Geselecteerd op:

help
Verslag deskundigengroep dierziekten HPAI H5N8 Europa (06/3/2020) [Boek]
Stegeman, A. \ Slaterus, R. \ Jong, M. de \ Fouchier, R. \ Bouwstra, R \ Pelgrim, W. \ Rijneveld, R. \ Geloof, E. van \ 2020
Wat is de kans van insleep van hoogpathogene vogelgriep op een Nederlands pluimveebedrijf vanuit wilde vogels ten opzichte van de laatste beoordelingen.
help
Verslag deskundigengroep dierziekten HPAI H5N8 Europa (10/2/2020) [Boek]
Stegeman, A. \ Slaterus, R. \ Jong, M. de \ Beerens, N. \ Bouwstra, R \ Pelgrim, W. \ Rijneveld, R. \ 2020
help
Developing an innovative enrichment product to improve pig welfare : An effort to include the feed industry in development and production of innovative enrichment product for the intensive pig industry [Studentenverslag]
He, Z. \ Verdaasdonk, M. \ Blaauw, X. \ Jong, M. de \ Nauta, C. \ Xing, Z. \ 2018
Enrichment products are used to improve pig welfare by stimulating pigs to execute their natural behaviours in intensive pig husbandry systems. Our project aims at developing an innovative enrichment product that improves pig welfare and include the ...
help
Ontwerpen met biobased plastics : unieke eigenschappen en inspirerende toepassingsmogelijkheden [Boek]
Oskam, I. \ Jong, M. de \ Lepelaar, M. \ Kate, R. ten \ [2015]
Biobased plastics zijn kunststoffen gemaakt van hernieuwbare materialen. Het zijn relatief nieuwe kunststoffen die, omdat ze uitgaan van een onuitputtelijke bron met grondstoffen, in theorie tal van kansen bieden voor het vervaardigen van duurzame pr ...
help
Diervriendelijker aanpak vogelgriep : geef ze een griepprik en een betere uitloop [Boek]
Jong, M. de \ Berg, B. van den \ 2015
Nu de crisis als gevolg van de vogelgriepuitbraken in november 2014 voorbij is, wil de Dierenbescherming de discussie met de pluimveesector en de Nederlandse en Europese overheid aangaan om ditmaal wel ingrijpende maatregelen te nemen om de pluimvees ...
help
Niveau 3 nieuwe ondergrens operator : voedingsbedrijven Oost-Nederland blijven zoeken naar gemotiveerde jongeren: thema: samenwerken in food \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Jong, M. de \ 2014
Bij de presentatie van de Human Capital Agenda (HCA) werd er weer eens op gehamerd: in de regio moet het gebeuren. Jongeren en werkzoekenden porren voor een mbo-opleiding tot operator en een baan in de voedingsindustrie sorteert het meeste effect als ...
help
Dieren in de zorg [Boek]
Ophorst, S. \ Ruis, M. \ Pompe, V. \ Jong, M. de \ Borg, J. van der \ Beerda, B. \ Visser, K. \ Oomkes, C. \ [2014]
Het handboek Dieren in de zorg biedt handvatten om concrete invulling te geven aan het brede begrip dierenwelzijn, ongeacht met welk dier in welke zorgsituatie gewerkt wordt. Naast de algemene onderwerpen ethiek, dierenwelzijn en zoönosen, wordt in d ...
help
Ecologische ontwikkeling binnen een voor menselijke activiteiten gesloten gebied in de Nederlandse Waddenzee : tussenrapportage achtste jaar na sluiting (najaar 2013) [Boek]
Fey, F.E. \ Dankers, N.M.J.A. \ Meijboom, A. \ Leeuwen, P.W. van \ Cuperus, J. \ Weide, B.E. van der \ Jong, M. de \ Dijkman, E.M. \ Cremer, J.S.M. \ Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ Ministerie van Economische Zaken \ 2014
IMARES Wageningen UR volgt de jaarlijkse ontwikkeling van bodemdieren in de geulen in een voor menselijke activiteiten gesloten gebied (referentiegebied: Schild en Boschwad) en vergelijkt dit met een gebied waar zulke activiteiten wel toegestaan zijn ...
help
De ontwikkeling van niet beviste sublitorale mosselbanken 2009-2013 [Boek]
Glorius, S. \ Rippen, A. \ Jong, M. de \ Weide, B. van der \ Cuperus, J. \ Bakker, A. \ Hoppe, M. van \ 2014
In de Nederlandse kustwateren vindt mosselbroedvisserij en mosselkweek plaats. Deze wateren herbergen echter belangrijke natuurwaarden en de meeste wateren zijn derhalve aangewezen als natuurgebied, wat Nederland verplicht om er voor te zorgen dat de ...
help
Ontwikkeling van enkele mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee, situatie 2013 [Boek]
Fey, F. \ Dankers, N.M.J.A. \ Meijboom, A. \ Leeuwen, P.W. van \ Jong, M. de \ Dijkman, E.M. \ Cremer, J.S.M. \ 2014
IMARES bestudeert de langetermijnontwikkeling van een twaalftal mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee met speciale aandacht voor de eigenschappen die het al dan niet overleven van mosselbanken bepalen. Dit rapport gaat over de situatie in 2013. De ...
