Geselecteerd op:

help
Natuur als resource voor het verdienmodel : Casus agrarische kinderopvang Tierelier, Heukelom [Presentatie]
Jong, D. de \ 2019
WURKS-project Natuurinclusieve verdienmodellen.
help
Presentaties circulair congres 14 en 15 maart 2018 [Presentatie]
Gooijer, K. de \ Yilmaz, G. \ Junginger, M. \ Dafnomillis, I. \ Aken, T. van \ Sousa, J. \ Smedema, F. \ Himbergen, J. van \ Scheerder, C. \ Tietema, M. \ Aranda, G. \ Adriaanse, M. \ Wild, P. de \ Groen, J. \ Gielen, D. \ Douma, T. \ Hundebol, I. \ Demmers, M. \ Sederel, W. \ Jong, E. de \ Elbersen, W. \ Stupak, I. \ 2018
Presentaties van het circulair congres Biobased Economy op 14 en 15 maart 2018. Inhoud: Welkom, Optimalisatie van internationale biomassaketens voor de bio-based economy, Development of Dutch biomass infrastructure, the building blocks of a biobased ...
help
Inspiratiedag Global Food 2017 [Presentatie]
Top, J. \ Praasterink, F. \ Kouwenhoven, G. \ Jong, J. de \ Hedel, P. \ 2017
Op maandag 15 mei 2017 organiseerde het OnderwijsVernieuwingsProgramma (OVP) Voedsel & Consument, in samenwerking met het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Agri & Food (CIV) en het Centre of Expertise Food (CoE), de Inspiratiedag Global Food. Op de ...
help
Houtoogst en bodemvruchtbaarheid : aanzet voor een adviessysteem voor biomassaoogst [Presentatie]
Jong, A. de \ 2014
Powerpoint presentatie, die zich richt op een goed nutriëntenbeheer. Aangezien afvoer van houtoogst van invloed is op zowel bodemverdichting, biodiversiteit als bodemvruchtbaarheid. In deze presentatie worden balansen gegeven voor de elementen P, K e ...
help
The Toolbox for Adaptive Delta Management, launch of the Toolbox website [Presentatie]
Jong, F. de \ 2014
Deltas in Practice Theme 1: How the world’s largest deltas are learning to learn from each other, session DP 1.3: The Toolbox for Adaptive Delta Management, launch of the Toolbox website, MSc Fokke de Jong, Wageningen UR, the Netherlands (2014). Pres ...
help
Dierenwelzijn en vleeskwaliteit [Presentatie]
Jong, J. de \ [ca. 2014]
Op Van Hall Larenstein in Leeuwarden vond op 14 mei 2014 het Studium Generale 'van producent tot consument; de (meer)waarde van dierenwelzijn' plaats. Drs. Jappie de Jong, docent levensmiddelenchemie, vlees- en zuiveltechnologie bij Hogeschool VHL in ...
help
Award ceremony International Climate Adaptation Business Challenge [Presentatie]
Jong, R. de \ 2014
Plenary session. Award ceremony International Climate Adaptation Business Challenge, Rens de Jong, BNR newsradio, the Netherlands. (2014). Presented at the International Conference Deltas in Times of Climate Change II, 24-26 September, Rotterdam, the ...
help
Valorisation in climate sciences [Presentatie]
Drooge, L. van \ Jong, S. de \ Wardenaar, T. \ Daniels, E. \ Veldkamp, T. \ 2014
Valorisation is the process of creating value from knowledge by making knowledge suitable and/or available for others than academic peers. Presentation for focus group meetings, April 2014
help
Towards a trilateral strategy for adaptation to climate change impacts [Presentatie]
Jong, F. de \ 2014
Jong, F. de (2014). Towards a trilateral strategy for adaptation to climate change impacts, Werkconferentie Waddengebied, 25 maart. 15 years of trilateral cooperation on addressing climate change impacts
help
Verslogistiek sierteelt [Presentatie]
Jong, W. de \ Schipper, A. \ Splinter, G. \ Hennen, W. \ 2013
Powerpoint presentatie over verslogistiek in de boomkwekerij. Aan bod komen onder andere presentaties over bedrijfsinrichting en klantvragen/afleverpatronen, uitleverlogistiek, onderwijsvraag, interactieve vraagarticulatie over thema uitleverlogistie ...
