Geselecteerd op:

help
Koolzaad : onderzoek naar correlaties chemische analyse - NIRS deel II : projectleider: R. Frankhuizen [Boek]
Tusveld, M.A.H. \ Frankhuizen, R. \ Coors, R.G. \ Jong, J. de \ Oostrom, J.J. van \ Kamp, H.J. van der \ Koning, A. de \ Venema, D.P. \ Kleijnen, H.C.H. \ 1989
Eind 1988 is op het RIKILT, in opdracht van de BV Koninklijk Kweekbedrijf en Zaadhandel D.J. van der Have, een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om met behulp van een scannende NIR-spectrometer (IA- 500) de samenstelling van koolzaad te bepalen ...
help
Niveaucontrole op de bepalingen in boter : jaaroverzicht 1988 [Boek]
Labrijn, J. \ Jong, J. de \ 1989
In 1988 heeft het RIKILT monsters boter en botervet voor niveau-vergelijkend onderzoek aan de controlestations COZ te Leusden en BKCF te Leeuwarden gestuurd. Het onderzoek wordt zoveel mogelijk onder vergelijkbare omstandigheden en op hetzelfde tijds ...
help
Opvraagmonsters boter en kaas : jaaroverzicht 1988 [Boek]
Labrijn, J. \ Ruig, W.G. de \ Jong, J. de \ 1989
In 1988 heeft het RIKILT in het kader van het Rijkstoezicht op de laboratoria van de zuivelcontrole instellingen (COZ-Leusden en BKCF Leeuwarden) monsters boter en kaas opgevraagd. De monsters worden door het RIKILT telefonisch opgevraagd nadat ze do ...
help
Niveaucontrole op de bepalingen in kaas, stremsel en melk : jaaroverzicht 1988 [Boek]
Labrijn, J. \ Ruig, W.G. de \ Jong, J. de \ 1989
In 1988 heeft het RIKILT monsters kaas , stremsel en melk voor niveauvergelijkend onderzoek aan de controlestations COZ te Leusden en BKCF te Leeuwarden gestuurd. Het onderzoek werd zoveel mogelijk onder vergelijkbare omstandigheden en op hetzelfde t ...
help
Onderzoek naar de energetische waarde van monsters saucijzebroodjes en boterhamworst [Boek]
Cazemier, G. \ Coors, R.G. \ Kusters, M.W.A.M. \ Jong, J. de \ Herstel, H. \ 1989
In februari 1988 werden 26 monsters saucijzebroodjes en 27 monsters boterhamworst onderzocht op de gehalten aan vocht en vet. Met behulp van deze gehalten werden de energetische waarden van de monsters berekend. De gemiddelde energetische waarde van ...
help
Behoud teelaarde bij egalisatie : herinzaai grasland staat voor de deur \ Friesch landbouwblad : officieel orgaan der Friesche Maatschappij van Landbouw : tevens orgaan van de Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland en van de Jongerein [Artikel]
Jong, J. de \ 1989
help
Ecologisch profiel hogere planten : referentie toestand, huidige toestand, ecologie, ingreep - effectkennis [Boek]
Jong, D.J. de \ Jonge, V.N. de \ Zonneveld, L.M.L. \ 1989
help
Het mineralenoverschot van de Gelderse landbouw en het effect van beleidsmaatregelen [Boek]
Jong, P. 't \ Hermans, C. \ Aarts, H.F.M. \ 1989
In deze studie volgt een modelmatige berekening van de overschotten aan fosfor, kalium en stikstof, die de Gelderse melkveehouderij, de bioindustrie en de akker- en tuinbouw jaarlijks produceren. Tevens is de invloed van het grondgebruik en van belei ...
help
Melkveebedrijven met beheersbepalingen in zandgebieden : gebiedsstudie Hackfort [Boek]
Jong, T.A. de \ 1989
Onderzoek naar de mogelijkheden en effecten van natuur- en landschapsbeheer door melkveebedrijven in zandgebieden. Voor het studiegebied Hackfort zijn 4 beheersmodellen opgesteld. De gevolgen van de beheersmodellen zijn m.b.v. lineaire programmering ...
help
Nitraat- en nitrietgehalte van een aantal rauwe en toebereide groenten [Boek]
Driessen, J.J.M. \ Bannink, H. \ Coors, R. \ Lenting, J. \ Jong, J. de \ 1989
De gehaltes zijn bepaald van 9 groentes: sla, andijvie, Chinese kool, rode bieten, witte kool, zuurkool, witlof, spruiten en radijs. De monsters sla en radijs zijn alleen rauw onderzocht, de overige monsters ook in toebereide vorm
help
Neveneffecten van bestrijdingsmiddelen op terrestrische evertebraten en aquatische fauna [Boek]
Canters, K.J. \ Snoo, G.R. de \ Jong, F.M.W. de \ 1989
help
Algemene richtlijnen voor bemonstering van de waterbodem : project: Goede Meet Praktijk [Boek]
Jong, J.E.A. de \ Visser, W. \ Mol, J. \ [1989]
help
Literatuurstudie naar de bepaling van mono- en disacchariden en polyalcoholen met behulp van instrumentale analysemethoden [Boek]
Oostrom, J.J. van \ Jong, J. de \ Frankhuizen, R. \ 1989
Doel van dit onderzoek was het uitvoeren van een literatuurstudie naar de bepalingsmogelijkheden van mono- en disacchariden en polyalcoholen met behulp van instrumentele analysemethoden.
help
De invloed van telecommunicatie op verkeer en vervoer : gevolgen voor energie en milieu [Boek]
Clerx, W.C.G. \ Jong, M.A. de \ Kalff, P.J. \ 1989
help
Irrigation water management : a literature survey [Boek]
Jurriens, R. \ Jong, K. de \ 1989
help
Voorjaarsteelt 1989, ijssla : rassenproef 1e beoordeling [Boek]
Jong, M. de \ Elgersma, R. \ 1989
help
Voorjaarsteelt 1989, Chinese kool : rassenproef 1e beoordeling [Boek]
Jong, M. de \ Elgersma, R. \ 1989
help
Der Landschaftspark und der Landschaftsstil : Gegenstand und Aufgabe der Denkmalpflege in den Niederlanden \ Die Gartenkunst [Artikel]
Jong, R. de \ 1989
help
Koolrabi : herfstteelt 1988 : rassenproef 1e beoordeling [Boek]
Jong, M. de \ Elgersma, R. \ 1989
help
Tomaat : tussenplanting1988 : rassenproef 1e beoordeling [Boek]
Jong, M. de \ Elgersma, R. \ 1989
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.