Geselecteerd op:

help
Development of the ‘animal welfare’ dimension within the Greenwell sustainability assessment model. 1.: Justification of the selection of indicators / [Boek]
Jong, I.C. de \ 2019
Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van de dimensie ‘dierenwelzijn’ binnen het Greenwell duurzaamheid beoordelingsinstrument (ook wel ‘welzijnsmodel’ genoemd). Omdat het raamwerk van Welfare Quality® wordt toegepast, waarbinnen diergezondheid word ...
help
Literature update on effective environmental enrichment and light provision in broiler chickens [Boek]
Souza da Silva, C. \ Jong, I.C. de \ 2019
The results of a literature study to the effect of different types of environmental enrichment and light conditions on broiler chickens welfare are described, in order to attempt to provide an environment to slow-growing broiler chickens that better ...
help
Validatie Meyn Footpad Inspection [Boek]
Harn, J. van \ Jong, I.C. de \ 2017
help
Stand van zaken achterwege laten van ingrepen bij pluimvee : evaluatie september 2017 [Boek]
Niekerk, T.G.C.M. van \ Jong, I.C. de \ 2017
help
Validation of Meyn Footpad Inspection System [Boek]
Harn, J. van \ Jong, I.C. de \ 2017
help
Retrospectieve analyse van standaard vastgelegde data in de vleeskuikenproductieketen [Boek]
Jong, I.C. de \ Riel, J.W. van \ 2017
help
Risicobeoordeling waterverstrekking aan vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren [Boek]
Jong, I.C. de \ Harn, J. van \ Koene, P. \ Ellen, H. \ Emous, R.A. van \ Rommers, J.M. \ Brand, H. van den \ 2016
Dit rapport beschrijft de wijze van water verstrekken in de commerciële houderij van vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren en de mogelijke impact daarvan op het dierenwelzijn (inclusief diergezondheid). Het geeft een overzicht van natuurlijk drinkge ...
help
Effects of food and water deprivation in newly hatched chickens : a systematic literature review and meta-analysis [Boek]
Jong, I.C. de \ Riel, J. van \ Lourens, A. \ Bracke, M.B.M. \ Brand, H. van den \ 2016
help
Use of different types of enrichment in slower growing broilers : a pilot study [Boek]
Jong, I.C. de \ Wijhe-Kiezebrink, M.C. van \ 2014
The results of a pilot study to the use of different types of enrichment (perches, platforms, pecking object, Lucerne bales) in slower growing broilers during two subsequent cycles in a commercial broiler house are described. Based on counts of the b ...
help
Verkorte protocollen voor het meten van de effecten van niet-snavelbehandelen bij leghennen, vleeskuikenouderdieren en kalkoenen [Boek]
Jong, I.C. de \ Niekerk, T.G.C.M. van \ 2014
Met ingang van 1 september 2018 zal in Nederland snavelbehandelen bij leghennen, vleeskuikenouderdieren en kalkoenen verboden worden. Doel van dit onderzoek was om op basis van beschikbare literatuur, ervaringen van onderzoekers en ervaringen uit de ...
help
Dossier welzijn vleeskuikens [Dossier]
Jong, I.C. de \ [ca. 2014]
Wageningen UR onderzoekt de mate waarin welzijnsproblemen voorkomen en bekijkt manieren om de problemen aan te pakken, bijvoorbeeld door aanpassingen in de huisvesting van vleeskuikens. Belangrijke welzijnsproblemen bij vleeskuikens zijn voetzoollaes ...
help
Implementation of the Welfare Quality broiler assessment protocol – final report : overview of outcome-based measurement of broiler welfare and a general discussion on the Welfare Quality broiler assessment protocol [Boek]
Jong, I.C. de \ Gunnink, H. \ Hindle, V. \ 2014
Dit rapport bediscussieert twee onderwerpen in relatie tot het onderzoek naar de implementatie van de Welfare Quality® vleeskuikenassessment protocol. Als eerste worden dierkenmerken, die op dit moment onderdeel zijn van het Welfare Quality® vleeskui ...