help
Monitoring koppels met onbehandelde snavels [Presentatie]
Niekerk, T. van \ Reuvekamp, B. \ Gunnink, H. \ Jong, I. de \ Emous, R. van \ [2013]
Presentatie over monitoring koppels met onbehandelde snavels.
help
Digitale handleiding ORAS Veenweidegebieden [Presentatie]
Jong, F. de \ 2013
Presentatie tijdens eindsymposium op 20 november 2013 te Amersfoort. Getoond wordt de website voor Opties voor regionale adaptiestrategieën in veenweidegebieden (ORAS).
help
Kennis voor Regionale Adaptatiestrategieën in veenweidegebieden - een digitale handleiding [Presentatie]
Kwakernaak, C. \ Verhoeven, J. \ Jong, F. de \ [ca. 2013]
Presentatie tijdens eindsymposium op 20 november 2013 te Amersfoort.
help
Landbouw en de stad : wat hebben ze elkaar te bieden [Presentatie]
Jong, D. de \ 2013
Presentatie over landbouw en de stad, hebben ze elkaar iets te bieden?
help
Duurzame verslogistiek sierteelt [Presentatie]
Dalfsen, P. van \ Jong, W. de \ Schipper, A. \ Splinter, G. \ Hennen, W. \ [2013]
Powerpointpresentatie over duurzame van de verslogistiek in de sierteelt. Welke verschillende logistieke methoden voor snelle uitlevering van orders zijn er en wanneer is welke combinatie van bedrijfsinrichting en uitlevermethode de beste?
help
Comparative monitoring of Knowledge for Climate [Presentatie]
Besselaar, P. van \ Vierssen, W. van \ Horlings, E. \ Boon, W. \ Wardenaar, T. \ Jong, S. de \ 2012
Starting point: • Rise of large-scale, multi-actor research programs, by means of knowledge co-production; • Lack of knowledge about functioning of programs • Focus on programs on climate adaptation research
help
Omgevingsgericht Ondernemen : presentatie van clickdemo [Presentatie]
Jong, D. de \ [2011]
Powerpoint over omgevingsgericht ondernemen, een project binnen het onderzoeksprogramma 'landbouw in zijn maatschappelijke omgeving'
help
Hoe zorg ik voor adaptief bestuur? [Presentatie]
Klostermann, J. \ Jong, P. \ Biesbroek, R. \ 2011
Judith Klostermann, Pieter Jong, Robbert Biesbroek (2011). Hoe zorg ik voor adaptief bestuur? gepresenteerd tijdens de Kennis- en Netwerkdag Klimaatbestendige Gemeente, 14 april, Arnhem.
help
Themamiddag Welzijn Pluimvee; vermeerdering : 24 november 2011, Wychen [Presentatie]
Jong, I. de \ Lourens, S. \ Gunnink, H. \ Emous, R. van \ Engelen, T. \ Boekholt, P. van \ 2011
Powerpointpresentaties gehouden tijdens de themamiddag Welzijn Pluimvee: 1) Wanneer is er voldoende ruimte in de stal? 2) Doorontwikkeling van de Qualitytimestal. 3) Wat doet het buitenland met ingrepen? 4) Zijn minimoederdieren een oplossing?
help
Adaptive water legislation What can the Dutch learn from the United Kingdom [Presentatie]
Jong, P. de \ 2010
Deltas in Depth Theme 6: Governance and economics of climate adaptation, Session DD 6.2: Regional strategies of climate adaptation: concepts and Dutch examples. Taboos for climate adaptation in the Netherlands, Job van den Berg, DHV BV, the Netherlan ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.