Geselecteerd op:

help
Verkenning toekomst gewasbescherming: Beschermde Appelteelt [Poster]
Maas, R. van der \ Helsen, H. \ Wenneker, M. \ Jong, P.F. de \ Tol, R. van \ Groot, A. de \ Lotz, B. \ Balkhoven, H. \ 2018
Systeeminnovatie leidt tot sterk verminderde afhankelijkheid van chemische gewasbescherming, mét behoud van marktpositie voor de teler.
help
Promotion of earthworms to increase leaf degradation to reduce apple scab inoculum in organic orchards [Poster]
Heijne, B. \ Jong, P.F. de \ [ca. 2018]
The EU project Repco aimed to control scab, caused by Venturia inaequalis, in organic apple production. One of the strategies was to reduce numbers of overwintering spores in fallen leaves. Because several earthworm species forage on fallen leaves, t ...
help
Perceelsmanagement verbeteren met sorteerinformatie [Poster]
Jong, P.F. de \ Verdouw, C. \ Zande, J. van der \ Hoog, D. de \ Hoogervorst, P. \ Dalfsen, P. van \ Janssen, E. \ Elk, P. van \ Anbergen, R. \ Kruize, J.W. \ Bondt, N. \ [ca. 2017]
help
Groene veredeling : versnelde selectie van low input rassen fruit [Factsheet]
Jong, P.F. de \ Winkler, K. \ Helsen, H. \ Anbergen, R. \ Wenneker, H. \ Silfhout, A. van \ Schouten, H. \ Weg, E. van der \ 2017
Het ontwikkelen van toetsmethoden die het mogelijk maken om beter en sneller inzicht te krijgen in het niveau van resistentie en/of tolerantie tegen de ziektes schurft en vruchtboomkanker en de appel- bloedluis in appelselecties.
help
Met Fruit 4.0 naar een datagedreven fruitteelt : hogere kwaliteit, duurzaamheid en efficiency [Poster]
Verdouw, C. \ Bondt, N. \ Kruize, J.W. \ Hoog, D. de \ Zande, J. van de \ Jong, P.F. de \ [ca. 2017]
Poster over project Fruit 4.0
help
Low input rassen fruit: resistentie tegen Appelbloedluis [Poster]
Winkler, K. \ Helsen, H. \ Jong, P.F. de \ [2016]
help
Kunnen we zwartvruchtrot verwijderen uit de boomgaard? [Poster]
Jong, P.F. de \ Köhl, J. \ [ca. 2014]
Doel van dit onderzoek is het lokaliseren van infectiebronnen van zwartvrucht rot in de boomgaard. Daarnaast het zoeken naar teeltmaatregelen om bronnen te verminderen.
help
Beste toepassing van bicarbonaat : langere contacttijden met bicarbonaat verbetert effectiviteit tegen schurft niet \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Jong, P.F. de \ 2013
Kaliumbicarbonaat is een zout en is beter bekend als bakpoeder. Naast deze toepassing is gebleken dat het ook een werking heeft op plantenziekten. Momenteel heeft Karma met kaliumbicarbonaat als werkzame stof een toelating in fruit.
help
Vruchtboomkanker in de vruchtboomkwekerij : verslag onderzoek waarschuwingsmodel Neonectria ditissima 2009-2012 [Boek]
Jong, P.F. de \ Steeg, P.A.H. van der \ 2012
Vruchtboomkanker ( Neo n ectria ditissima Bres., voorheen Nectria galligena ) is één van de belangrijkste schimmelziekten in de fruit teelt en in de vruchtboomkwekerij. Curatieve middelen tegen vruchtboomkanker zijn niet langer toegelaten. Een waarsc ...
help
Positiebepaling van residuen van gewasbeschermingsmiddelen in de vrucht [Poster]
Jong, P.F. de \ Rozendaal, E. van \ [ca. 2012]
Doelstelling van het onderzoek is doorde verbeterde kennis van waar residuen van gewasbeschermingsmiddelen zich bevinden in de vrucht kan er gewerkt worden aan het verwijderen van deze residuen van de vrucht.
