Geselecteerd op:

help
Humane leptospirose via een puppy \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Jong, S. de \ Vossebelt, M.J. \ 2018
Een dierenarts krijgt leptospirose (ziekte van Weil) na contact met een zieke pup van een hondenfokker. Met inspanning en geluk wordt een zeer waarschijnlijke match vastgesteld. Het gaat om het Leptospira interrogans s.s. Wat is in zo’n situatie het ...
help
Hoe een lagere druk in het leidingnet het verbruik van drinkwater verlaagt bij calamiteiten \ H2O online [Artikel]
Agudelo-Vera, C. \ Mesman, G. \ Jong, S. de \ Vogelaar, A. \ 2018
Normaliter is het verbruik van drinkwater nauwelijks afhankelijk van de druk in het leidingnet. Wanneer de druk daalt, bijvoorbeeld tijdens calamiteiten, wordt het verbruik wel drukafhankelijk. In dit onderzoek is het verbruik bij lagere drukken gesi ...
help
Het ideale boerenbedrijf van... : Sophie de Jong en Filipe da Cunha \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Jong, S. de \ 2016
BD-Jong nodigt elk nummer een jongere uit voor een persoonlijke beschrijving van zijn of haar ideale bedrijf. Sophie de Jong (28) en Filipe da Cunha (35) zijn kok en boer op biologische boerderij Indacofoods in Italië.
help
Valorisation in climate sciences [Presentatie]
Drooge, L. van \ Jong, S. de \ Wardenaar, T. \ Daniels, E. \ Veldkamp, T. \ 2014
Valorisation is the process of creating value from knowledge by making knowledge suitable and/or available for others than academic peers. Presentation for focus group meetings, April 2014
help
Comparative monitoring of Knowledge for Climate project SSA01 – mid-term report [Boek]
Besselaar, P. van den \ Boon, W. \ Horlings, E. \ Jong, S. de \ Vierssen, W. van \ Wardenaar, T. \ 2013
This report is the contribution of project SSA01 Comparative Monitoring of Knowledge for Climate to the mid-term review of the Knowledge for Climate programme. We first provide a brief outline of the project. For each main com-ponent of the project w ...
help
The emerging geopolitics of food : a strategic response to supply risks of critical imports for the Dutch Agro-Food Sector [Boek]
Ridder, M. de \ Jong, S. de \ Selleslaghs, J. \ Achterbosch, T. \ Jongeneel, R. \ Berkhout, P. \ Heide, M. van der \ 2013
Interdependencies in the field of food, agriculture, and raw materials are growing. Global population growth, rising prosperity, and changing consumption patterns in emerging economies have increased the demand for all three. Geopolitical trends shap ...
help
Provomendi - kijk verder dan je proefschrift \ Rathenau Weblog [Artikel]
Wardenaar, T. \ Jong, S. de \ 2012
Aan het eind van de midterm evaluatie van het Kennis voor Klimaat programma werd aan zes buitenlandse klimaatwetenschappers gevraagd om een reflectie op het programma. De promovendi kregen volop aandacht.
help
Comparative monitoring of Knowledge for Climate [Presentatie]
Besselaar, P. van \ Vierssen, W. van \ Horlings, E. \ Boon, W. \ Wardenaar, T. \ Jong, S. de \ 2012
Starting point: • Rise of large-scale, multi-actor research programs, by means of knowledge co-production; • Lack of knowledge about functioning of programs • Focus on programs on climate adaptation research
help
Recept voor effectief en minimaal stoppelen \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Bernaerts, S. \ Jong, S. de \ 2012
Wie de bodem zo min mogelijk wil verstoren, zal goed moeten nadenken over de stoppelbewerking. De kunst is om de stoppel over de volle breedte goed los te snijden zonder daarbij de diepte in te gaan.
help
Eiwitverrijking : gezond én lekker [thema : human capital in food] \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Pyett, S. \ Jong, S. de \ Alting, A.C. \ 2012
Wetenschappers vinden steeds meer bewijs dat diëten met veel eiwitten kunnen helpen bij het bestrijden van obesitas. Vergeleken met de andere biomoleculen, vetten en koolhydraten, hebben eiwitten een sterker verzadigend effect en een lagere netto met ...
