Geselecteerd op:

help
Schipperen met wind : nieuw energielandschap (1) \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, M. de \ 2012
Windenergie op land is uitgegroeid tot een gevecht om ruimte. Iedereen zegt voor duurzame energie te zijn, maar de opgave voor nog eens ruwweg duizend grote windturbines wordt niet aanvaard. Zoekgebieden verschijnen en verdwijnen op de kaart, tussen ...
help
Terug verdienen of afboeken, dat is de vraag : de crisis te lijf (6) gemeentelijk grondbeleid \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, M. de \ 2012
Volgens de VNG kunnen 64 gemeenten door verliezen in hun grondexploitatie in moeilijkheden komen, en dat is alleen nog op basis van de jaarrekeningen van 2010. De werkelijke omvang van het probleem moet zich nog aandienen. Want niet alleen de vastgoe ...
help
Worstelen met Elverding : infrastructuur en ruimte \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, M. de \ 2012
Drie jaar na de invoering van de methode-Elverding is het tijd voor een tussenbalans. Kunnen we ons planproces zo inrichten dat 'sneller' en 'beter' echt samengaan, zodat infrastructuur ten dienste komt van de samenleving? Meer nog dan in het proces ...
help
Actief burgerschap lijkt bezig aan een comeback: de onstuitbare opmars van het doe-het-zelf \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, M. de \ 2011
Zorgelijke geluiden over individualisering ten spijt, zijn burgers meer dan ooit betrokken bij hun leefomgeving. Onder de juiste voorwaarden willen ze graag bijdragen aan een betere wijk of een beter dorp. Dat kan met ideeën, spierkracht, of euro's. ...
help
Het gemeentehuis krimpt en vergrijst : op zoek naar toekomstig talent \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, M. de \ 2011
Functies op het gebied van ruimtelijke ordening zijn naar verhouding moeilijk vervulbaar. Op dit moment valt dat niet erg op. Maar als er geen actie wordt ondernomen, dreigt over enkele jaren een groot tekort aan gekwalificeerde 'ROmmers'. 'Waar het ...
help
De slag om het ommeland \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, M. de \ 2011
De scheiding tussen stad en ommeland is aan een herijking toe. Grote delen van het land zijn al lang niet meer herkenbaar als stedelijk of landelijk, maar als iets dat daar tussenin valt. Maar het ommeland als aparte categorie komt er bekaaid vanaf i ...
help
Zoeken naar de juiste mix : de smaakmakers \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, M. de \ 2010
Op het Oosterdokseiland te Amsterdam, ODE voor de kenners, is gezocht naar een relatie tussen de nieuwbouw en de bestaande stad. De kavels zijn zo verdeeld dat ze een voortzetting vormen van de radialen van de binnenstad. Cees van Boven, directeur va ...
help
Olympisch dromen vanaf het balkon : ruimtelijk bekeken \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, M. de \ 2010
Een jaar of tien geleden klonk nog bezorgdheid omdat steeds meer sportvelden aan de randen van de stad plaats moesten maken voor woningen en kantoren. Maar sport zit niet langer in de verdrukking, bevestigt Rick Verelzen, adjunct-directeur van de Ver ...
help
Mainports op een kruispunt \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, M. de \ 2010
De havens van Rotterdam en Amsterdam en de luchthaven Schiphol staan voor nieuwe uitdagingen. Hun ruimte om te groeien wordt steeds schaarser en hun imago van ' motor van de economie' dreigt achterop te raken. Tijd voor een ander groeimodel, met mind ...
help
Een eigen afslag en parkeerplaats voor Fort Altena \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, M. de \ 2010
'Behoud door ontwikkeling' is het ideaal voor cultureel erfgoed. Een mooie slogan. Maar in de praktijk betekent het hard werken, bewijst de renovatie van Fort Altena aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie. En vooral heel veel geduld. 'Als alles goed gaat ...
help
Plussen en minnen naar Amerikaans voorbeeld \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, M. de \ 2010
Verevening in het ruimtelijk beleid is hot. Steeds vaker wordt gezocht naar manieren om verliesgevende activiteiten te financieren uit winstgevende ontwikkeling. Volgens juriste Marjolein Dieperink mogen verhandelbare ontwikkelingsrechten daarbij nie ...
