Geselecteerd op:

help
Registratie is de basis voor een goede bedrijfsvoering \ Boer en tuinder : weekblad van de Katholieke Nederlandse boeren en tuindersbond K.N.B.T.B. [Artikel]
Jong, J.T.C. de \ 1986
Registratie dient een hulpmiddel te zijn om meer inzicht te krijgen in het eigen bedrijfsgebeuren. Nadat twee definities van bedrijfsregistratie en bedrijfsvoering zijn gegeven, is ingegaan op de verschillende methoden voor het registreren, fasering ...
help
Gebruikswaardeonderzoek Cymbidium [Boek]
Gelder, A. de \ Jong, Tettie de \ 1986
help
Selection of bands for a developed multispectral airborne reference - aided calibrated scanner (MARCS) \ Vol. 3 [Hoofdstuk uit boek]
Mulders, M.A. \ Schurer, K. \ Jong, A.N. de \ 1986
A 16 band scanner is constructed which contains besides an array of detectors for measurement of radiation reflected and emitted from the land surface, the following: a reference sensor which measures the flux of radiation coming from above from sun ...
help
Recreatie- en trimgedrag in de Hatertse en Overasseltse vennen [Studentenverslag]
Jong, P.D. de \ 1986
help
De veiligheid van Nederland bij grote zeespiegelrijzing : een verkennend onderzoek [Boek]
Jong, C.H. de \ [1986]
help
Cost recovery for the Leziria Grande project : a case study of a rehabilitation project in Portugal [Boek]
Jong, C. de \ Sprey, L.H. \ 1986
help
Population ecology of the biennials Cirsium vulgare and Cynoglossum officinale : an experimental and theoretical approach [Proefschrift]
Jong, T.J. de \ Klinkhamer, P.G.L. \ 1986
help
Verkenning alternatieven bij milieu-effect-rapportage [Boek]
Jong, C.A. de \ Centrum voor Milieukunde \ Centrum voor Energiebesparing \ 1986
help
Kennis en het oplossen van vakinhoudelijke problemen : een voorbeeld uit een natuurkundig domein = Knowledge based problem solving : an example from a physics domain [Proefschrift]
Jong, A.J.M. de \ 1986
help
Ervaringen met spuitvrije akkerbouw op bedrijf nz 27 [Boek]
Jong, N.F. de \ Velthuis, G. \ Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders \ 1986
The report deals with the experience and results gained over a ten-year period at a 500 ha farm NZ 27 by using environmentally sound methods. The farm started on virgin land, used noticides and artificial fertilizers only sparingly. The report descri ...
help
Large - scale mixing processes in a partly mixed estuary [Boek]
Abraham, G. \ Jong, P. de \ Kruiningen, F.E. van \ 1986
help
Idee- en consensusvorming in de ruimtelijke ordening : een sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de totstandkoming van het "Streekplan Friesland 1982" [Proefschrift]
Jong, M.J. de \ 1986
Naast een presentatie van een historisch verslag van de totstandkoming van dit streekplan heeft de schrijver als doel beoogd: antwoord op de vraag, of door een analyse van de aangereikte ideeen (ideevorming) en de wijze waarop en de mate waarin daaro ...
help
Fortran-versie leidingnetprogramma ALEID [Boek]
Cornelis, J. \ Hof, O. van 't \ Hoogsteen, K.J. \ Jong, J.J. de \ Paassen, W.C. van \ Verschoor, J. \ Zwan, J.T. van der \ 1986
Deze KIWA-mededeling is de handleiding van de FORTRAN-versie van het ALgemene LEIDingnetprogramma ALEID. Dit programma dient om drukken en debieten' in leidingnetten met de computer te berekenen. De Commissie Distributie heeft in 1979 voorgesteld om ...
help
Gebruikswaardeonderzoek Cymbidium [Boek]
Jong, T. de \ 1986
help
Rol voorlichting bij automatiseringsvraagstukken op het glastuinbouwbedrijf beperkt? \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Jong, J.T.C. de \ Zandbelt, A.J. \ 1986
De bedrijfs- en managementcomputer zal binnen afzienbare tijd tot de standaarduitrusting op een glastuinbouwbedrijf gaan behoren. Dit artikel geeft een uiteenzetting van de rol die de voorlichting kan spelen bij de introductie en het gebruik van de b ...
help
Selection of bands for a newly developed Multispectral Airborne Reference - aided Calibrated Scanner (MARCS) \ Remote sensing nieuwsbrief [Artikel]
Mulders, M.A. \ Schurer, K. \ Jong, A.N. de \ 1986
help
Pariteitsverhogingsquotienten : 1970 - 1985 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A.H. de \ 1986
Pariteitsverhogingsquotienten geven een kansberekening aan of vrouwen met 0, 1, 2...kinderen een (volgend) kind krijgen
help
Voederopname bevorderen door smaakstoffen? \ Varkensfokkerij & mesterij : officieel orgaan van het Centraal Bureau voor de Varkensfokkerij in Nederland en de daarbij aangesloten regionale varkensstamboeken [Artikel]
Jong, S. de \ 1986
help
Factoren die de biggensterfte beinvloeden \ Varkensfokkerij & mesterij : officieel orgaan van het Centraal Bureau voor de Varkensfokkerij in Nederland en de daarbij aangesloten regionale varkensstamboeken [Artikel]
Jong, S. de \ 1986
help
"Een kwestie van geld, tijd en zweet" : verbouwprojecten in Amsterdam, Leeuwarden en Wormerveer \ Jeugd en samenleving [Artikel]
Apeldoorn, C. \ Dekker, J. \ Jong, K. de \ 1986
Bespreking van drie projecten: verbouw van een 3 panden die in het verleden een andere 'woon'functie hebben gehad, vooral in trek bij jongeren met een laag of zeer laag inkomen. Op moeizame wijze totstandgekomen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.