Geselecteerd op:

help
Handreiking zonnevelden : Toepassing van de Overijsselse zonneladder en kwaliteitsimpuls zonnevelden [Boek]
Beukema, B. \ Stoffer, H. \ Weerd, T. de \ Schilt, F. \ Jong, P. de \ 2020
De handreiking is opgebouwd in twee delen. Deel 1 bevat de essentie van het beleid voor (de kwaliteitsimpuls) zonnevelden samengevat. Het hoofdstuk gaat in op de zonneladder en de vier principes van het provinciaal kwaliteitsbeleid. Deel 2 bevat een ...
help
Food for thought [Boek]
Ekkel, D. \ Hijl, G. \ Jong, P. de \ Kouwenhoven, G. \ 2018
Het Centre of Expertise Food staat voor samenwerking. Op uitnodiging van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit startten we in 2013 met verschillende samenwerkingen tussen het bedrijfsleven en het hoger onderwijs. Door een wisselwerk ...
help
'Enorm' mandaat voor wereldwijde analyse bodembiodiversiteit \ Nature Today [Hoofdstuk uit boek]
Jong, P. de \ 2018
De biodiversiteit staat overal onder druk, maar hoeveel weten we eigenlijk over de wereldwijde stand van zaken in de voor ons zo belangrijke bodem? Te weinig, concludeerden afgevaardigden van 190 landen op de VN biodiversiteitstop in Egypte. Bodemeco ...
help
Wet natuurbescherming: gemiste kans \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2017
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt onder andere de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet. In de aanloop naar vaststelling van deze wet werd door het verantwoordelijke ministerie van Economische Zak ...
help
Didactief special : 10 jaar Groen Lyceum \ Didaktief & school : opinie en onderzoek voor de schoolpraktijk [Artikel]
Harbers, J. \ Jong, P. de \ 2017
Het Groene Lyceum, een onderwijsconcept voor praktijkgerichte leerlingen met een havo werk- en denkniveau, zag in 2007 het levenslicht. Gedurende zes jaar met de mogelijkheid tot verbreding, verdieping en versnelling volgen leerlingen naast algemene ...
help
Innoveren in de deeleconomie : een inventarisatie van kansen en belemmeringen die innovatieve investeringen in de deeleconomie, op het gebied van groene groei, (on)mogelijk maken [Boek]
Glind, P. van de \ Sprang, H. van \ Jong, P. de \ 2015
Dit rapport betreft een onderzoek in het kader van het programma ‘Ruimte in Regels voor Groene Groei’. Het programma ‘Ruimte in Regels’ kijkt naar belemmeringen en kansen voor ondernemers, die innovatief willen investeren in groene groei. De deelecon ...
help
Ontheffingen Zeeland door rechter van tafel geveegd \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2012
In Argus nr. 3 van 2011 meldden wij dat de rechtbank Middelburg een groot aantal beroepschriften van onze organisatie heeft behandeld. Inmiddels is uitspraak gedaan en hier willen wij u iets meer vertellen over de achtergrond van deze ontheffingen en ...
help
Golfregio wil groene steden : missie biedt goed inzicht in marktkansen \ Berichten buitenland : voor de Nederlandse agribusiness [Artikel]
Jong, P. de \ 2012
Onlangs bracht een delegatie onder leiding van Doeke Faber een bezoek aan Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar om de Nederlandse kansen te verkennen bij de ontwikkeling van ‘groene steden’ in de Arabische Golfregio. De groep omvatt ...
help
Hittebestendige kameel maakt duurzame melkveehouderij mogelijk : Verenigde Arabische Emiraten \ Berichten buitenland : voor de Nederlandse agribusiness [Artikel]
Jong, P. de \ 2012
Bij kamelenmelk denken maar weinig mensen aan intensieve productie, machinaal melken, of hoogwaardige verwerking tot kamelenmelk met aardbeiensmaak of kamelenmelkchocolade. Toch is dat precies wat zich in de Verenigde Arabische Emiraten aan het ontwi ...
help
Muskusrat (Ondatra zibethicus) : op alternatieve wijze schade voorkomen [Boek]
Zandberg, F. \ Jong, P. de \ Lunteren, J. van \ cop. 2011
Vanuit het oogpunt van het dierenwelzijn is een alternatief beleid en uitvoering gewenst in de strijd tegen muskusratten. Nu worden de dieren gevangen in klemmen of vallen die onder water staan, waarin ze verdrinken, vaak na een minutenlange doodsstr ...
