Geselecteerd op:

help
50 jaar onderzoek door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders [Boek]
Duin, R.H.A. van \ Jong, J. de \ Smits, H. \ 1980, 1981
help
Een afgesloten Markiezaat van Bergen op Zoom : beschrijving van enkele mogelijke natuurontwikkelingsmodellen en de invloed die verstedelijking hierop zal hebben [Boek]
Baaijens, G.J. \ Jong, D.J. de \ Visser, J. \ [1980]
help
A.N.Z.K.G. [Amsterdam-Noordzeekanaal Gebied] landschapsstruktuurschets [Boek]
Blom, R. \ Jansen, R. \ Jong, P. de \ 1980
help
Aanleg en onderhoud van grassportvelden [Boek]
Huesmann, P.J. \ Jong, K.G. de \ Roo, H. de \ 1980
help
Cursusboek "Groesbeek: gisteren, vandaag en morgen" [Boek]
Jong, T. de \ Brinkhof, H. \ Valk, J. de \ 1980
help
Verwijdering van sporen zware metalen uit water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jong, G.J. de \ Nijhuis, E.J. \ Meijers, A.P. \ Leer, R.C. van der \ 1980
help
Inventarisatie aanwezige gegevens dijkonderzoek Zeeland en Zuid-Holland [Boek]
Jong, A. de \ 1980
Overzicht van diverse onderzoeken in Zuidwest Nederland
help
Het gebruik van oxytetracycline-HC1 neusspray bij biggen ter bestrijding en preventie van atrofische rhinitis \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Jong, M.F. de \ Oosterhout, R.A. \ Weeda, J.T. \ 1980
help
Energiebesparing bij chrysant door aanpassing van de temperatuur aan de ontwikkeling van de plant \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Jong, J. de \ 1980
Mogelijkheden tot vermindering van een energie-input in de winter zonder veel aan groei te moeten inleveren
help
Enkele aspecten van het onderzoek betreffende atrofische rhinitis bij het varken \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Jong, M.F. de \ 1980
help
Campylobacter fetus subspecies jenuni bij pluimvee \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Goren, E. \ Jong, W.A. de \ 1980
help
Leguminosae van de gematigde zone die als boom gekweekt kunnen worden. 2 \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Bom, P.L.M. van der \ Jong, P.C. de \ 1980
help
Leguminosae van de gematigde zone die als boom gekweekt kunnen worden. 3 \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Bom, P.L.M. van der \ Jong, P.C. de \ 1980
In deze laatste aflevering worden de nog resterende geslachten Maackia, Robinia en Sophora behandeld
help
Interessante proeven met rundvee : veeteeltinstituut Mariensee \ De landbode / Hollandsche Maatschappij van Landbouw [Artikel]
Jong, S. de \ 1980
Verslag van een bezoek aan genoemd instituut, waar onderzoek wordt gedaan op het gebied van vruchtbaarheid, fokkerij en de stofwisseling. Ook wordt gedragsstudie van dieren verricht. Er wordt gebruik gemaakt van miniatuurvarkens, dwerggeiten en konij ...
help
Landbouw en natuur: integratie of compromis \ Mededelingen van de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek [Artikel]
Jong, H. de \ 1980
help
Waarnemingen over Ditula angustiorana (Haworth) (Lep., Tortricidae) \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Frankenhuyzen, A. van \ Jong, D.J. de \ 1980
help
Het Arboretum "Von Gimborn", Doorn \ Dendroflora [Artikel]
Jong, P.C. de \ 1980
De botanische tuin 'Von Gimborn' in Doorn is aangelegd door Max von Gimborn in 1924 in Doorn. Tuinarchitect Bleeker tekende het ontwerp. Het doel van het arboretum was het bijeenbrengen van een zo groot mogelijke verzameling coniferen, zowel botanisc ...
help
Microscopisch onderzoek van enkele op verschillende wijzen behandelde sperciebonen [Boek]
Pinckaers, V.G.Z. \ Jong, W.J.H.J. de \ 1980
Door middel van microscopisch onderzoek werd nagegaan of er strukturele verschillen waar te nemen zijn tussen de op verschillende wijze voorbehandelde diepvries sperciebonen en verse sperciebonen. Aan de hand van coupes werd nagegaan of door het blan ...
help
Overzicht van de resultaten van het microscopisch onderzoek van een groot aantal monsters gedroogde melkprodukten, die genomen werden in het kader van de EEG Verordening nr. 1725/79 en een vergelijking hiervan met de resultaten van het chemisch onderzoek [Boek]
Vliege, J.J.M. \ Jong, W.J.H.J. de \ 1980
Door middel van microscopisch onderzoek werd nagegaan of de in het kader van de Verordening (EEG) nr. 1725/79 genomen monsters voldoen aan deze verordening. Tevens werd nagegaan of de microscopisch vastgestelde afwijkingen door chemisch onderzoek kon ...
help
Microscopisch onderzoek naar identiteit, zuiverheid en fijnheid van een aantal denaturatiemiddelen, die gebruikt worden in het kader van de Verordening (EEG) Nr. 1725/79 [Boek]
Ossenkoppele, J.S. \ Jong, W.J.H.J. de \ 1980
Door middel van microscopisch onderzoek werd nagegaan in hoeverre de denaturatiemiddelen over een bepaalde periode voldoen aan de in Verordening (EEG) Nr. 1725/79 gestelde eisen. In een periode van drie maanden (september, oktober, november 1980) wer ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.