Geselecteerd op:

help
Quickscan-tool drainagetechnieken : eindrapportage [Jaarverslag]
Jong, I. de \ Meuwese, H.D.C. \ 2018
Bij het opstellen van de handreiking ‘Drainagetechnieken in de verkenning’ (RPS en Witteveen+Bos 2017) voor de POV Piping bleek dat er grote behoefte is aan een quickscan-tool om de effectiviteit en kosten van een drainagesysteem bij dijkversterkings ...
help
Broiler welfare under scrutiny [Brochure]
Jong, I. de \ 2018
The genetic selection of broiler chickens for rapid growth and efficient feed utilization, the housing and management means that the welfare of the chicks can be under pressure. Wageningen University & Research is exploring ways to reduce this. Major ...
help
Big Data in de vleeskuikenhouderij [Brochure]
Jong, I. de \ 2018
Het lijkt simpel om routinematig vastgelegde data (Big Data) te gebruiken om meer inzicht te krijgen in hoe factoren in de diverse schakels van de vleeskuikenketen elkaar beïnvloeden. Het gaat daarbij niet alleen om beschikbare informatie op het vlee ...
help
Big data in broiler farming [Brochure]
Jong, I. de \ 2018
It seems simple to use routinely recorded data (Big Data) to gain more insight into how factors in the various links of the broiler chain influence each other. This not only concerns available information on the broiler farm, but also information fro ...
help
Innovatieve vleeskuikenproductieketen [Brochure]
Jong, I. de \ 2018
In een unieke samenwerking tussen het private bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs werkt Wageningen Universty & Research aan de ontwikkeling van een innovatieve vleeskuikenproductieketen.
help
Welzijn vleeskuikens onder de loep [Brochure]
Jong, I. de \ 2018
De genetische selectie van vleeskuikens op snelle groei en efficiënte voerbenutting, de huisvesting en het management heeft tot gevolg dat het welzijn van de kuikens onder druk kan staan. Wageningen University & Research onderzoekt manieren om dit te ...
help
Data-analyse vleeskuikenketen geeft inzicht \ De pluimveehouderij [Artikel]
Jong, I. de \ Riel, J. van \ 2017
Analyse van data die routinematig zijn vastgelegd binnen een gedeelte van de vleeskuikenketen geeft meer inzicht in het effect van de voorschakels op de prestatie en kwaliteit van vleeskuikenkoppels. Wageningen Livestock Research geeft aan waar beper ...
help
Is de ‘nieuwe’ supermarktkip gelukkiger dan de omstreden ‘plofkip’? [Boek]
Jong, I. de \ 2017
Longread over dierenwelzijn van kippen waarvan het vlees is bedoeld voor de supermarkt,
help
De volgende stap : sturen met maatschappelijke energie in het natuurdomein [Boek]
Steen, M. van der \ Scherpenisse, J. \ Jong, I. de \ Boonstra, F. \ Arnouts, R. \ 2016
help
Schol op de kaart \ Vakblad vers-inspiratie [Artikel]
Jong, I. de \ 2016
De Nederlandse visserij is gespecialiseerd in het vissen op platvis, zoals schol en tong. Logisch, want deze vissen zwemmen vlak voor onze éigen kust. Een echt streekproduct dus. Dat mag wel wat meer aandacht krijgen.
help
Eindrapportage implementatie welzijnsmonitor vleeskuikens : rapportage voor deelnemende vleeskuikenhouders, slachterijen en dierenartspraktijken [Boek]
Jong, I. de \ Gunnink, H. \ Hindle, V. \ 2015
Dit rapport is de eindrapportage van het project welzijnsmonitor vleeskuikens voor de deelnemende vleeskuikenhouders, slachterijen en dierenartspraktijken. In het rapport komen de volgende onderwerpen aan de orde: praktische ervaringen: welke metinge ...
help
Praktijkmonitoring breed uitgerold \ De pluimveehouderij [Artikel]
Jong, I. de \ 2015
Een goede voorbereiding op het naderende verbod op ingrepen bij vleeskuikenouderdieren is (praktijk)kennis vergaren over of het kan en hoe het kan, pluimvee houden zonder bepaalde ingrepen. En die kennis vervolgens delen.
help
Rol van voer en broederij \ De pluimveehouderij [Artikel]
Harn, J. van \ Jong, I. de \ 2014
Livestock Research heeft het effect onderzocht van broedlocatie en energiegehalte van het voer op voetzoollaesies bij vleeskuikens.
help
Snel protocol werkt \ De pluimveehouderij [Artikel]
Jong, I. de \ Gunnink, H. \ Hindle, V. \ 2014
In 2013 is uit onderzoek van Livestock Research gebleken dat de welzijnsmonitor vleeskuikens eenvoudiger kan en sneller. In 2014 kijkt het onderzoek vooral naar de bruikbaarheid als managementinstrument.
help
Goed in de veren blijven \ De pluimveehouderij [Artikel]
Jong, I. de \ Gunnink, H. \ Rodenburg, B. \ Haas, E. de \ 2014
Is jong geleerd oud gedaan? WUR Livestock Research heeft onderzoek gedaan naar het belang van strooisel en huisvesting in de opfok voor veren pikken in de vroege leg.
help
Welfare of sea lions in travelling circuses [Boek]
Hopster, H. \ Jong, I. de \ 2014
Dit rapport geeft een overzicht van de wetenschappelijke literatuur en opinies van deskundigen over het welzijn van zeeleeuwen in reizende circussen. Dit als basis voor beleidsontwikkeling.
help
Onderzoek naar groepshuisvesting van voedsters in parken binnen de PPS duurzame konijnenhouderij [Boek]
Rommers, J. \ Jong, I. de \ Reuvekamp, B. \ Greef, K. de \ 2014
In dit rapport wordt verslag gedaan van een proef die is uitgevoerd om te testen of groepshuisvesting van voedsters mogelijk is in parken voor vleeskonijnen.
help
Vereenvoudiging van de welzijnsmonitor voor vleeskuikens : methoden, resultaten en praktijkervaringen [Boek]
Jong, I. de \ 2013
Het lectoraat Welzijn van Dieren van Van Hall Larenstein organiseerde op 4 juli 2013 een bijeenkomst voor docenten van HBO dieropleidingen. De nieuwste inzichten over het meten van welzijn werden in deze bijeenkomst gedeeld. De bijeenkomst vond plaat ...
help
Evaluatie Meyn Footpad Inspection System = Evaluation Meyn Footpad Inspection System [Boek]
Jong, I. de \ 2013
Dit rapport beschrijft de resultaten van een evaluatie van een automatisch camera-systeem om voetzoollaesies aan de slachtlijn te beoordelen. Voordat de camera echter ingezet kan worden om metingen van voetzoollaesies te verrichten in het kader van d ...
help
Monitoring koppels met onbehandelde snavels [Presentatie]
Niekerk, T. van \ Reuvekamp, B. \ Gunnink, H. \ Jong, I. de \ Emous, R. van \ [2013]
Presentatie over monitoring koppels met onbehandelde snavels.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.