Geselecteerd op:

help
Teken, tekenbeten en de ziekte van Lyme in de sector Bos, Natuur en Landschappen [Boek]
Groot, M. de \ Jong, T. de \ Chaillet, M. \ 2018
In 2017 is er een digitaal vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder werkgevers en werkenden (werknemers en zelfstandigen) in de sector bos, natuur en landschappen in opdracht van de sociale partners (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE), ...
help
Teken, tekenbeten en de ziekte van Lyme in de sector Hoveniers en Groenvoorziening [Boek]
Groot, M. de \ Jong, T. de \ Chaillet, M. \ 2018
In 2017 is er een digitaal vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder werkgevers en werkenden (werknemers en zelfstandigen) in de hoveniers en groenvoorziening sector in opdracht van de sociale partners (Branchevereniging VHG, CNV Vakmensen en FNV Agraris ...
help
Teken, tekenbeten en de ziekte van Lyme in de sector Loonwerk [Boek]
Groot, M. de \ Jong, T. de \ Chaillet, M. \ 2018
In 2017 - 2018 is er een digitaal vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder werkgevers en werkenden (werknemers en zelfstandigen) in de sector loonwerk in opdracht van de sociale partners (CUMELA Nederland, CNV Vakmensen en FNV Agrarisch Groen). Dit onde ...
help
“Veiligheid moet op één” : vrouw & visie \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Jong, T. de \ 2018
Tussen 2013 en 2017 vonden er achttien dodelijke ongevallen in de loonwerksector plaats. In alle agrarische en groene sectoren bij elkaar waren het er 69. Het actieplan ‘Zero Accidents in 2020’ moet het aantal dodelijke ongevallen in 2020 terugbrenge ...
help
De Nederlandse coöperatie top 100 \ Cooperatie : kwartaaluitgave van de Nationale Cooperatieve Raad voor Land- en Tuinbouw [Artikel]
Jong, T. de \ Griffioen, C. \ 2017
Wat zijn de grootste coöperaties en onderlingen van Nederland? In welke sectoren hebben ze hun activiteiten en hoe groot is hun achterban? In de Nederlandse Coöperatie Top 100 zijn de grootste coöperaties en onderlingen gerangschikt op basis van omze ...
help
Gewasbescherming: do or don't? \ Binder : ledenblad agrarische jongeren [Artikel]
Jong, T. de \ 2015
Als teler wil je het gewas optimaal laten groeien: een hoge opbrengst met een goede kwaliteit. Ziekten, plagen en onkruiden kunnen het gewas bedreigen. Om die te bestrijden is chemische bescherming en bestrijding soms noodzakelijk. De maatschappij he ...
help
Is elektrisch rijden en werken beter voor het milieu? \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Jong, T. de \ 2015
Elektrisch rijden en werken is sterk in opkomst. Het fenomeen begint zo langzamerhand ook bij werkzaamheden op en rond golfbaanaccommodaties en sportcomplexen ingeburgerd te raken. U leest er regelmatig over in dit vakblad. De overheid stimuleert het ...
help
Interacties tussen Kruipwilg, grote grazers en hommels in de duinen \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Jong, T. de \ Lubben, M.W.B. \ 2014
In het kader van de tweedejaars cursus Ecologie en Milieu maken de biologiestudenten van Leiden Universiteit elk jaar een excursie naar de duinen bij Vogelenzang in Noord-Holland. Daar worden we elk jaar enthousiast ontvangen en horen we de nieuwste ...
help
Alternatieve financieringsvormen : nieuwe financiers op het boerenerf \ Binder : ledenblad agrarische jongeren [Artikel]
Jong, T. de \ 2012
In tijden van economische crisis valt het niet altijd mee om financiering voor je plannen te krijgen. Dit wordt ook steeds zichtbaarder in de landbouw. Banken verwachten meer van agrarische ondernemers en zijn kritischer geworden. Hierdoor is de aand ...
help
Bijzondere ecologische verbindingen [Den Haag] \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Jong, T. de \ Plug, J. \ Hendrikse, A. \ 2012
Den Haag is een unieke reeks landschappen rijk. Duinen, bos en (voormalige) veenweidegebieden zijn zichtbaar onderdeel van de stad en bieden leefruimte aan veel verschillende dier- en plantensoorten. Om in een drukke stedelijke omgeving de stedelijke ...
