Geselecteerd op:

help
Automatisering : lage kosten bij landbouwmechanisatiebedrijven \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Jong, A.P.S. de \ 1997
Het beheren van een magazijn met circa 22000 onderdelen is geen sinecure. Hoe dat in zijn werk gaat wordt in deze bijdrage uiteengezet
help
Water in de stad : gescheiden waterstromen : behandelingstechnieken [Boek]
Geldof, G. D.. \ Jong, S. P.. \ Braal, A. J. de \ Marsman, E. H.. \ Laan, J. van der \ Kruseman, I. E. L.. \ 1997
In deze bundel wordt een overzicht gegeven van de verschillende technieken die beschikbaar zijn voor de behandeling van de verschillende waterstromen in de stad zoals: drinkwaterwaterbesparing; bronmaatregelen; inzamel- en transporttechnieken; afkopp ...
help
Water in de stad : gescheiden waterstromen [Boek]
Geldof, G. D.. \ Jong, S. P.. \ Braai, A. J. de \ Marsman, E. H.. \ 1997
Waar staan we op dit moment met betrekking tot de kennis die we hebben over technieken die behoren tot de bronbenadering (het "nieuwe" denken)? - Welke gaten zijn in onze kennis aanwezig? Hoe kunnen we voor het heden en in de nabije toekomst een goed ...
help
Vertellend water \ Tuinjournaal : een periodieke uitgave van de Nederlandse Tuinenstichting over de historie van de tuinkunst [Artikel]
Jong, E. de \ 1997
help
Gegensatz oder Zusammenhang? : Gedanken zum Verhaeltnis zwischen Natur und Kunst in der klassischen Gartentheorie \ Die Gartenkunst [Artikel]
Jong, E.A. de \ 1997
help
Gardening in the Netherlands, garden art or dream image? \ Die Gartenkunst [Artikel]
Jong, R. de \ 1997
help
Ecotoxicologie \ Biologische monitoring zoete rijkswateren : watersysteemrapportage Randmeren [Hoofdstuk uit boek]
Noordhuis, R. \ Jong, E. de \ Pieters, H. \ 1997
help
Eiweissbewertungssystem und Futterwert von Rohstoffen \ Kraftfutter : Zeitschrift fuer die Futtermittel- und Getreidewirtschaft = Feed magazine [Artikel]
Jong, J. de \ 1997
Met het oog op de overstap naar een nieuw eiwitwaarderingssysteem voor rundveevoeders in Duitsland worden de reeds opgedane praktijkervaringen hiermee in Nederland beschreven
help
Towards comprehensive water management in the Netherlands. 7. AUTUNNO and evaluation of the overall approach op IPEA \ European water pollution control : official publication of the European Water Pollution Association [Artikel]
Rooy, P.T.J.C. van \ Sluis, J.W. van \ Tolkamp, H.H. \ Jong, J. de \ 1997
help
'Slibverwerking bij biologische defosfatering : is directe ontwatering de beste oplossing?' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Eekhof, M.R. \ Jong, P. de \ 1997
help
Nationale huishoudensprognose 1996 : uitstel van gezinsvorming \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A.H. de \ 1997
Aan de orde komen trends in de vruchtbaarheid, ontwikkelingen in gezinnen naar thuiswonend kindertal, veranderingen in de leeftijdssamenstelling van het kindertal in combinatie met de leeftijd van de moeder, en, zijdelings, de effecten hiervan op de ...
help
Aesculus : paardekastanje \ Dendroflora [Artikel]
Jong, P.C. de \ Benoit, D. \ 1997
Taxonomie, morfologie en sortiment van Aesculus, de paardekastanje
help
SEMMED : a distributed approach to soil erosion modelling \ Remote sensing '96 : integrated applications for risk assessment and disaster prevention for the Mediterranean : proceedings of the 16th EARSeL symposium, Malta, 20 - 23 May 1996 [Hoofdstuk uit boek]
Jong, S.M. de \ Riezebos, H.T. \ 1997
help
Separating water flows in urban water management \ The ...Japan-the Netherlands workshop on integrated water quality management... [Artikel]
Jong, S.P. de \ 1997
help
Nieuwe index : het afkalfverloop bij dochters van stieren \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Jong, G. de \ Laan, J. \ 1997
Naast een index die weergeeft met welk gemak een kalf wordt geboren, kan ook een index worden berekend die aangeeft met welk gemak een koe afkalft
help
Constraints and opportunities for improving irrigation management in a water scarce but waterlogged area in Haryana, India \ Sustainable irrigation in areas of water scarcity and drought : proceedings of the international workshop ... 11 - 12 September 1997 Oxford, England [Hoofdstuk uit boek]
Jacobs, C. \ Jong, J. de \ Mollinga, P.P. \ Bastiaanssen, W.G.M. \ 1997
help
Returns to investment on subsurface drainage for reclaiming waterlogged saline soils \ 7th ICID international drainage workshop, 17 - 21 November 1997, Penang, Malaysia : proceedings : ["drainage for the 21st century"] [Hoofdstuk uit boek]
Datta, K.K. \ Sharma, V.P. \ Singh, O.P. \ Jong, C. de \ 1997
help
Vrouwen met een hoog inkomen blijven vaker kinderloos \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Man, V. de \ Jong, A.H. de \ 1997
Aan de hand van het Onderzoek Gezinsvorming 1993 is onderzocht of klopt wat diverse economische theorieen veronderstellen, nl. dat vrouwen met een hoog inkomen naar verhouding minder kinderen krijgen
help
Population scenarios for the European Economic Area : components of population growth \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A.H. de \ 1997
This article examines the individual contribution of the constituent components of population growth (fertility, mortality and net external migration) in the scenarios for the European Economic Area and its countries (the EU-countries plus Norway, Ic ...
help
Population scenarios for the European Union : regional scenarios \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Gaag, N. van der \ Jong, A.H. de \ 1997
This article presents a look at future demographic developments at the regional level within the countries of the European Union
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.