help
Keuze voor het kindertal: zo moeder, zo dochter \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A. de \ 2002
Het kindertal dat een vrouw uiteindelijk krijgt, is van oudsher verklaard met behulp van variabelen zoals religie, opleidingsniveau en politieke voorkeur. Onderzoek op basis van gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie laat zien dat de omvang ...
help
Gehuwden leven het langst \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A. de \ 2002
De hogere levensverwachting van gehuwden kan waarschijnlijk worden verklaard door de 'beschermende werking' van het huwelijk. Niet-gehuwden lijken een minder gezonde levensstijl te hebben dan gehuwde personen. Opvallend is dat het effect van het gehu ...
help
Het huishoudensprognosemodel \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A. de \ Beer, J. de \ 2001
Het uitgangspunt vormt de prognose van de bevolking naar burgelijke staat. Het huishoudensprognosemodel van het CBS maakt onderscheid tussen veranderingen in huishoudensposities die wel en veranderingen die niet samengaan met veranderingen in de burg ...
help
Bevolkingsprognose 2000-2050 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A. de \ 2001
Veronderstellingen en methodiek van de bevolkingsprognose worden besproken op p. 17-21, de prognose zelf op p. 22-25. Op p. 63-71 de bijbehorende tabellen
help
Bevolkingsprognose 2001-2007 : vrijwel in lijn met bevolkingsprognose 2000-2050 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A. de \ 2001
De bevolkingsprognose heeft betrekking op de periode van 1 januari 2001 tot en met 1 januari 2007 en is een update van de lange-termijnprognose 2000-2050 op basis van inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen
help
Nationale Huishoudensprognose : sterke vergrijzing van kleine huishoudens \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A. de \ 2001
In de toekomst gaat de bevolking van Nederland sterk vergrijzen. Hiermee samenhangend gaan ook de huishoudens vergrijzen. Aangezien kinderen op hogere leeftijden het ouderlijk huis hebben verlaten, heeft de vergrijzing met name betrekking op alleenst ...
help
Laat getrouwd, snel een kind \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A. de \ Broekman, R. \ 2001
help
Caleidoscoop van de moderne levensloop \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A.H. de \ 2000
Overzicht van een aantal opvallende trends in de demografische levensloop
help
Main trends in the labour force in the European Union \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A.H. de \ Eding, H. \ 2000
This article describes main observed and projected trends in growth / decline, structure and composition of the labour force in the European Union for the period 1985-2050
help
Nationale huishoudensprognose : 'grotere' huishoudens groeien niet meer \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A.H. de \ 2000
In dit artikel staan de verwachte trends in het aantal huishoudens naar grootte centraal
help
Leefstijl en demografisch gedrag \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A. de \ Steenhof, L. \ 2000
Onderzocht is de invloed van leefstijl op het demografisch gedrag (leeftijd bij en arbeidsparticipatie na de geboorte van het eerste kind, verwacht kindertal) van vrouwen. Een typologie van leefstijlen is geconstrueerd aan de hand van gegevens over a ...
help
Afstel door uitstel : (kinder)loos alarm? \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Steenhof, L. \ Jong, A.H. de \ 2000
Analyse van de relatie tussen de leeftijd van vrouwen en hun kans om zwanger te worden. Ook het effect van het toepassen van medische technieken op de kans om zwanger te worden wordt onderzocht
help
Jonge moeders zijn steeds ouder \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A. de \ 2000
help
Werkende moeders in de komende twintig jaar \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A. de \ 2000
Op basis van gegevens uit de huishoudensprognose naar grootte wordt de toekomst verkend van het werken door moeders
help
Labour force scenarios for the European Union \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A.H. de \ 1999
help
Trouwen en scheiden : lichte restauratie op komst = Marriage and divorce : restorative tendencies expected \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A.H. de \ 1999
Aan de hand van gegevens uit CBS-huishoudens- en bevolkingsprognoses wordt ingegaan op verwachte ontwikkelingen t.a.v. eerste huwelijkssluiting, hertrouw en echtscheiding in Nederland tot 2050
help
Nationale Huishoudensprognose 1998 : aantal huishoudens blijft tot 2035 stijgen = National Household Forecasts 1998 : number of households will keep on rising up to 2035 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A.H. de \ 1999
In dit artikel staan de verwachte ontwikkelingen in de bevolking naar huishoudenspositie en de huishoudens naar type centraal. Op p. 33-41 de volledige uitkomsten in tabellen
help
International migration scenarios for the European Economic Area \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A.H. de \ Visser, H. \ 1998
This article describes the assumptions on international migration underlying the new population scenarios for countries of the European Economic Area. Three scenarios are presented
help
Effect of the economy on international migration flows \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A.H. de \ Visser, H. \ 1998
In order to examine the relationship between economic growth and international migration, data on immigration into the Netherlands (from other countries of the European Economic Area) are regressed on unemployment rates of the Netherlands and the cou ...
help
Nationale huishoudensprognose 1996 : uitstel van gezinsvorming \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A.H. de \ 1997
Aan de orde komen trends in de vruchtbaarheid, ontwikkelingen in gezinnen naar thuiswonend kindertal, veranderingen in de leeftijdssamenstelling van het kindertal in combinatie met de leeftijd van de moeder, en, zijdelings, de effecten hiervan op de ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.