Geselecteerd op:

help
Doorlichting weidevogelgebieden Noord-Holland [Boek]
Oosterveld, E.B. \ Jong, R. de \ Hoekema, F. \ 2019
help
Governance of Phosphate Recovery from Wastewater in Amsterdam : Understanding Waternet’s practices regarding phosphate recovery from wastewater and the circular goals of the municipality of Amsterdam through an Adaptive Management approach [Studentenverslag]
Jong, R. de \ 2017
This research deals with governance of phosphate recovery from wastewater in Amsterdam. Worldwide phosphate is becoming scarce. Therefore, reusing and recovering phosphate is becoming attractive and important. Waternet is responsible for the water ma ...
help
Variability in the gastric digestion of B-lactoglobulin on in-vitro infant digestion [Studentenverslag]
Jong, R. de \ 2017
Cow’s milk is one of the most common causes of food allergy in the first years of a humans life. β-Lactoglobulin (β-Lg), of which genetic variants A and B exist, is the main whey protein in cow’s milk and one of the major allergen causing this allerg ...
help
Monitoring agrarisch weidevogelbeheer Fryslân : resultaten 2000-2014 en aanbevelingen voor verbetering [Boek]
Oosterveld, E.B. \ Hoekema, F. \ Stoker, O. \ Jong, R. de \ 2016
Sinds 2012 werken Boerennatuur en de BFVW samen in het digitaal registreren van weidevogelgegevens van gebieden met collectief agrarisch weidevogelbeheer. Jaarlijks zijn nu van veel gebieden monitoringsgegevens beschikbaar die BoerenNatuur graag wil ...
help
Resultaten agrarisch weidevogelbeheer Fryslân : jaarrapport 2015 [Boek]
Oosterveld, E.B. \ Hoop, P. de \ Jong, R. de \ 2016
help
Award ceremony International Climate Adaptation Business Challenge [Presentatie]
Jong, R. de \ 2014
Plenary session. Award ceremony International Climate Adaptation Business Challenge, Rens de Jong, BNR newsradio, the Netherlands. (2014). Presented at the International Conference Deltas in Times of Climate Change II, 24-26 September, Rotterdam, the ...
help
Validatie en toepassingsmogelijkheden plaatsbepalingsysteem : een onderzoek naar de validatie en de gebruiksmogelijkheden van een plaatsbepalingsysteem [Studentenverslag]
Jong, R. de \ Lei, S. \ 2013
In hoeverre is de informatie uit het Nedap plaatsbepalingssysteem valide en wat zijn de toepassingsmogelijkheden van dit systeem bij gebruik in de veehouderijsector?
help
Uitgelezen: Butterflies of Suriname, a natural history \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Jong, R. de \ 2013
Sinds de Gouden Eeuw hebben Nederlandse schepen de wereldzeeën bevaren. Met grondstoffen, kruiden en andere handelswaar werden ook allerlei curiosa meegenomen: vreemde dieren en planten, die in particuliere verzamelingen (kabinetten) werden opgeslage ...
help
The protection of deep-water ecosystems by the North East Atlantic Fisheries Commission: how external factors determine the effectiveness of the regime [Studentenverslag]
Jong, R. de \ 2011
help
Hoe behoud ik mijn klant en verleid ik de switchende consument? \ Tijdschrift voor marketing : officieel orgaan van het Nederlands Instituut voor Marketing NIMA [Artikel]
Jong, R. de \ Sluis, E. van der \ Mons, M. \ 2009
Hoe kunnen bestaande klanten het best worden behouden en hoe kunnen klanten van concurrenten worden verleid om over te stappen? Prijs wordt vaak ingezet als verleider. Is dat verstandig?
help
Van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam : ontwikkelen van persoonlijke houding in ondernemendheid en duurzaamheid [Boek]
Kortstee, H. \ Wel, M. van der \ Schaafsma, S. \ Wesselinks, R. \ Visschers, M. \ Benerink, R. \ Geven, S. \ Bouma, K. \ Schuring, R. \ Jong, R. de \ 2009
De houdingsaspecten van leerlingen in het middelbaar agrarisch onderwijs tegenover ondernemendheid en duurzaamheid moeten beter ontwikkeld worden. Om deze ontwikkeling te begeleiden zijn hulpmiddelen uitgewerkt voor oefensituaties. Ook is er een indi ...