help
Wetsvoorstel Natuur biedt minimale bescherming \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2011
In het wetsvoorstel Natuur wordt alleen bescherming geboden aan diersoorten waarvoor dit door Europa verplicht is gesteld via bijvoorbeeld de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De overige soorten hebben pech gehad. Daarnaast is het aantal bejaagb ...
help
Meeuwen in havengebied Rotterdam vogelvrij \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2011
Op de site van het Havenbedrijf Rotterdam staat dat in de Rotterdamse haven verrassend veel natuur is te vinden, waaronder streng beschermde soorten, zoals de rugstreeppad en de groenknolorchis. “Bij het ontwikkelen van de haven houdt het Havenbedrij ...
help
Exotische linden kunnen de drachttijd verlengen \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Jong, P. de \ 2011
Linden zijn belangrijk voor imkers, maar als de bloei eind juni, begin juli voorbij is, breekt er een periode aan waarin er beduidend minder dracht is. Enkele exotische linden zijn zeer geschikt om deze leemte te vullen
help
Institutions for adaptation: do institutions allow society to adapt to the impacts of climate change? [Boek]
Gupta, H. \ Termeer, C.J.A.M. \ Biesbroek, G.R. \ Klostermann, J.E.M. \ Bergsma, E. \ Brink, M.A. van den \ Jong, P. de \ Meijerink, S.V. \ Nooteboom, S.G. \ cop. 2011
Historisch gezien hebben instituties (formele en informele sociale regels en interactiepatronen) zich altijd ontwikkeld als reactie op sociale problemen, waaronder milieuproblemen. De laatste decennia worden gekenmerkt door toenemende economische ont ...
help
Verlagen energieverbruik in droogprocessen \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Fox, M. \ Akkerman, C. \ Straatsma, H. \ Jong, P. de \ 2011
De meeste op de markt verkrijgbare poederproducten worden met behulp van een sproeidroogproces geproduceerd. Droogprocessen staan bekend als de processen met het hoogste energieverbruik in de voedingsmiddelenindustrie. De Nederlandse zuivelindustrie ...
help
Nederland en de BRIC’s: oorzaken van de beperkte aansluiting van Nederlandse bedrijven [Boek]
Jong, P. de \ Winden, R. van \ 2011
In 2008 omvatte de Nederlandse directe export van goederen naar Brazilië, Rusland, India en China (BRIC’s) niet meer dan 2,9%. Op EU-15 niveau was dat percentage aanzienlijk hoger, namelijk gemiddeld 6,3%. Om deze achter-stand te verklaren is onderzo ...
help
Klimaatmetingen in een tomatenkas met aanvullende luchting onder het gewas : climate optimizers bij Themato [Boek]
Knoll, B. \ Jong, P. de \ 2010
Het hoofddoel van dit project is om objectief vast te stellen welke energiebesparing en productieverhoging kan worden bereikt. Daardoor kan vervolgens ook vastgesteld worden of er sprake is van een nieuw en breed toepasbaar luchtbehandeling systeem, ...
help
Adaptive water legislation What can the Dutch learn from the United Kingdom [Presentatie]
Jong, P. de \ 2010
Deltas in Depth Theme 6: Governance and economics of climate adaptation, Session DD 6.2: Regional strategies of climate adaptation: concepts and Dutch examples. Taboos for climate adaptation in the Netherlands, Job van den Berg, DHV BV, the Netherlan ...
help
Natuur te grabbel gegooid \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2010
Het verlies aan biodiversiteit vormt een groot gevaar voor het leven op aarde. Toch besluit het nieuwe kabinet om de aanleg van een netwerk van natuurgebieden, dat essentieel is voor het herstel van de biodiversiteit, stop te zetten. Het kabinet doet ...
help
Op weg naar een ideaal beheer van wilde zwijnen \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2010
In het artikel over Stichting De Eik, elders in dit blad, wordt gesproken over een rapport waarin een aangepast zwijnenbeheer wordt aangekondigd. In dit rapport, dat werd opgesteld voor het onderzoeksinstituut Alterra, wordt er vanuit gegaan dat er a ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.