Geselecteerd op:

help
De Oosterschelde en de zorg voor het milieu [Boek]
Saeijs, H.L.F. \ Jong, A. de \ 1981
help
Zijdebalen - Lusthof aan de Vecht : tuin- en tekenkunst uit het begin van de 18de eeuw [Boek]
Gorp, P.J.M. van \ Jong, E. de \ Snoep, D.P. \ 1981
help
Heveadorp, praatjes en plaatjes : verslag van een Wageningse projektgroep naar aanleiding van de samenwerking met het bewonerskomitee "Heveadorp" [Boek]
Hartkoorn, E. \ Jong, A. de \ Oosten, E. van \ 1981
help
Heveadorp, spel en knikkers : verslag van een Wageningse projektgroep naar aanleiding van de samenwerking met het bewonerskomitee 'Heveadorp' [Boek]
Hartkoorn, E. \ Jong, A. de \ Kuitert, W. \ 1981
help
Microscopisch onderzoek naar kwaliteitsverschillen tussen alternatief en gangbaar geteelde tarwe : onderzoekverslag [Boek]
Pinckaers, V.G.Z. \ Jong, W.J.H.J. de \ 1981
Doel van dit onderzoek is om door middel van microscopisch onderzoek na te gaan of er kwaliteitsverschillen bestaan tussen alternatief en gangbaar geteelde tarwe. Op grond van dit microscopisch zuiverheidsonderzoek konden geen kwaliteitsverschillen v ...
help
Draadslachtofferonderzoek bij Heerenveen [Boek]
Jong, J. de \ Koops, F.B.J. \ 1981
Onderzoek naar nadelig effect van electriciteitsdraden op vogels
help
Soil water models : a review [Boek]
Jong, R. De \ 1981
help
Ontwikkelingssamenwerking hoe? : symposium i.v.m. het 7de lustrum van de Amsterdamse Fysisch Geogr. Stud. Vereniging, "Lulofs" : verslag [Boek]
Luning, H.A. \ Zonneveld, I.S. \ Jong, K. de \ 1981
help
Verslag studiereis chrysanten in Zuid - Engeland van 23 - 27 februari 1981 [Boek]
Hoeven, A.P. van der \ Jong, J. de \ Knaap, J. van der \ Mol, C. \ Vreede, F. de \ 1981
help
Een vergelijking van de bepalingsmetbode van ricinuszaadschillen in veevoeders met de ISO-methode en de RIKILTmethode [Boek]
Pricken, L.G.T.M. \ Jong, W.J.H.J. de \ 1981
In het kader van de normalisatie/harmonisatie van veevoederonderzoekmethoden werd verzocht om commentaar op een door de ISO voorgestelde methode voor de bepaling van ricinuszaadschillen in veevoeders. Onder A wordt de ISO-methode vergeleken met de op ...
help
Veldwerk in kaart [Boek]
Jong, H. de \ Tammes, K.C. \ [1981]
help
Wordt de warenwet een konsumentenwet? \ Vakblad voor huishoudkunde [Artikel]
Jong, M. de \ Manschot, M. \ Zwetsloot, G. \ 1981
Het Landelijk Voedseloverleg (LAVO) heeft het wetsvoorstel bekeken op zijn waarde voor de consument en daartoe suggesties voor verbetering gegeven
help
The Oosterschelde and the protection of the environment \ Land + water international : a Netherlands review on international hydraulic and agricultural engineering [Artikel]
Saeijs, H.L.F. \ Jong, A. de \ 1981
De Deltawerken in Zuidwest-Nederland gaan hun eindfase in. Hierdoor zijn aanzienlijke veranderingen ontstaan in het getijdegebied van de Oosterschelde en het gebied als geheel. Door de constructie van Oosterscheldebarriere, de Philipsdam en de Oester ...
help
Windmolens zijn geen luchtkastelen. slot. Wie het eerst komt, het eerst maalt? \ Ons platteland : officieel orgaan van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond [Artikel]
Jong, J. de \ 1981
Over de landschappelijke en bestuurlijke kanten van windmolens. Een aantal Provinciaal Planologische Diensten heeft zich al redelijk positief over moderne windmolens uitgesproken. Een ding is duidelijk, de angst voor horizonvervuiling is overdreven
help
Virgilian Paradise: a Dutch garden near Moscow in the early 18th century \ Journal of garden history : an international quarterly [Artikel]
Jong, E. de \ 1981
help
Bibliography of literature on Dutch landscape gardening and associated topics between 1960 and 1981 \ Journal of garden history : an international quarterly [Artikel]
Jong, E. de \ 1981
help
Berken, bekend en onbekend \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Jong, P.C. de \ 1981
De jaarlijkse studiedag van de Nederlandse Dendrologische Vereniging, die voor de 40e keer in Wageningen werd gehouden, was gewijd aan het geslacht Betula. De eerste van twee bijdragen houdt zich bezig met de systematiek
help
Eenmans-essen in Z.W.-Twente \ De nieuwe geografenkrant [Artikel]
Jong, H. de \ 1981
Paraboolvormige heuveltjes in de buurt van het Markelose stuwwalcomplex zijn geschikt gemaakt voor de akkerbouw. Helaas zijn er vele door ruilverkaveling verdwenen
help
Windmolens zijn geen luchtkastelen. 3. Windenergie in kustprovincies rendabel perspectief \ Ons platteland : officieel orgaan van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond [Artikel]
Jong, J. de \ 1981
Bij de huidige energieprijzen blijkt dat windmolens op dit moment alleen nog maar in de kustprovincie rendabel zijn. Verder blijkt ook de grote invloed van het eigen verbruik op de rentabiliteit. Op grond daarvan komt men tot de conclusie dat vooral ...
help
Natural C-14 variations and consequences for sea-level fluctuations and frequency analysis of periods of peat growth \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Jong, A.F.M. de \ Mook, W.G. \ 1981
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.