Geselecteerd op:

help
Zuiveringsslib in de akkerbouw : resultaten van veldproeven (1977 t/m 1982) [Boek]
Haan, S. de \ Lubbers, J. \ Jong, A. de \ 1985
In dit artikel is nagegaan wat de landbouwkundige waarde is van het zuiveringsslib voor de akkerbouw, waarbij het drogestofgehalte van het slib minstens 20% moest zijn. This article discusses the agricultural value of sewage sludge with a minimal dry ...
help
Effectvoorspelling [Boek]
Cramer, W. \ Odijk, M. \ Jonker, R.J. \ Koester, H.W. \ Meij, T. van der \ Jong, F.H. de \ Dijkstra, H. \ Aiking, H. \ Keulen, R.W. \ 1985-1992
help
De teelt van aardappelen [Boek]
Jong, J.A. de \ [1985]
In dit boek is getracht om een gedeelte van de grote hoeveelheid kennis die er bestaat over het gewas aardappelen bijeen te brengen. Het boek is bedoeld voor de praktische akkerbouwer en iedereen die zijn kennis op het gebied van de aardappelteelt wi ...
help
Stadsvernieuwing Rotterdam 1974 - 1984 [Boek]
Ruiter, F. de \ Meijs, M. \ Habets, A. \ Fortuyn, P. \ Mulder, J. \ Overmeire, K. \ Hogerhuis, H. van \ Jong, A. de \ [1985]
help
De Vlietranden, voorbestemd tot achteruitgang ? : een onderzoek naar inrichtingsmogelijkheden voor de Oostelijke stadsrand van de Haagse agglomeratie [Studentenverslag]
Jong, P. de \ Stelt, D. van der \ 1985
help
Jongere bouwkunst in Overijssel 1840 - 1940 :tentoonstelling in het Provinciaal Overijssels Museum te Zwolle, 3 november 1985 - 16 februari 1986 [Boek]
Meindersma, H. \ Jong, K. de \ Olde Meierink, B. \ Salet, R. \ Schrier, D. van \ 1985
Contains: Olde Meierink, B.,De Twentse fabrikantenbuitenplaats . - p. 59-76
help
Vijf Noordhollandse boerderijbestekken uit de eerste helft van de 17de eeuw : een studie over het ontstaan en de bouw van stolpboerderijen [Boek]
Jong, S. de \ 1985
help
Recreatie in een veranderende maatschappij [Boek]
Andersson, E.A. \ Jong, H. de \ 1985, 1987
help
Stedebouw in Nederland : 50 jaar Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen [Boek]
Jong, F. de \ 1985
help
Advies landschapsbouw voor het landinrichtingsproject 'Twijzel-Buitenpost' [Boek]
Jong, L. de \ 1985
help
Verslag van de kartering "Grote landschaps eenheid" Deventer - Zutphen - Lochem [Boek]
Jong, H. de \ 1985
help
Het Loo van paleis tot museum \ Bulletin K.N.O.B. / Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Artikel]
Jong, E. de \ 1985
help
De teelt van snijmais [Boek]
Jong, J.A. de \ 1985
help
Het opsporen van wetenschappelijke publikaties \ De ingenieur : orgaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (der Vereniging van Burgerlijke Ingenieurs) [Artikel]
Jong, D.J. de \ Jong - Hofman, M.W. de \ 1985
help
Japanse roest : hoe vatbaar of resistent is de chrysant? \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Rademaker, W. \ Jong, J. de \ 1985
In een kleine tabel wordt een overzicht gegeven van chrysantenrassen die vatbaar, overgevoelig, gedeeltelijk resistent en resistent zijn voor Japanse roest, een schimmelziekte die al enige jaren een ernstige bedreiging vormt voor de chrysantenteelt i ...
help
Bedroevende behandeling door Tweede Kamer van militaire oefenterreinen \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Jong, L.D. de \ 1985
help
In Friesland hebben de kerkuilen het goed \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Jong, J. de \ 1985
help
IBA houdt de adem in : op weg naar de 750-ste verjaardag van Berlijn \ De Architect : tijdschrift voor architectuur [Artikel]
Jong, T. de \ 1985
help
De automatisering van het bedrijfseconomisch advies \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Jong, S.H. de \ 1985
In 1985 is een gezamenlijk automatiseringsprojekt gestart van de Directie Akkerbouw/Tuinbouw en Veehouderij en Zuivel. Dit gebeurde in samenwerking met de Directie Organisatie en Efficiency. De bedrijfseconomische advisering wordt hierdoor verdiept ( ...
help
De ontwikkeling van een informatiesysteem voor de economische analyse van een bosbedrijf = The development of an information system for the economic analysis of a forestry enterprise \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Jong, G.M.W. de \ 1985
Dit systeem is opgezet met het doel om naast de administratieve aspecten van het bosbedrijf met betrekking tot de planning, uitvoering en controle ook de biologische en technische data aan elkaar te koppelen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.