Geselecteerd op:

help
Allium : vasteplant uien, op weg naar een vaste plaats in het sortiment \ Dendroflora [Artikel]
Jong, P.C. de \ 2017
Het geslacht Allium is met ruim 700 of misschien wel 800 soorten een zeer groot geslacht. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de kennis van de soorten van dit geslacht nog veel hiaten vertoont. Het geslacht bestaat uit bolgewassen, waarbij bij d ...
help
Alnus : sortimentsoverzicht \ Dendroflora [Artikel]
Jong, P.C. de \ 2017
Het geslacht Alnus, de els, kwam al in Dendroora nummer 2 (1965) aan bod, gevolgd door een Keuringsrapport in Dendroora Nr. 9 (1972). Daarna bleef het stil. Alleen in Dendroora Nr. 25 (1988) werd door Harry van de Laar nog een artikel gewijd aan A ...
help
50 jaar Dendroflora \ Dendroflora [Artikel]
Jong, P.C. de \ 2013
Het initiatief van de KVBC in 1961 om met de uitgave van Dendroflora te beginnen heeft een schitterend gevolg gekregen. Bij het verschijnen van Dendroflora 50 is het een goed moment om terug te kijken. Dendroflora heeft tot nu toe slechts drie hoofdr ...
help
Fraxinus: een geslacht in de branding \ Dendroflora [Artikel]
Jong, P.C. de \ 2013
Deze bijdrage heeft als basis de in 2012 gehouden Dendrologendag in Doorn. De belangrijkste lezing werd verzorgd door de Zweedse Eva Wallander, die in 2001 een interessant proefschrift heeft geschreven over de evolutie en de bloei van de es. Cees van ...
help
Corylus : overzicht van het sortiment \ Dendroflora [Artikel]
Jong, P>C. de \ 2011
Het geslacht Corylus telt 13 soorten, waarvan er slechts twee in ons land algemeen in cultuur zijn. Dat betreft de gewone hazelaar, C. avellana, en de Boomhazelaar, C. colurna. De enige aandacht die tot nog toe in Dendroflora aan het geslacht is gege ...
help
Het geslacht Ostrya \ Dendroflora [Artikel]
Jong, P.C. de \ 2009
In aansluiting op Carpinus in Dendroflora 45 volgt nu het geslacht Ostrya (Hopbeuk). Van dit geslacht is op dit moment geen enkele soort belangrijk in cultuur. Er zijn ook geen cultivars bekend. Toch heeft dit vrij kleine geslacht enkele soorten die ...
help
Carpinus : overzicht van het sortiment \ Dendroflora [Artikel]
Jong, P.C. de \ 2008
Aan het geslacht Carpinus, de Haagbeuk, is tot nu toe in Dendroflora slechts eenmaal aandacht besteed. In nummer twee (1965) werd het sortiment besproken. Een klein sortiment van vier soorten, waarvan de bekenste, Carpinus betulus, als enige een vier ...
help
Herfstkleuren \ Dendroflora [Artikel]
Jong, P.C. de \ 2007
Hoe komt het dat de ene boom zijn blad grauw verdord laat vallen en de andere afscheid neemt met een kleurrijk palet van goudgeel tot scharlakenrood en diep purper? Waarom verkleuren in sommige streken hele landschappen? Waarom toont een geïmporteerd ...
help
Syringa subgenus Ligustrina \ Dendroflora [Artikel]
Jong, P. de \ 2004
Beschrijving van een vrij nieuw seringensortiment van de soorten in het subgenus Ligustrina, Syringa pekinensis en Syringa reticulata. De cultivars van beide soorten zijn overgewegend Amerikaanse selecties. Vooral die van S. reticulata winnen in de V ...
help
Van soort tot cultivar \ Dendroflora [Artikel]
Jong, P.C. de \ 2001
Dit artikel gaat niet over de regels rond de naamgeving, maar over wat de verschillende categorieën van soort tot en met cultivar inhouden
help
In memoriam Harry van Laar \ Dendroflora [Artikel]
Jong, P.C. de \ 1999
Harry van Laar, hoofdredacteur van Dendroflora
help
Onbekend Chinees kleinfruit \ Dendroflora [Artikel]
Jong, P.C. de \ 1999
Overzicht van een aantal inheemse, kleine fruitsoorten van China
help
Nederlandse Dendrologische Vereniging (1924-1999) \ Dendroflora [Artikel]
Jong, P.C. de \ 1998
help
Aesculus : paardekastanje \ Dendroflora [Artikel]
Jong, P.C. de \ Benoit, D. \ 1997
Taxonomie, morfologie en sortiment van Aesculus, de paardekastanje
help
Malus : sierappels, keuringsrapport "Technische Keuringscommissie Houtige Siergewassen" van de NAKB \ Dendroflora [Artikel]
Jong, P.C. de \ 1996
Morfologie en systematiek van in het keuringsrapport aanbevolen sortiment plus de niet gekeurde sierappels
help
Cornus : Kornoelje \ Dendroflora [Artikel]
Jong, P.C. de \ Ilsink, L.K.J. \ 1995
Cornus: morfologie, natuurlijke verspreiding, systematiek, soorten, cultivars en cultuurwaardeonderzoek
help
Aronia \ Dendroflora [Artikel]
Jong, P.C. de \ Hop, M.E.C.M. \ 1994
Taxonomie, sortimentsbeschrijving en teelt van Aronia
help
Tilia (3) - Linde \ Dendroflora [Artikel]
Jong, P.C. de \ 1994
In deze derde bijdrage over Tilia (Linde) worden de hybriden besproken.
help
Tilia (2) : linde \ Dendroflora [Artikel]
Jong, P.C. de \ 1993
Beschrijving van het geslacht Tilia, haar cultivars en herkomst. In Dendroflora 29 werd de bespreking van soorten beperkt tot die soorten en hybriden en hun cultivars, die thans van belang zijn in het gekweekte sortiment. In deze bijdrage worden de o ...
help
Tilia (1) \ Dendroflora [Artikel]
Jong, P.C. de \ 1992
Beschrijving van het geslacht Tilia, haar cultivars en herkomst.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.