Geselecteerd op:

help
'Enorm' mandaat voor wereldwijde analyse bodembiodiversiteit \ Nature Today [Hoofdstuk uit boek]
Jong, P. de \ 2018
De biodiversiteit staat overal onder druk, maar hoeveel weten we eigenlijk over de wereldwijde stand van zaken in de voor ons zo belangrijke bodem? Te weinig, concludeerden afgevaardigden van 190 landen op de VN biodiversiteitstop in Egypte. Bodemeco ...
help
Zorgvuldige bestrijding van zeer besmettelijke dierziekten \ Over zorgvuldige veehouderij : veel instrumenten, één concert [Hoofdstuk uit boek]
Jong, M. de \ Hagenaars, T. \ 2010
In dit hoofdstuk wordt de bestrijding besproken van uitbraken van zeer besmettelijke dierziekten, in het jargon 'aangifteplichtige ziekten' genoemd. Daarbij bediscussiëren de auteurs ook wat voor deze ziekten bestrijdingstechnisch mogelijk is. Of en ...
help
Het geschenk: de tuin en zijn operationele functie \ Tuingeschiedenis in Nederland : veelzijdig erfgoed in 't groen [Hoofdstuk uit boek]
Jong, E.A. de \ 2009
Gedurende zijn verblijf in Frankrijk als ambassadeur van stadhuider Willem III in 1698 schreef Hans Willem Bentinck verschillende brieven aan zijn vorst, die een interessant licht werpen op de functie en betekenis van de tuin
help
Monitoring the North Atlantic Ocean \ Climate research Netherlands : research highlights [Hoofdstuk uit boek]
Jong, F. de \ 2009
Monitoring the North Atlantic Ocean is important for gaining understanding of the processes involving deep water formation and for tracking changes which may occur therein as a result of a changing climate.
help
De wapenwedloop tussen plant en insect \ Natuur als bondgenoot : biologische bestrijding van ziekten en plagen [Hoofdstuk uit boek]
Jong, P. de \ 2009
Meer dan de helft van alle bekende insecten leeft van planten. Niet alleen insecten passen zich aan hun voedsel aan. Ook de plant wapent zich tegen zijn belagers. Hoe is deze situatie ontstaan? Hoe verdedigen planten zich tegen insectenvraat, en hoe ...
help
Insecten in het veranderende klimaat \ Natuur als bondgenoot : biologische bestrijding van ziekten en plagen [Hoofdstuk uit boek]
Jong, P. de \ 2009
Het succes van insecten is rechtstreeks afhankelijk van het klimaat. Daarom mag je verwachten dat klimaatsverandering een heel directe invloed heeft op insecten en andere koudbloedigen. Als je weet hoe belangrijk insecten zijn in ecosystemen dan kun ...
help
Landschappen van de verbeelding \ Landschappen van verbeelding : vormgeven aan de Europese traditie van de tuin- en landschapsarchitectuur 1600-2000 = Landscapes of the imagination : designing the European tradition of garden and landscape architecture 1600-2000 [Hoofdstuk uit boek]
Jong, E. de \ 2008
In dit openingsartikel van dit boek, ter gelegenheid van de Internationale Triënnale in Apeldoorn, opent Erik de Jong met een passage uit Natuurlijke Verwantschap (Von Goethe, 1809). Daarin wandelen twee personen door het park van hun landgoed, waarb ...
help
Kosteneffectiviteit van de ecologische hoofdstructuur \ Natuur en landschap in het landelijk gebied: kennis voor beleid [Hoofdstuk uit boek]
Koeijer, T.J. de \ Bommel, K.H.M. van \ Clement, J. \ Groeneveld, R.A. \ Jong, J.J. de \ Oltmer, K. \ Reijnen, M.J.S.M. \ Wijk, M. van \ 2008
De Nederlandse overheid wil een ecologische hoofdstructuur realiseren voor het duurzaam behouden van de biodiversiteit. Dit impliceert niet alleen de keuze van gebieden, maar ook de vereiste maatregelen in het terrein. Omdat het geld nu eenmaal beper ...
help
Stad, dorp, wijk als een beschermd gezicht \ Landschap in ruimte en tijd : liber amicorum aangeboden aan prof.dr. Guus J. Borger bij gelegenheid van zijn 65e verjaardag en zijn afscheid als hoogleraar in de historische geografie aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit [Hoofdstuk uit boek]
Jong, R. de \ 2007
Nederland kent een rijk topografisch verleden. Vooral in de 17de eeuw moest een prent de betekenis van een stad of dorp weergeven. Kunstenaars als Rademaker, Pronk, De Bijer tekenden stad, dorp, kasteel of kerk in de Republiek. Hun werk raakte verbre ...