help
Alleskunner in fabriek : operators nemen taken TD over, hoger opleidingsniveau gewenst : thema: samenwerken in food \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Jong, M. de \ 2014
Van operators in de voedingsmiddelenindustrie wordt steeds meer gevraagd. Ze krijgen meer taken en verantwoordelijkheden. Dit vraagt niet alleen meer opleiding, maar ook meer samenwerking in de fabriek.
help
Effecten van MZI’s op de aanwezigheid en het gedrag van specifieke vogelsoorten en zeehonden [Boek]
Smit, C.J. \ Jong, M. de \ Witte, R.H. \ 2014
In dit rapport worden de resultaten beschreven van onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van de in de Passende Beoordeling gesignaleerde kennislacunes en om na te gaan of opschaling van MZI-activiteiten op deze locaties tot significante effecte ...
help
Thema: innovatie door technologie \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Grijspaardt-Vink, C. \ Jong, M. de \ Tromp, H. \ Tindemans, M. \ Laumans, J. \ 2014
In dit thema over innovatie door technologie 7 artikelen: 1) Voedsel kleuren met voedsel: ketenbeheer en technologie basis voor breed kleurenpalet. 2) Revolutie in traditioneel product: yoghurt-innovatie van FrieslandCampina. 3) Vetarm, maar toch rom ...
help
Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) hulpmiddel bij crisisbeheersing \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
Leenders, J. \ Kolen, B. \ Jong, M. de \ Riedstra, D. \ 2014
Het waterveiligheidsbeleid in Nederland verandert. De risicobenadering komt centraal te staan. Hierin wordt gekeken naar zowel de kans op een overstroming als naar de gevolgen. Het beleid is erop gericht om burgers zo efficiënt mogelijk te beschermen ...
help
Thema: trends food connected \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Jong, L. de \ Koert, L. van \ Jong, M. de \ Gatersleben, M. \ 2014
In dit thema: trends food connected 5 artikelen: 1) Zelf de gezonde keuze bepalen: intelligente consument van de toekomst. 2) Van land tot bord: de vierde industriële revolutie en de voedselketen. 3) Waterijsjes via 3D-printer: jonge ondernemers gaan ...
help
Klimaatverandering en natuur : een verkenning van risico’s, kansen en aangrijpingspunten voor klimaatadaptatiebeleid [Boek]
Braakhekke, W. \ Berendse, F. \ Jong, M. de \ Kreveld, A. van \ Winden, A. van \ 2014
In 2016 zal het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de Nationale Adaptatie Strategie presenteren. Daarin wordt voor verschillende thema’s aangegeven hoe Nederland zich het beste kan voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. In deze rapp ...
help
Ultra-energiezuinige kassystemen met Supertransparante Micro-V Gestructureerde materialen : rapportage in het kader van het EOS-LT programma van Agentschap NL [Boek]
Gieling, T.H. \ Ruijven, J. van \ Swinkels, G.J. \ Holterman, H.J. \ Mohammadkhani, V. \ Ruijs, M. \ Rijn, C. van \ Baggerman, J. \ Rath, J. \ Jong, M. de \ Schropp, R. \ 2013
Doel van het in dit rapport beschreven onderzoek is het gebruiken van micro- en nanostructuren uit de PV-industrie om te komen tot een diffuus kasdekmateriaal met een hoge hemisferische transmissie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis die in ...
help
Openheid noodzaak én kans : consumenten willen weten wat ze eten \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Jong, M. de \ 2013
Consumenten willen steeds meer weten over hun voedsel. Ze verwachten van fabrikanten openheid en transparantie over de herkomst van grondstoffen en de productie van voedingsmiddelen. Het ene bedrijf gaat dit beter af dan het andere. Drie bedrijven aa ...
help
Ontwikkeling van enkele mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee: situatie 2011 en 2012 [Boek]
Fey, F. \ Dankers, N. \ Meijboom, A. \ Leeuwen, P.-W. van \ Jong, M. de \ Dijkman, E. \ Cremer, J. \ 2013
In dit project wordt de lange termijnontwikkeling van mosselbanken onderzocht. Hiervoor worden door IMARES enkele individuele mosselbanken in detail bestudeerd. Drie mosselbanken worden sinds 1997 gevolgd, één sinds 1998, twee sinds 2002, één sinds 2 ...
help
Complex web generieke gezondheidsclaims : Fabrikanten tobben: wat mag wel, wat mag niet? \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Jong, M. de \ 2013
Sinds 14 december 2012 mogen fabrikanten geen ongeoorloofde claims meer gebruiken in hun marketinguitingen. Ze kunnen kiezen uit een lijst van 222 door de Europese Voedsel- en Warenautoriteit (EFSA) en Europese Commissie (EC ) goedgekeurde generieke ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.