help
Reductie in antibioticagebruik in de vleeskuikenhouderij : neveneffecten en 'best practices' = Reduction in antbiotic usage in broilers: side effects and best practices [Boek]
Jong, I.C. de \ Bondt, N. \ Ge, L. \ Puister, L. \ Heuvel, H. van den \ Lourens, A. \ 2013
Dit rapport beschrijft onderzoek naar de neveneffecten en 'best practices' bij Nederlandse vleeskuikenbedrijven die een reductie in antibioticagebruik hebben gerealiseerd.
help
Invloed van UV-licht, vezelrijk voer of strooisel in de vroege opfok op verenpikken in opfok en legperiode = Effect of UV-light, high fiber feed or litter provision in early rearing on feather pecking in rearing and laying period [Boek]
Niekerk, T.G.C.M. van \ Jong, I.C. de \ Krimpen, M.M. van \ Reuvekamp, B.F.J. \ Haas, E.N. de \ 2013
Onderzoek naar mogelijkheden om verenpikken tegen te gaan via UV-licht, vezelrijk voer of strooisel in de vroege opfok. Behalve de drie factoren zijn ook de interacties onderzocht.
help
Monitoring van onbehandelde vleeskuikenmoederdieren op een praktijkbedrijf [Boek]
Jong, I.C. de \ Gunnink, H. \ Emous, R.A. van \ 2013
Dit rapport beschrijft het effect van het niet behandelen van de snavels van vleeskuikenmoederdieren op gedrag en veerschade, gemeten op een praktijkbedrijf.
help
The welfare of laying hens [Boek]
Jong, I.C. de \ Blokhuis, H.J. \ [ca. 2012]
The conditions under which laying hens are housed remain a major welfare concern. It is one of the most intensive forms of animal production, and the number of animals involved is very high. Directive 1999/74/EC laying down minimum standards for the ...
help
Simplifying the Welfare Quality assessment protocol for broilers = Vereenvoudiging van het Welfare Quality protocol voor het meten van welzijn bij vleeskuikens [Boek]
Jong, I.C. de \ Perez Moya, T. \ Gunnink, H. \ Heuvel, H. van den \ Hindle, V.A. \ Mul, M. \ Reenen, K. van \ 2011
Het doel van het hier beschreven project was om te bepalen of er mogelijkheden zijn om het protocol, zoals omschreven voor vleeskuikens, verder te vereenvoudigen, zodat de benodigde tijd om alle metingen uit te voeren kan worden teruggebracht. Dit be ...
help
Ontwikkeling van methoden voor het monitoren van voetzoollaesies bij vleeskuikens = Development of methods to monitor foot pad lesions in broiler chickens [Boek]
Jong, I.C. de \ Reimert, H.G.M. \ Vanderhasselt, R. \ Gerritzen, M.A. \ Gunnink, H. \ Harn, J. van \ Hindle, V.A. \ Lourens, A. \ 2011
Dit rapport beschrijft verschillende methoden om voetzoollaesies bij vleeskuikens te classificeren en te monitoren, inclusief een automatisch systeem met behulp van video imaging.
help
Effect van bezettingsdichtheid op (de ontwikkeling van) het paargedrag en de technische resultaten bij vleeskuikenouderdieren = Effect of stocking density on (the development of) sexual behaviour and technical performance in broiler breeds [Boek]
Jong, I.C. de \ Lourens, A. \ Gunnink, H. \ Workel, L. \ Emous, R. van \ 2011
In het kader van het Plan van Aanpak Ingrepen bij Pluimvee heeft Wageningen UR Livestock Research onderzoek uitgevoerd naar het effect van het verlagen van de bezettingsdichtheid op het gedrag, veerbeschadigingen en technische resultaten bij vleeskui ...
help
Ingrepen bij pluimvee : update 2011 "Literatuurstudie ingrepen bij pluimvee" = Mutilations in poultry : update 2011 "Literature study mutilations poultry" [Boek]
Fiks-van Niekerk, T.G.C.M. \ Jong, I.C. de \ Krimpen, M.M. van \ Veldkamp, T. \ 2011
Update van 'Literatuurstudie ingrepen bij pluimvee' (2006). In deze update wordt ingegaan op nieuwe onderzoeksresultaten bij leghennen, vleeskuikenouderdieren en kalkoenen. Tevens wordt een nieuwe methode van snavelbehandelen met behulp van Infrarood ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.