help
Stadsregio's onder het vergrootglas: functionele samenwerking als kern van het ruimtelijk beleid op stadsregionaal niveau \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, M. de \ 2009
Stoppen met de discussie over competenties en sturen op functionele samenwerking; flexibel en programmagestuurd. Dat was en wordt weer de kern van het ruimtelijk beleid op stadsregionaal niveau. De Metropoolregio Amsterdam is het levende voorbeeld va ...
help
Vernatten Groene Hart remedie tegen bodemdaling en verrommeling : vrijwillige grondverwerving moet dure onteigening voorkomen \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, M. de \ 2009
Eind 2008 presenteerden Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland de Voorloper Groene Hart, waarin de beleidsplannen tot 2020 worden aangekondigd, met een doorkijk naar 2040. Het is voor het eerst dat de drie provincies gezamenlijk een visie opstelden v ...
help
Interview [met] Wouter Vanstiphout: "het publieke debat over de ruimtelijke ordening moet terugkeren' \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, M. de \ 2009
De reacties hebben hem verrast: 'Je hoort wel dat die Nederlanders egalitair en informeel zijn, maar zo'n hoogleraarschap dat ís hier echt iets. In Wenen en Berlijn heb ik soortgelijke functies gehad en daar wordt er toch minder gewichtig over gedaan ...
help
'Eerst bewegen, dan bouwen' : locatie Valkenburg: ontsluiting voorwaarde voor ontwikkeling \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, E. de \ 2009
Op de plek van Marine Vliegkamp Valkenburg moet een gevarieerd woon- en werkgebied verrijzen met ruime mogelijkheden voor natuur en recreatie. De locatie ligt in een centraal, maar druk deel van de Randstad. 'Eerst bewegen, dan bouwen', is de breed g ...
help
Zelfbeheer in nieuwe wijken: baas in eigen buurt \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, M. de \ 2009
De overheid die alles regelt is op zijn retour. Ontwikkelaars en enthousiaste bewoners experimenteren met zelfbeheer. De woonomgeving wordt er beter van, maar het is nog zoeken naar de juiste vorm. In een deelwijk van De Leidsche Rijn zijn fruitbomen ...
help
Oprukkende wooneconomie vraagt om bijstelling ruimtelijk beleid \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, M. de \ 2008
Wonen is een economische bestaansbron geworden. Golfwijken, ecowijken, zelf paardenwijken: bouwen voor specifieke doelgroepen rukt op. Wat betekent dit voor het ruimtelijk beleid. ‘Zet landelijke gebieden niet op slot voor woningbouw’, zeggen wetensc ...
help
Troetelbomen als wapen tegen de verstedelijking : beroepsactivsten voeren procedures namens bewoners \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, M. de \ 2008
Nederland telt meer bomen dan vijftig jaar geleden. Ook de steden zijn alleen maar groener geworden. Toch zijn bomen steeds vaker inzet van strijd bij bouw- en herinrichtingsplannen. Lokale overheden hebben het er moeilijk mee. De vraag is hoe repres ...
help
Interview [met] Ton Hooijmaijers : 'je moet mensen tegen hun zin gelukkig durven maken' \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, M. de \ 2008
Zijn tegenstanders noemen hem een ‘economische houwdegen’. Maar er lijkt ook een idealist in hem te schuilen, al zal hij de laatste zijn om dit toe te geven. VVD-gedeputeerde ruimtelijke ontwikkeling Ton Hooijmaijers van Noord-Holland gelooft in de m ...
help
ILG-bestuursovereenkomsten sorteren effect, maar... delft integrale gebiedsontwikkeling het onderspit? \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Ark, R. van \ Jong, D. de \ 2008
De prestatieafspraken krachtens het Investeringsbudget voor het Landelijk Gebied (ILG) blijken een sjabloon voor de aanpak van de gebiedsopgaven. Dit wringt met de filosofie van het ILG om de gebieden centraal te stellen. Het zou helpen als het rijk ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.