help
Connecting is easy, separating is difficult \ Landscape ecology in the Dutch context : nature, town and infrastructure [Hoofdstuk uit boek]
Jong, T.M. de \ 2007
Connectivity was and still is a leading principle in the design of the National Ecological Network. Van Leeuwen, a Dutch ecologist, showed the importance of boundaries and environmental gradients for the diversity of species. De Jong explains some of ...
help
Urban ecology, scale and structure \ Landscape ecology in the Dutch context : nature, town and infrastructure [Hoofdstuk uit boek]
Jong, T.M. de \ 2007
De Jong takes urban ecology in its broadest sense: the distribution and abundance of species (plants, animals and humans, their artifacts). He tries to gasp the practice of an urban ecologist in a interdisciplinary framework that can help balancing p ...
help
Civil engineering of a wet land \ Landscape ecology in the Dutch context : nature, town and infrastructure [Hoofdstuk uit boek]
Bruin, D. de \ Jong, T.M. de \ 2007
De Bruin en De Jong give an overview of the Dutch ‘Waterstaat’. How does this system of controlled rivers, polders, coastal protection, management and policy work? De Bruin is well-known for his contribution to the ‘Plan Ooievaar’ combining many spec ...
help
Dry and wet networks \ Landscape ecology in the Dutch context : nature, town and infrastructure [Hoofdstuk uit boek]
Jong, T.M. de \ 2007
In this chapter a simple rule of thumb for mesh-width of these networks, their hierarchy and interference. It tries to give laws and measures for potentially ongoing landscape fragmentation to avoid mistakes in locating ‘green’ areas
help
Taking fresh air : walking in Holland, 1600-1750 \ Performance and appropriation : profane rituals in gardens and landscapes [Hoofdstuk uit boek]
Jong, E.A. de \ 2007
Erik de Jong opens this book with a genealogy of walks in the Dutch landscape. He questions the exlusive attention to landscape and garden walks since the advent of the picturesque tour and development of the landscape garden. Landscape walking devel ...
help
Regionale richtingwijzers en plaatselijke pluspunten : het landschap als drager van een regionale wooneconomie \ De economische kracht van de stad [Hoofdstuk uit boek]
Jong, M. de \ 2007
Om unieke kansen te verzilveren zijn gebiedseigen, regionale concepten nodig die ook op langere termijn de toekomstrichting wijzen voor de regio. Veel aandacht gaat uit naar stedelijke netwerken en zakelijke knooppunten. Dit artikel gaat over het kop ...
help
Natuurlijke verwantschap : over tuin- en landschapsarchitectuur \ Perspectief : maakbare geschiedenis [Hoofdstuk uit boek]
Jong, E.A. de \ 2007
Verandering, aanpassing en vernieuwing zijn inherent aan het landschap. Voor een juist perspectief op het landschap van morgen, is het schrijven van een public history noodzakelijk, zodat bekend is aan wiens belangen, wensen, dromen en verlangens het ...
help
Is onze lange termijn lang genoeg? : welk ambitieniveau hanteren we in het waterbeheer? \ Krachtenfusie in de inrichting van Nederland [Hoofdstuk uit boek]
Bennekom, A. van \ Jong, J. de \ Schaap, S. \ 2006
Feit is, dat Nederland het hebben van 'droge voeten' al een paar jaar niet meer vanzelfsprekend vindt. Tegelijkertijd bereidt Gouda zich voor op een nieuwbouwproject in de Westergouwepolder; ver beneden NAP. De PKB Ruimte voor de Rivier is aangenomen ...
help
Gemeentelijke watertaken en zorgplichten \ Weids water : opstellen over waterrecht : Ter ere van het afscheid van Alfred van Hall als bijzonder Hoogleraar Waterstaats- en Waterschapsrecht aan de Universiteit Utrecht vanwege het Schilthuisfonds [Hoofdstuk uit boek]
Jong, P. \ 2006
In deze bijdrage wordt een onderdeel van het waterstaatsrecht behandeld dat diverse raakvlakken heeft met de aanpalende rechtsgebieden van het ruimtelijke-ordeningsrecht en het milieurecht, te weten: de gemeentelijke watertaken. In juni 2006 is een w ...
help
Tuin en park : 'topographia' en 'topothesia' \ Noord-Hollands Arcadia : ruim 400 Noord-Hollandse buitenplaatsen in tekeningen, prenten en kaarten uit de Provinciale Atlas Noord-Holland [Hoofdstuk uit boek]
Jong, E.A. de \ 2005
De cultuurhistorische waarde van buitenplaatsen en landgoederen wordt over het algemeen wel herkend, maar de beheersvorm van parkarchitectuur wordt nog steeds ingegeven door natuurbeheer, gebaseerd op natuurdoeltypen. Een correcte cultuurgeschiedenis ...
help
Monitoring and evaluating the poverty impacts of agricultural water projects : assessing the economic denefits of land drainage \ Shaping the future of water for agriculture : a sourcebook for investment in agricultural water management [Hoofdstuk uit boek]
Jong, C. de \ 2005
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.