help
Prrrr ...ta lie loe : de roep om natuurspeelruimte in de stad [Boek]
Bosch, F. van den \ Donders, J. \ Jong, S. de \ Wielen, P. van der \ Roest, A. \ Schutte, D. schutte \ Mulkens, J. \ Gemert, N. van \ Grashoff, T. \ Koen, L. \ Lourens, J. \ Sahtoe, R. \ Crielaard, R. \ Gout, R. \ Waterman, M. \ 2011
Natuurlijke speelruimte dicht bij huis in de stad draagt door zijn aantrekkingskracht bij aan de sociale binding in de wijk. Obstakels zijn de regels rond veiligheid, zorgen en wensen van ouders, het gebrek aan en de blijvende druk op ruimte in de wi ...
help
Effectatlas als wegwijzer \ Milieuwerk [Artikel]
Jong, S. de \ 2010
Klimaatverandering heeft ingrijpende gevolgen voor ruimtelijke ordening, water, natuur en landbouw, stuk voor stuk beleidsterreinen waarop een centrale rol is weggelegd voor de provincies. Belangrijk hulpmiddel bij het nemen van maatregelen is de Kli ...
help
Scharrelkids [Website]
Gans, N. van \ Jong, S. de \ cop. 2010
Deze website is een uitgave van IVN Natuur- en Milieueducatie te Amsterdam en is gemaakt naar aanleiding van haar 50-jarig jubileum, de Groene Maand 2010 en de conferentie Ieder kind heeft recht op natuur! IVN Scharrelkids nodigt je uit om vaker met ...
help
Evaluation of the Surface Energy Balance System (SEBS) applied to ASTER imagery with flux-measurements at the SPARC 2004 site (Barrax, Spain) \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
Kwast, J. van der \ Timmermans, W. \ Gieske, A. \ Su, Z. \ Olioso, A. \ Elbers, J. \ Karssenberg, D. \ Jong, S. de \ Jia, L. \ 2009
Accurate quantification of the amount and spatial variation of evapotranspiration is important in a wide range of disciplines. Remote sensing based surface energy balance models have been developed to estimate turbulent surface energy fluxes at diffe ...
help
Huiskamergesprekken "als buiten je lief is..." : actieve burgers over het landschap in Nederland : eindrapport [Boek]
Wagteveld, M. \ Jong, S. de \ Schuttelaar & Partners \ 2008
Als je met actieve burgers spreekt over wat zij ervaren als de belangrijkste kansen en bedreigingen voor het landschap, komt een aantal thema’s voortdurend bovendrijven. Bij de actieve burgers aan tafel is het gevoel van verbondenheid met de streek s ...
help
Aanpassingen in de wachttijden \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Hofman, J. \ Jong, S. de \ Lipman, L. \ 2008
In de praktijk worden soms diergeneesmiddelen gebruikt die niet geregistreerd zijn, en worden geregistreerde middelen gebruikt op een manier die buiten de registratie valt. Het gebruik van deze middelen moet worden afgewogen via het cascadesysteem. V ...
help
Provinciaal afwegingskader Klimaatbestendigheid : casestudy provincies [Boek]
Schippers, L. \ Jong, S. de \ 2008
Het eindrapport ‘Naar een klimaatbestendig Nederland’ geeft inzicht in welke aspecten van belang zijn bij het afwegen van adaptatiemaatregelen in het besluitvormingsproces van de ruimtelijke ordening. Er is echter nog onvoldoende duidelijk hoe het af ...
help
Op zoek naar ondergrondse gaslekken \ Geografie [Artikel]
Noomen, M.F. \ Jong, S. de \ 2008
De ondergrond van Nederland zit vol met gasleidingen. Om een aardgaslek met catastrofale gevpolgen te vermijden, moeten de leidingen regelmatig gecontroleerd worden. Satellietbeelden kunnen helpen gaslekken snel op te sporen
help
Nieuwe methoden voor hyperspectral remote sensing en ontwikkelingen in image processing": verslag GIN themadag sectie aardobservatie 22 april 2005 \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Meer, F. van der \ Jong, S. de \ 2005
Het uitkomen van het boek van de auteurs van dit artikel "Remote sensing image analysis: including the spatial domain" is de aanleiding om het thema hoge spectrale resolutie remote sensing te behandelen, in combinatie met nieuwe methoden van beeldver ...
help
Nieuwe tradities : projecten 2000 [Boek]
Anema, K. \ Jong, S. de \ 2001
Uitgave Projectbureau Belvedere
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.