014). Towards a trilateral strategy for adaptation to climate change impacts, Werkconferentie Waddengebied, 25 maart. 15 years of trilateral cooperation on addressing climate change impacts
help
Smartphones en werkplekken : onderwijsonderzoek \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Jong, F. de \ 2014
Zwitserse chef-koks in opleiding gebruiken mobiele technologie om leerervaringen van werkplekleren samen te brengen. Onderzoek wijst uit dat deze aanpak de motivatie en prestatie van de leerlingen verhoogt.
help
Handleiding opties voor regionale adaptatiestrategieën in veenweidegebieden [Boek]
Kwakernaak, C. \ Verhoeven, J.T.A. \ Jong, F. de \ 2013
Het project Hotspot Ondiepe wateren en Veenweiden (HSOV) had tot doel verschillende opties voor regionale adaptatiestrategieën te beschrijven, die gericht zijn op het reduceren van effecten van klimaatverandering in laagveengebieden in Nederland
help
Vmbo-leerlingen beoordelen met rubrics : door samen onderzoeken je team meekrijgen \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Mulderij, B. \ Jong, F. de \ 2013
Op school iets veranderen door het doen van onderzoek en daarnaast ook nog eens je team meekrijgen? Dat kan, betoogt docent-onderzoeker Bert Mulderij.
help
Digitale handleiding ORAS Veenweidegebieden [Presentatie]
Jong, F. de \ 2013
Presentatie tijdens eindsymposium op 20 november 2013 te Amersfoort. Getoond wordt de website voor Opties voor regionale adaptiestrategieën in veenweidegebieden (ORAS).
help
Kennis voor Regionale Adaptatiestrategieën in veenweidegebieden - een digitale handleiding [Presentatie]
Kwakernaak, C. \ Verhoeven, J. \ Jong, F. de \ [ca. 2013]
Presentatie tijdens eindsymposium op 20 november 2013 te Amersfoort.
help
Post-­‐initieel leren in de groene sector : hoeveel, hoe lang, wat en hoe lost de sector dat op? [Boek]
Jong, F. de \ Huijgevoort, M. van \ 2013
In 2010-2011 is er een onderzoek verricht hoe GKC programma’s inspelen op de post-Initieel leerbehoeften. Diverse dillema’s kwamen daar in naar voren zoals het vermogen om flexibel in te spelen op leerbehoeften en de competentie van docenten zich te ...
help
Enorm kattenoverschot in Nederland [Video]
Jong, F. de \ Ponsen, J. \ 2012
Nederland heeft een enorm kattenoverschot. In alle asiels zitten volgens een voorzichtige schatting vijftigduizend katten. Daarnaast zwerven nog eens tienduizenden viervoeters door bossen, duinen en over velden en paden. Jaarlijks worden door jagers ...
help
Welke gevolgen heeft wetsontwerp over registratie van seizoensarbeiders? \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Jong, F. de \ 2012
Op mijn bedrijf werk ik regelmatig met seizoensarbeiders die korter dan vier maanden op mijn bedrijf werkzaam zijn. Heeft het wetsontwerp Basisregistratie Personen voor mijn bedrijf gevolgen?
help
Nieuwe middelen tegen vruchtboomkanker : eerste resultaten seizoen 2009-2010; mei 2010 [Poster]
Vlas, M. de \ Jong, F. de \ Elk, P. van \ Klaassen, J.W. \ 2010
Posterpresentatie met de eerste resultaten van nieuwe middelen tegen vruchtboomkanker.
help
Sustainable Soesterkwartier : recommendations for the development of a sustainable eco-town in the Soesterkwartier, Amersfoort [Boek]
Ayalew, T. \ Berckmans, J. \ Berg, M. van den \ Dorji, T. \ Rohnstock, L. \ Zwolsman, E. \ Goosen, H. \ Jong, F. de \ Sickmann, J. \ Prins, D. \ 2010
The municipality of Amersfoort wants to construct an endurable and sustainable eco-town in the Soesterkwartier neighbourhood, by taking future climate change into account. The impact of climate change at the location of the proposed eco-town was stud ...
help
De opkomst van het systeemdenken in de verkeerswereld tussen 1918-1940 : reis in de tijd (1) \ Verkeerskunde : maandblad van de ANWB [Artikel]
Jong, F. de \ Baggen, J.H. \ 2009
Oude vakbladen geven een fascinerend beeld van de opkomst van technische vraagstukken en het 'nieuwe denken'daaromheen. Zo traceer je uit het tijdschrift De Ingenieur hoe in de jaren tussen de twee wereldoorlogen het denken in (verkeers)systemen de o ...
help
Monitoring the North Atlantic Ocean \ Climate research Netherlands : research highlights [Hoofdstuk uit boek]
Jong, F. de \ 2009
Monitoring the North Atlantic Ocean is important for gaining understanding of the processes involving deep water formation and for tracking changes which may occur therein as a result of a changing climate.
help
Veehouderij en klimaat : lachgas, methaan en ammoniak uit de stal : werkbladen voor leerlingen MBO Groen [Boek]
Laar, N. van \ Groenestein, K. \ Jong, F. de \ cop. 2009
Hoeveel ammoniak komt er vrij uit stallen? En hoeveel methaan stoten landbouwdieren uit? Wanneer ontstaat er lachgas? Waarom zijn deze gassen schadelijk voor het milieu? Deze werkbladen zijn bedoeld voor leerlingen in het MBO Groen.
help
Efficiënte koe of efficiënte keten? ; broeikasgasemissies in de zuivelketen in kaart gebracht \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Sevenster, M. \ Jong, F. de \ 2009
Mondiaal gezien is de bijdrage van veehouderij aan het klimaateffect volgens de FAO (Food and Agricultural Organization of the United Nations) 14%. De zuivelketen draagt hier 3% tot 3,5% aan bij. Met reductiemaatregelen die aangrijpen op het dier zel ...
help
Veehouderij en klimaat : lachgas, methaan en ammoniak uit de stal : module over de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak in de veehouderij [Boek]
Laar, N. van \ Groenestein, K. \ Jong, F. de \ 2009
Docentenhandleiding bij de module over de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak in de veehouderij voor het MBO. De module gaat over de relatie tussen klimaatverandering en milieu en de veehouderij. Wat is de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak ...
help
Reis in de tijd: Nederlands-Indië 1900 - 1940, een uitdagend werkterrein \ Verkeerskunde : maandblad van de ANWB [Artikel]
Jong, F. de \ 2009
Ingenieurs hebben altijd landsgrenzen overschreden. Werken in het buitenland is zeker in het bedrijfsleven nog vaak een eye-opener en een mooie opstap voor een carrière. Op verkeerskundig gebied waren in het verleden alleen bepaalde landen interessan ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.