Geselecteerd op:

help
Bijzondere ecologische verbindingen [Den Haag] \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Jong, T. de \ Plug, J. \ Hendrikse, A. \ 2012
Den Haag is een unieke reeks landschappen rijk. Duinen, bos en (voormalige) veenweidegebieden zijn zichtbaar onderdeel van de stad en bieden leefruimte aan veel verschillende dier- en plantensoorten. Om in een drukke stedelijke omgeving de stedelijke ...
help
Parkanalyse Rotterdam: over de succes- en de faalfactoren van parken : groenonderzoeken Rotterdam ( aflevering 5) \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Jong, F.J. de \ 2010
Voor veel parken in Nederland zijn herinrichtingsplannen in de maak. En dan gaat het niet alleen om de oude parken waarvan het bomenbestand aan vervanging toe is, maar ook om jonge parken, soms niet meer dan een halve eeuw oud. Het gebruik van deze p ...
help
Oostvaarderswold: nieuwe deltanatuur in de polder \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Zuidema, E. \ Jong, A. de \ 2010
Dwars door Zuidelijk Flevoland wordt in de toekomst één van de grootste nieuwe natuurgebieden van Nederland aangelegd: het Oostvaarderswold. Dit gebied - bijna 2.000 hectare groot - verbindt straks de huidige natuurgebieden Oostvaardersplassen en Hor ...
help
Een regionaal ontwerp met oog voor de details : landschapsvisie Zuid-Limburg \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Kerkstra, K. \ Vrijlandt, P. \ Jong, H. de \ Houwen, J. \ 2009
De landschapsvisie Zuid-Limburg brengt de kenmerkende hoedanigheden van het landschap in kaart en presenteert voorstellen, die bijdragen aan versterking of herstel van de kernkwaliteiten in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg
help
Aan het werk voor de sleedoornpage: aangepast beheer voor de sleedoornpage rond de Noord-Veluwe \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Jong, Y. de \ 2009
De sleedoornpage (Thecla betulae) is een bedreigde soort. De laatste decennia is deze vlindersoort achteruit gegaan en door het verdwijnen van kleinschalige landbouw steeds meer naar de stad getrokken. De page komt onder andere voor langs de randen v ...
help
Tien jaar Databank Gemeentelijk Groenbeheer \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Spijker, J.H. \ Jong, A. de \ 2008
In 1998 begon een groep Wageningse onderzoekers samen met groenbeheerders van een aantal gemeenten een studie naar de mogelijkheid om cijfers van gemeentelijk groenbeheer te verzamelen en te analyseren. Dit leidde tot het opzetten van de Databank Gem ...
help
Nijmegen, groene stad aan de Waal [thema] \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]Bijbehorende website
Bezemer, V. \ Balemans, J. \ Jong, P.J. de \ Adriaansens, J. \ 2008
Nijmegen laat zien hoe zij met het groen omgaan, welke richting ze op willen en hoe dat past binnen de dynamiek van de stad als geheel. Ook maatregelen ten behoeve van klimaat en luchtkwaliteit (groen daken, groene wegen), versterking van de uitstral ...
help
Het is groen en het... helpt bij het vasthouden van regenwater \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Jong, P.J. de \ 2008
In Nijmegen wordt intensief gezocht naar de mogelijkheden van afkoppeling van regenwater. Door de ligging van de stad (op de rand van een stuwwal) is de manier waarop Nijmegen met de afkoppeling van regenwater omgaat, even creatief als divers te noem ...
help
De reuzenberenklauw te lijf \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]Bijbehorende website
Brouwer, D. \ Jong, M. de \ Voogd, B. de \ 2004
De reuzenberenklauw, oorspronkelijk afkomstig uit de Kaukasus, is bezig met een opmars in Europa. De berenklauw is indrukwekkend in zijn hoogte, maar aanraking kan tot huiduitslag leiden. Dit artikel gaat in op het bepalen van een effectieve bestrijd ...
help
Natuurbeheer langs de snelweg : natuurwaarden en beheerskosten van rijkswegbermen \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Wolf, R. \ Jong, A. de \ Spijker, J. \ 2002
De geleidelijke overschakeling van traditioneel naar ecologisch bermbeheer. Het verloop van natuurwaarden en beheerskosten is in beeld gebracht
help
Overdenkingen bij een 'groen' jubileum \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Jong, E. de \ 2000
Voordracht van Erik de Jong, architectuur- en landschapshistoricus, naar aanleiding van het 100 jarig bestaan van Sonsbeek
help
Nominatie wereld erfgoedlijst \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Jong, R. de \ 1999
help
Landschapsplan Bernheze: planvorming en uitvoering gaan hand in hand \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Jong, C. de \ 1999
De voorwaarden voor een succesvol planproces
help
Pleidooi voor een stadspark: het Frederikspark in Haarlem \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Jong, E. de \ 1998
help
Kwaliteitseisen stellen aan stadsbomen : van wortel tot kruin \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Jong, P.C. de \ 1998
help
Het International Committee of Historic Gardens and Sites : een internationaal comite voor historische tuinen en cultuurlandschappen \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Jong, R. de \ 1996
help
Integraal buurtbeheer in Eindhoven \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Jong, W.D. de \ 1995
help
Sortimentsvernieuwing : investeren in het groen voor later \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Jong, P.C. de \ 1993
help
De cultuurhistorische betekenis van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur : een toekomstschets \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Jong, E. de \ 1992
help
Ostrya, de hopbeuk \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Jong, P.C. de \ 1991
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.