Geselecteerd op:

help
Broiler welfare under scrutiny [Brochure]
Jong, I. de \ 2018
The genetic selection of broiler chickens for rapid growth and efficient feed utilization, the housing and management means that the welfare of the chicks can be under pressure. Wageningen University & Research is exploring ways to reduce this. Major ...
help
Big Data in de vleeskuikenhouderij [Brochure]
Jong, I. de \ 2018
Het lijkt simpel om routinematig vastgelegde data (Big Data) te gebruiken om meer inzicht te krijgen in hoe factoren in de diverse schakels van de vleeskuikenketen elkaar beïnvloeden. Het gaat daarbij niet alleen om beschikbare informatie op het vlee ...
help
Big data in broiler farming [Brochure]
Jong, I. de \ 2018
It seems simple to use routinely recorded data (Big Data) to gain more insight into how factors in the various links of the broiler chain influence each other. This not only concerns available information on the broiler farm, but also information fro ...
help
Innovatieve vleeskuikenproductieketen [Brochure]
Jong, I. de \ 2018
In een unieke samenwerking tussen het private bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs werkt Wageningen Universty & Research aan de ontwikkeling van een innovatieve vleeskuikenproductieketen.
help
Welzijn vleeskuikens onder de loep [Brochure]
Jong, I. de \ 2018
De genetische selectie van vleeskuikens op snelle groei en efficiënte voerbenutting, de huisvesting en het management heeft tot gevolg dat het welzijn van de kuikens onder druk kan staan. Wageningen University & Research onderzoekt manieren om dit te ...
help
Manifest : de kracht van de groene vrijwiliger [Brochure]
Bartelink, H. \ Jong, J. de \ Wolterbeek, T. \ Verbij, E. \ Dijk, J.J. van \ Dam, M.P.H. van \ 2017
Tellers, vertellers en herstellers. Allemaal mensen die zich vrijwillig inzetten voor de natuur, in de stad of in het landelijk gebied. Al meer dan honderd jaar. Deze mensen maken zich sterk voor hun omgeving en zijn onmisbaar voor natuur en natuurbe ...
help
Agenda Stadslandbouw : wat was de impact? [Brochure]
Veen, E. \ Jansma, J.E. \ Jong, D. de \ [2015]
Voorjaar van 2013 bracht het Stedennetwerk Stadslandbouw (een landelijk netwerk van gemeentelijke pioniers in de stadslandbouw, zie www.stedennetwerkstadslandbouw.nl) hun gezamenlijke Agenda Stadslandbouw naar buiten. Tijdens de Dag van de Stadslandb ...
help
Sponsoring in de boerderij-educatie [Brochure]
Jong, D. de \ Schoutsen, M. \ Hassink, J. \ [2015]
Factsheet over sponsoring in de boerderijeducatie: bestaande samenwerkingsverbanden, uitdagingen en mogelijke oplossingen.
help
Gasten vinden, gasten binden : hoe pak ik dat aan bij plattelandstoerisme? [Brochure]
Haaster–de Winter, M. \ Schoutsen, M. \ Jong, D. de \ Vijn, M. \ cop. 2015
Eén van de manieren om de vakantie door te brengen is op de boerderij. Uit eerder onderzoek blijkt dat er voor plattelandstoeristische ondernemers een wereld te winnen is. Veel Nederlanders zijn onbekend met plattelandstoerisme en komen het ook niet ...
help
Climate proof fresh water supply [Brochure]
Beek, E. van \ Jeuken, A. \ Jong, N. de \ 2013
Climate change will affect the supply of fresh water to the population and to economic sectors in many deltas around the world. Also the Netherlands will have to adapt to a growing mismatch between water demand and supply. The central issue is: what ...
help
Agrarische kinderopvang : over ‘kinderopvang en zorg’ en ‘aansluiten op het onderwijs’ [Brochure]
Ypma, T. \ Jong, D. de \ Poelarends, J. \ Schoutsen, M. \ [2013]
Kinderopvang op de boerderij is de laatste jaren in opkomst geweest, maar lijkt zich met ongeveer 120 bedrijven te stabiliseren. Nu breekt een nieuwe fase aan. Nieuwe ontwikkelingen in zorg en jeugdzorg én nieuwe vormen van onderwijs via voor- en vro ...
help
IEA Bioenergy Task 42 Biorefinery [Brochure]
Jong, E. de \ Langeveld, H. \ Ree, R. van \ [ca. 2011]
The objective of the brochure is to inform policy makers, non-governmental organisations (NGOs), researchers and entrepreneurs on the principle of biorefinery, its potential contribution to food and feed production, bioenergy and waste management, an ...
help
Vegetatieontwikkeling van schraalland op fosfaatrijke grond : verslag veldwerkplaats, algemeen, Meppen, 20 april 2010 [Brochure]
Kemmers, R. \ Jong, B. de \ Heek, F. van \ 2010
Het nadeel van het creëeren van schraalgrasland op voormalige landbouwgrond is het te hoge fosfaatgehalte, wat leidt tot Pitrus, is de heersende gedachte. Tijdens deze veldwerkplaats werden we geïntroduceerd in het schraalgrasland-experiment in het G ...
help
Bestuurlijke praktijkkringen: 'innovatief gemeentebeleid in het buitengebied' [Brochure]
Hendriks, J. \ Jong, M. de \ Kieft, H. \ 2008
Een praktijkkrijg is een leerplaats voor het ontwikkelen van bestuurlijke praktijkkennis. Wethouders wisselen in deze praktijkkringen ervaringen uit over het vorm geven aan de nieuwe rollen die gemeenten spelen bij de versterking van het platteland
help
Kneuzen en het suikergehalte van kuil [Brochure]
Eekeren, N. van \ Jong, K. de \ Bruggen, G. van der \ 2003
Vlugschrift waarin wordt ingegaan op de suggestie dat mogelijk het kneuzen van gras het suikergehalte zou kunnen verlagen.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.