Geselecteerd op:

help
Nominatie wereld erfgoedlijst \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Jong, R. de \ 1999
help
De Groene glazenmaker (Aeshna viridis) in de provincie Utrecht \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Jong, T.H. de \ 1999
Er zijn meerdere waarnemingen van de Groene glazenmaker bekend voor Utrecht in 1997. Gezien de talrijke aanwezigheid van Krabbescheer in het gebied, wordt verwacht dat de Groene glazenmaker op nog meer plaatsen zou voorkomen. In 1998 werd een onderzo ...
help
How to maintain sustainable development in the Netherlands? \ Sustainable development of deltas : proceedings international conference at the occasion of 200 year Directorate-General for Public Works and Water Management, Amsterdam, The Netherlands, 23 - 27 November, 1998 [Hoofdstuk uit boek]
Jong, J. de \ Huisman, P. \ Pauwels, H. \ 1999
help
Interactieve beleidsvorming dreigt haar krediet te verliezen \ Stedebouw & ruimtelijke ordening : [tijdschrift voor ruimtelijke ontwikkeling en omgevingskwaliteit] [Artikel]
Jong, W.M. de \ Weggeman, J. \ 1999
De ontstaansgeschiedenis van het open planproces; recente ervaringen hiermee; het analyseren en ondervangen van de complicaties
help
Verrijkte voeding en ouderen : een bijzondere combinatie \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Jong, N. de \ Chin a Paw, M. \ Zanoli, Ch. \ 1999
Gerichte lichaamsbeweging en het gebruik van voedingsmiddelen die rijk zijn aan vitaminen en mineralen kunnen de kans op een fitte oude dag vergroten. Verslag van een 4 jaar durend promotieonderzoek
help
De planning en het beheer van rietmoerassen : beleidsevaluatie met behulp van een modelstudie naar de levensvatbaarheid van moerasvogels \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Foppen, R.P.B. \ Reijnen, M.J.S.M. \ Jong, M.L. de \ 1999
help
Het implementeren van 'leren leren' in de agrarische onderwijspraktijk : Project Leerstoelgroep ␁grarische Onderwijskunde LUW afgerond \ Agrarisch onderwijs : onafhankelijk maandblad [Artikel]
Biemans, H. \ Jongmans, K. \ Jong, F. de \ 1999
Het vergroten van het zelfstandig leervermogen van leerlingen op mao-scholen
help
Loonwerkadviestarieven 1999 : adviestarieven ter discussie \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Jong, H. de \ Klok, J. \ 1999
help
Actualisering zuiveringsopzet van PIM \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jong, R.C.M. \ Paassen, W.C. van \ Kruithof, J.C. \ 1999
In het Project Infiltratie Maaskant (PIM) van Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant zal drinkwater worden bereid uit oppervlaktewater van Maas en Waal. Het in 1993 opgestelde zuiveringsscenario is aangepast op grond van ontwikkelingen op het gebied v ...
help
Procesmodellering verbetert Productkwaliteit evap : tevens verlaging energieverbruik en milieubelasting \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Jong, P. de \ Netjes, L.T. \ Nieuwenhuijse, J.A. \ 1999
Het optimaliseren van apparatuur en procesvorming bij de bereiding van geevaporeerde melk
help
Kwaliteitscontrole van rijst met behulp van microscopisch onderzoek \ De ware(n)-chemicus : Nederlands tijdschrift voor algemeen levensmiddelenonderzoek [Artikel]
Jong, W.J.H.J. de \ 1999
Een beschrijving van de microscopische identificatiemethode voor diverse rijstsoorten conform de EU-verordeningen. Foto's van diverse rijstsoorten zijn in een bijlage weergegeven
help
BOR-schouw: kwaliteit ligt op straat \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Jong, M.A.J. de \ 1999
Beheer van het openbaar groen: om goed te kunnen sturen op kwaliteit en het beschikbare budget optimaal in te zetten, moeten bestuurder, beheerder-manager en opzichter weten welke kwaliteit buiten daadwerkelijk bereikt wordt. De BOR-schouw vormt een ...
help
Beton en groen : warmteterugwinning vanuit het composteringsproces voorbeeld van duurzame energie \ Agrabeton : periodieke uitgave over beton in de agrarische sector [Artikel]
Jong, F. de \ 1999
De auteur probeert te verduidelijken welke relatie tussen de twee begrippen beton en groen kan worden gelegd
help
Effecten van infiltratie in de bodem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jong, S.P. de \ 1999
Door afkoppelen van verharde oppervlakken worden verontreinigingen rechtstreeks in de bodem gebracht. Om de effecten in beeld te brengen is onderzoek verricht naar de concentraties zware metalen, PAK en olie in regenwater van verschillende oppervlakk ...
help
P-verwijdering op rwzi's \ Fosfaatverwijdering, 5 jaar ervaring : en hoe nu verder?! : symposium 2 juni 1999, Orpheus, Apeldoorn [Hoofdstuk uit boek]
Jong, P. de \ 1999
help
Prettig wonen naast een rioolgemaal? \ Planologische diskussiebijdragen / Stichting Planologische Diskussiedagen [Artikel]
Jong, P. \ 1999
help
Labour force scenarios for the European Union \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A.H. de \ 1999
help
Landschapsplan Bernheze: planvorming en uitvoering gaan hand in hand \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Jong, C. de \ 1999
De voorwaarden voor een succesvol planproces
help
Vertebrate wildlife incidents with pesticides : a European survey \ Pesticide science : a journal of international research and technology on crop protection and pest control [Artikel]
Snoo, G.R. de \ Scheidegger, N.M.I. \ Jong, F.M.W. de \ 1999
help
Internationale fokkerijtrends : erfelijke vaart van Nederlandse koeien volgt een hoog tempo \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Jong, G. de \ 1999
Dit artikel gaat in op de internationale positie van de Nederlandse zwartbonte koeien, waarvoor de erfelijke aanleg van de koeien in Canada, Duitsland, Italie, Nederland en de VS is geanalyseerd. Hierbij is de genetische trend van de afgelopen 10 jaa ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.