help
Nieuwe middelen tegen vruchtboomkanker : verslag veldproeven 2009-2011 [Boek]
Vlas, M.J. de \ Jong, P.F. de \ Steeg, P.A.H. van der \ 2012
Vruchtboomkanker (Neonectria ditissima) veroorzaakt hoge kosten in de teelt van appel. Het middelenpakket voor de beheersing van vruchtboomkanker krimpt. Sinds 30 november 2010 is Topsin M, het best werkende bekende middel tegen vruchtboomkanker, nie ...
help
Relatie bladnat en hoeveelheid aantasting vruchtboomkanker voor verschillende wonden [Poster]
Jong, P.F. de \ Steeg, P. van der \ Anbergen, R. \ Boshuizen, A. \ [2012]
Powerpointpresentatie over de relatie bladnat en hoeveelheid aantasting vruchtboomkanker voor verschillende wonden.
help
Relatie effectiviteit bicarbonaat en contacttijd [Poster]
Jong, P.F. de \ Steeg, P. van der \ Anbergen, R. \ [2012]
Poster over de effectiviteit van bicarbonaat tegen schurft in de fruitteelt.
help
Biologische bestrijding van schurft : kiemproef 2011, klimaatkamerproef peer 2011 [Boek]
Vlas, M.J. de \ Jong, P.F. de \ 2012
In de biologische perenteelt is er behoefte aan meer middelen met een werking tegen schurft. In 2011 zijn twee kiemingsexperimenten uitgevoerd in het laboratorium. Daaruit bleek dat naast captan en zwavel, ook Cocana en Yucca een goede werking hadden ...
help
Ontwikkeling prototype residuverwijdering met VAM-Residuce : eindrapportage 1 Januari 2010- 15 Mei 2011 [Boek]
Jong, P.F. de \ Antwerpen, E. van \ Somhorst, D. \ Bastiaan-Net, S. \ 2012
Voor het succesvol implementeren van een residuverwijderingsprototype in de huidige sorteerlijnen is het belangrijk dat tijdens het sorteerproces niet te veel schuim ontstaat in het sorteerwater en dat de concentratie van het gebruikte reducerend mid ...
help
PowMil-model helpt bij middelenkeuze voor meeldauwbestrijding : resultaten uit model- en middelenonderzoek van PPO Fruit \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Jong, P.F. de \ Bruine, A. de \ 2012
In de appelteelt richt de aandacht zich bij schurft en meeldauw vooral op de schurft en voegen telers telers extra fungiciden toe om de meeldauw te bestrijden Deze aanpak is niet altijd effectief. In sommige gevallen ontstaat er onverwacht toch meeld ...
help
Wat te doen als curatieve middelen wegvallen? : PPO onderzocht alternatieven voor curatieve middelen \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Jong, P.F. de \ Bruine, A. de \ 2012
Resistentie is een risicofactor bij het gebruik van de huidige, curatieve middelen tegen schurft. Is er een alternatief als deze middelen niet meer werken? Daarom onderzocht PPO strategieën om schurft effectief te bestrijden zonder gebruik te maken v ...
help
Stopspray tegen schurft [Poster]
Vlas, M. de \ Jong, P.F. de \ Anbergen, R. \ Elk, P. van \ Kanne, J. \ [2011]
Poster met onderzoekinformatie over het voorkomen van resistentie tegen bestrijdingsmiddelen van schurft (Venturia inaequalis) in appel.
help
Waarschuwingsmodel vruchtboomkanker klaar voor praktijk \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Jong, P.F. de \ Boshuizen, A. \ Bruine, A. de \ 2011
In de afgelopen jaren heeft PPO een waarschuwingsmodel ontwikkeld voor vruchtboomkanker in de boomkwekerij met minder bespuitingen. Uit proeven is gebleken dat het model werkt. Het kan vruchtboomkwekers grote besparingen opleveren.
help
Combinatiemodel voor zwartvruchtrot [Poster]
Vlas, M. de \ Jong, P.F. de \ Anbergen, R. \ Wijnstra, J. \ Boshuizen, A. \ [2011]
Informatieposter getiteld "Combinatiemodel voor zwartvruchtrot".
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.