help
Kansen voor de muis noordse woelmuis op buitendijkse terreinen van IJsselmeer en Markermeer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Noordijk, J. \ Jong, T. de \ 2011
De arenicola-ondersoort van de noordse woelmuis komt alleen in Nederland voor en is ernstig bedreigd en strikt beschermd. De oevers van het IJsselmeer en Markermeer zijn in potentie op veel plekken geschikt om als leefgebied voor deze soort te funger ...
help
Veel kapers op de kust voor buurmans grond \ Binder : ledenblad agrarische jongeren [Artikel]
Klaasens, R. \ Jong, T. de \ 2011
Tegenwoordig is het moeilijk om als agrariër, tegen een betaalbare prijs, grond te vinden in de omgeving. Wat is hiervan de oorzaak? Is het nodig om de grond mobieler te krijgen? Zo ja, wat is hiervoor nodig. Dit zijn vragen die ook bij NAJK een rol ...
help
Schuld per kg melk bepaalt verschil in kritische melkprijs : bedrijven met lage break-even-melkprijs hebben betere groeimogelijkheden \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zijlstra, J. \ Hoekstra, T. \ Jongbloed, A.W. \ Hania, J. \ Jong, T. de \ 2011
Wat zijn de oorzaken van een hoge break-even-melkprijs of kritieke melkprijs? Op zoek daarnaar analyseerden onderzoekers de resultaten van ruim vierhonderd melkveebedrijven. De lasten van rente en aflossing blijken verreweg de belangrijkste oorzaken.
help
Bedrijfsontwikkeling in vogelvlucht : discussiestuk [Boek]
Jong, T. de \ 2010
De term schaalvergroting is van alle tijden. Al sinds jaar en dag zie je bedrijven groeien door het uitbreiden van de productie of het overnemen van een ander bedrijf waarbij de productie verschuift. In het jaar 2009 had Nederland 73.000 land- en tui ...
help
Verplaatsen van de beekprik binnen de Keersop \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Noordijk, J. \ Jong, T. de \ Gooswilligen, J. van \ 2010
Aan de Keersop in Noord-Brabant worden werkzaamheden uitgevoerd om de beek en het beekdal een meer natuurlijk karakter te geven. Deze werkzaamheden bestaan uit het graven van nieuwe meanders en het dempen van de tussenliggende rechte delen. In de Kee ...
help
Kansen en bedreigingen voor uniek knaagdier: Noordse woelmuis op de Makkumerwaard \ Zoogdier [Artikel]
Noordijk, J. \ Jong, T. de \ 2010
De noordse woelmuis kan alleen overleven bij extreme terreinomstandigheden, anders pikken andere woelmuizen zijn plek in. Door plannen om de spuicapaciteit in het IJsselmeer te vergroten zal de Makkumerwaard naar verwachting minder vaak overstromen. ...
help
Is uitstel van aflossing uitstel van executie? \ Melkveebedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse melkveehouderij [Artikel]
Jong, T. de \ 2010
In 2010 is de melkprijs aanzienlijk lager geweest dan de vorige jaren. Melkprijzen van minder dan 25 cent per kilogram deden bij menig melkveehouder pijn en de rekening courant stond zwaar onder druk.
help
Mineralenbeleid : mestbeleid remt ontwikkeling veehouderijsector \ Binder : ledenblad agrarische jongeren [Artikel]
Jong, T. de \ 2010
De mineralen stikstof en fosfaat komen voor in de kringloop van elk agrarisch bedrijf. Met de mestwetgeving heeft de overheid eisen gesteld aan het gebruik van deze mineralen. Blijft het bij deze wetgeving, of worden de milieueisen over enkele jaren ...
help
Sectoradvies varkenshouderij : stof? pak 't aan [Boek]
Jong, T. de \ 2010
In het kader van de bedrijfsbezoeken zijn drie varkenshouderijen bezocht. Een vleesvarkensbedrijf en twee gesloten bedrijven (zowel vlees als vermeerdering). Binnen deze bedrijven is een systematische inventarisatie gemaakt van de blootstelling aan s ...
help
Genetische modificatie : discussiestuk [Boek]
Jong, T. de \ 2009
Op dit moment wordt deze gentechnologie volop toegepast op akkerbouwgewassen. Een groot deel van deze planten krijgt met genetische modificatie een herbicide- of insectenresistentie. Steeds vaker worden beide eigenschappen ingebouwd. Andere toegepast ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.