help
Netwerkdag dierenwelzijn in samenwerking met het programmateam Welzijn van Dieren en het docententeam Eco & Wildlife studies Velp : plaats: Velp, Helicon opleidingen, 2 december 2009 [Boek]
Jong, R. de \ 2009
Impressie van de netwerkdag Dierenwelzijn in Velp. Hans Hopster, lector dierenwelzijn bij van Hall Instituut kreeg veel aandacht bij zijn lezing over het euthanasiebeleid bij dieren.
help
De leerling en de logistiek : publicatie over effectief groen onderwijs en competentiegericht leren \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Jong, R. de \ Schepers, M. \ 2009
Onderwijsorganisatie en leerlingbegeleiding, om de combinatie van die twee gaat het bij goed competentiegericht onderwijs. Vindt Roelof de Jong van KPC Groep. Hij wijdde er een publicatie aan
help
Macroscopic root water uptake distribution using a matric flux potential approach \ Vadose zone journal [Wetenschappelijk artikel]
Jong van Lier, Q. de \ Dam, J.C. van \ Metselaar, K. \ Jong, R. de \ Duijnisveld, W.H.M. \ 2008
Hydrological models featuring root water uptake usually do not include compensation mechanisms such that reductions in uptake from dry layers are compensated by an increase in uptake from wetter layers. We developed a physically based root water upta ...
help
Stad, dorp, wijk als een beschermd gezicht \ Landschap in ruimte en tijd : liber amicorum aangeboden aan prof.dr. Guus J. Borger bij gelegenheid van zijn 65e verjaardag en zijn afscheid als hoogleraar in de historische geografie aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit [Hoofdstuk uit boek]
Jong, R. de \ 2007
Nederland kent een rijk topografisch verleden. Vooral in de 17de eeuw moest een prent de betekenis van een stad of dorp weergeven. Kunstenaars als Rademaker, Pronk, De Bijer tekenden stad, dorp, kasteel of kerk in de Republiek. Hun werk raakte verbre ...
help
Ongrijpbare kenmerken \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Jong, R. de \ 2006
Regelmatig worden vlinders gevangen, of soms zelfs gedood, ten behoeve van studiedoeleinden. Hierdoor is het niet meer mogelijk om gedrag, houding of voedselkeuze te bestuderen. Derhalve luidt het credo: eerst nadenken, dan slaan
help
Levensloopregeling: fiscaal voordeel voor de DGA \ Bloem en blad : veertiendaags vakblad voor de bloemendetailhandel [Artikel]
Jong, R. de \ 2006
Met de levensloopregeling hebben werknemers, dus ook de DGA van een BV, vanaf 1 januari 2006 het wettelijk recht om per jaar maximaal 12% van het brutoloon belastingvrij te sparen om op een zeker moment verlof op te nemen. Omdat de DGA's binnen fisca ...
help
The African copper connection \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Jong, R. de \ Dorp, K. van \ 2006
De kleine vuurvlinder is dankzij een groot aanpassingsvermogen een wijd verspreide vlindersoort. Een schets van de ontwikkeling van het diertje
help
Metamorpha sulpitia (Lepidoptera, Nymphalidae) en de lotgevallen van oude collecties \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Jong, R. de \ 2005
Een van de prominente lepidopterologen uit de tweede helft van de 18e eeuw was de Nederlander Pieter Cramer. Hij beschreef talloze nieuwe soorten uit verschillende Nederlandse verzamelingen. Deze verzamelingen (en daarmee ook de type-exemplaren erin) ...
help
Gooi geen etensresten weg \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Jong, R. de \ 2005
Oproep om toch niet alleen fraaie en gave exemplaren van insecten te bewaren. Restanten van maaltijden van andere dieren leveren vaak veel informatie. Deze bijdrage gaat over de restanten van de maaltijd van een libel
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.