Geselecteerd op:

help
Kwaliteitsborging in zuivelketen \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Giffel, M.C. te \ Leloux, M. \ Jong, P. de \ 2001
Verslag van onderzoek naar de ontwikkeling van amalysemethoden en modellen om kwaliteit van rauwe melk te meten en te kwantificeren en het gedrag van contaminanten, residuen en micro-organismen in de keten te voorspellen. Gegevens in bijgaande figuur ...
help
Invloed vet en koolhydraten in varkensvoer op groei en vleesaanzet varken : A.C.V. - Studiedag 1990 (5) \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Jong, S. de \ 1990
help
Invloed krachtvoersamenstelling op vet- en eiwitgehalte \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Jong, S. de \ 1990
Uitkomsten van proeven met verschillende samenstellingen krachtvoer bij melkkoeien
help
Voeding van eenden \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Jong, S. de \ 1990
Kort overzicht van het boekje "Enten" van Pingel. Ter sprake komen het waarom en de voordelen van eendenhouderij, eisen van en normen voor voederrantsoenen
help
Vertering van voederbestanddelen door varkens \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Jong, S. de \ 1989
help
Invloed van voeding van biggen op groei en karkaskwaliteit \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Jong, S. de \ 1989
help
Triticale in de voeders voor pluimvee \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Jong, S. de \ 1989
help
Melasse aan slachtvarkens : langlopende proeven in Denemarken \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Jong, S. de \ 1989
Resultaten van proeven in de periode 1988-1989 over de invloed van suikerbietmelasse en rietmelasse in de varkensvoeding
help
Voeding melkkoeien met een zeer hoge produktie : uitstekende resultaten in Ermelo \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Jong, S. de \ 1989
Praktijkervaringen met de voeding van hoog produktieve dieren, in dit geval 9500 kg melk per jaar
help
Overschat waarde van nat krachtvoeder niet \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Jong, S. de \ 1989
Perspulp en maisgluten kunnen voedertechnisch een deel van het krachtvoer vervangen. Het voordeel komt vooral tot uiting bij nieuwmelkse koeien
help
Nieuwe normen voor varkens \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Jong, S. de \ 1989
Gegevens uit het in Denemarken uitgegeven boekje met betrekking tot mineralen voor fokdieren en biggen per voedereenheid; vitaminen per voedereenheid varkens; en de voeding van zeugen
help
Verschillende percentages fosfor in de mengsels voor slachtvarkens. Veevoedernieuws uit enige landen \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Jong, S. de \ 1988
help
Deense voederproeven met pluimvee en konijnen \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Jong, S. de \ 1987
Voederproeven met erwten in mengsels voor slachtkonijnen, triticale voor slachtkuikens, en extra tarwe in mengsels voor slachtkuikens
help
Verslagen van voederproeven op "De Schothorst". 2 \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Jong, S. de \ 1986
Een viertal proeven bij pluimvee en de bevindingen hiervan zijn weergegeven. De proeven hebben betrekking op: het tanninegehalte van het voer voor slachtkuikens en de invloed van het pelletteren; het effect van fumaarzuur, Calprona-K en myocurb-dry v ...
help
Vismeel in de melkveevoeding \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Jong, S. de \ 1985
Vismeel is een leverancier van natuurlijk bestendig eiwit. Uit de korte bespreking van een drietal onderzoekingen blijkt dat er geen positieve invloed op de melkproduktie kan worden aangetoond
help
Deense voederproeven met varkens \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Jong, S. de \ 1985
Resultaten van proeven met betrekking tot het gebruik van voederautomaten bij mestvarkens; waarbij meelvoeder werd vergeleken met pellet-voeder; de opfok van biggen met diverse graanmengsels; het voeren van vochtig opgeslagen graan aan biggen; toevoe ...
help
Jaarverslag van de Deense voedercontrole in 1983 \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Jong, S. de \ 1984
In Denemarken is een Rijkskontrole voor alle mengvoeders, die op de bedrijven geleverd worden. In totaal zijn er ruim 500 mengvoederleveranciers bij dit onderzoek betrokken. Gegevens over het aantal onderzochte monsters, uitkomsten van het onderzoek, ...
help
Afhankelijkheid melkproduktie van gehalte aan vet in het rantsoen \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Jong, S. de \ 1984
In het begin van de laktatie van koeien is het erg moeilijk om de dieren voldoende energie te geven. Men kan proberen de energiewaarde van het voeder te verhogen door bijvoorbeeld zetmeel en suiker te vervangen door vet. Besproken worden het omzetten ...
help
Erwten als varkensvoeder \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Jong, S. de \ 1983
Er is in de EEG een toenemende belangstelling voor de verbouw van voererwten en vooral in Frankrijk is er een forse uitbreiding van het areaal. De gehaltecijfers van erwten worden vergeleken met die van sojaschroot, gerst en mais en er worden enige u ...
help
De Deense rijkscontrole op mengvoeders \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Jong, S. de \ 1983
In Denemarken is enige jaren geleden de vrijwillige controle op mengvoeders opgeheven. Hiervoor in de plaats is er een rijkscontrole gekomen en er wordt aangegeven op hoeveel bedrijven er toezicht wordt uitgeoefend en welke onderzoekingen er alzo pla ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.