Geselecteerd op:

help
Reinigung von Abwasser aus Erholungsgebieten mit Sumpfpflanzen [Boek]
Greiner, R.W. \ Jong, J. de \ 1984
Helofytenfilter
help
The use of marsh plants for the treatment of waste water in areas designated for recreation and tourism [Boek]
Greiner, R.W. \ Jong, J. de \ 1984
Beschrijving van twee systemen van afvalwaterzuivering (helofytenfilter) zoals die in de Flevo- en Lauwersmeerpolders toegepast worden voor de recreatiegebieden
help
Advies landschapsbouw Doniawerstal [Boek]
Jong, L. de \ 1984
help
Beleidsvisie rekreatie en vrije tijd [Boek]
Jong, H. de \ Oostdijk, M. \ Provinciale Raad voor Rekreatie en Natuurbescherming in Zuid-Holland \ 1984
help
Informele arbeid en groenvoorzieningen : een inventarisatie van projecten waarin informele arbeid ten behoeve van groenvoorzieningen wordt verricht [Studentenverslag]
Jong, E. de \ 1984
help
Monumentale beeldhouwkunst in Nederland [Boek]
Bionda, R.W.A. \ Jong, E. de \ Vries, J. de \ 1984
help
Waterfowl and wetlands in Suriname : contribution to the IWRB/ICBP Neotropical Wetlands Project [Boek]
Jong, B.H.J. de \ Spaans, A.L. \ Held, M. \ 1984
help
EUROPA-nummer [Boek]
Jong, S.H. de \ Bloem, L.J. \ Riphagen, H.J. \ 1984
Een themanummer is gewijd aan de EG en het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Aan de orde komen de besluitvorming in Brussel met betrekking tot het landbouwbeleid, de financiering daarvan, het structuurbeleid, het markt- en prijsbeleid, de verschillen ...
help
Rotganzenreservaat Zeeburg Texel [Boek]
Jong, H. de \ 1984
help
Structuuronderzoek verblijfsrecreatiesector [Boek] - 1984
Gianotten, H.J. \ Tol, Z. van \ Jong, G. de \ 1984
help
Gemeentelijke gronduitgifte = Selling and leasing of land by municipalities [Proefschrift]
Jong, J. De \ 1984
help
Het gebruik van waterplanten voor de zuivering van afvalwater in recreatiegebieden [Boek]
Greiner, R.W. \ Jong, J. de \ 1984
Behandeling van de afvalwaterproduktie van rekreatieobjekten, de begroeiing op vloei- en infiltratievelden en de twee systemen van afvalwaterbehandeling (helofytenfilter): het begroeide vloeiveldensysteem en het begroeide infiltratieveldensysteem
help
Advies landschapsbouw Oostermeer [Boek]
Jong, L. de \ 1984
Advies Staatsbosbeheer
help
Opinie : Het LAVO over de Voedingsnota \ Vakblad voor huishoudkunde [Artikel]
Jong, M.T.J. de \ Manschot, M. \ 1984
help
Selectie bij chrysant op tolerantie voor lage temperatuur \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Jong, J. de \ 1984
help
Handboek voor milieubeheer - Waterbeheer [Boek]
Cramer, W. \ Jong, J. de \ Los, J.A. \ 1984-2004
help
Handboek voor milieubeheer - Lawaaibeheersing [Boek]
Gun, V.E. van der \ Jong, R.G. de \ Riemens, S. \ 1984-
help
Symposium 'geneeskunde op de bon' \ Tijdschrift voor sociale geneeskunde [Artikel]
Rutten, F.F.H. \ Jong, N. de \ Muller - van Ast, J. \ 1984
Over kwaliteit, bezuinigingen, overheidsbeleid en kosten t.a.v. de gezondheidszorg. Dit symposium werd gehouden op 11 mei 1984 ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van het Sophia Ziekenhuis te Zwolle
help
De invloed van de drinkwaterkwaliteit op het kopergehalte in afvalwater en in zuiveringsslib in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jong, J.W. de \ Haring, B.J.A. \ Hoogsteen, K. \ Nes, A.W. van \ 1984
help
Koppelingsprojekt : deelname het overwegen waard : doelmatig voeren nog belangrijker \ Friesch landbouwblad : officieel orgaan der Friesche Maatschappij van Landbouw : tevens orgaan van de Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland en van de Jongerein [Artikel]
Jong, D. de \ 1984
Een uitleg van het koppelingsprojekt melkkontrole/veevoeding, dat een uitstekend hulpmiddel is om efficient te kunnen voeren, hetgeen in deze winter met slechte kuilen en de superheffing extra van belang is
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.