Geselecteerd op:

help
Is het Huis van Thorbecke tegen water bestand? \ Openbaar bestuur [Artikel]
Jong, P. de \ Petrus, P. \ 2004
Visie vanuit de Raad voor het Openbaar Bestuur en de VROM-Raad op het tot stand komen van het nationaal bestuursakkoord water
help
Sporenvangsten vergeleken met infectiemomenten [Boek]
Jong, P.F. de \ Scholten, G. \ Boshuizen, A. \ Anbergen, R.H.N. \ Heijne, B. \ 2004
Op het ogenblik zijn er twee waarschuwingsmodellen in Nederland die gebruikt worden tegen zwartvruchtrot. Het ene model heet BSP:cast en is ontwikkeld door de onderzoeker Montesinos uit Spanje. Het andere model is gemaakt door Bodata geheel overeenko ...
help
Naar een reproductiemeetnet voor broedvogels in de Waddenzee [Boek]
Oosterhuis, R. \ Dijksen, L. \ Ens, B. \ Foppen, R. \ Jong, M. de \ Kats, R. \ Koks, B. \ Turnhout, C. van \ Willems, F. \ 2004
Als onderdeel van het door het ministerie van LNV gefinancierde onderzoek “Voedselaanbod voor Vogels” (bestek 5a) is er door SOVON in samenwerking met Alterra een pilotstudy uitgevoerd naar de mogelijkheden om een reproductiemeetnet in het Waddengebi ...
help
Ontwikkeling van mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee : situatie 2004 [Boek]
Dankers, N. \ Meijboom, A. \ Jong, M. de \ Dijkman, E. \ Cremer, J. \ 2004
In het voorjaar zijn door RIVO weer de standaard inventarisaties gedaan (Steenbergen et al. 2004). Daarbij worden de litorale mosselbanken in kaart gebracht en wordt globaal aangegeven welke dichtheden mosselen zich op de bank(delen) bevinden. Van de ...
help
Golfbaan Heelsumse Veld : veel aandacht voor ecologisch golfbaanbeheer \ Groen & golf [Artikel]
Jong, A. de \ 2004
Voordat er een nieuwe golfbaan ligt, is er vaak heel wat aan vooraf gegaan. Vooral bezwaren van omwonenden en natuurorganisatie kunnen roet in het eten gooien. Zo ook in de buurt van Renkum en Heelsum, waar het ruim 10 jaar heeft geduurd voordat 'Gol ...
help
Agressie bij vleeskuikenvaderdieren : literatuuronderzoek naar achterliggende oorzaken en probleeminventarisatie in de praktijk [Boek]
Riedstra, B. \ Jong, I. de \ 2004
In dit rapport wordt de problematiek rond veer- en huidbeschadigingen en uitval bij vleeskuikenmoederdieren in relatie tot agressie van vleeskuikenvaderdieren in kaart gebracht, met als uitgangspunt een volledige naleving van het Ingrepenbesluit
help
Het walvisboek : Het walvisboek. Walvissen en andere zeewezens beschreven door Adriaen Coenen in 1585 [: book reviews] \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Kompanje, E.J.O. \ Slieker, F.J.A. \ Jong, A.F. de \ 2004
Bespreking van een reproductie van Het Walvisboeck van Adriaen Coenen van Schilperoort gemaakt in 1584-1585, thans voorzien van biologisch commentaar door een marien bioloog.
help
Microbiële kwaliteit voorspellen \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Vissers, M. \ Straver, J. \ Giffel, M. te \ Jong, P. de \ Zwietering, M. \ Boekel, T. van \ Lankveld, J. \ 2004
Voorspellende computermodellen worden gebruikt om effectieve maatregelen vast te stellen voor de beheersing van de microbiële kwaliteit van voedingsmiddelen. In het bijzonder bij 'gepasteuriseerde' producten, waarin sporenvormende bacteriën problemen ...
help
Fokken op klauwgezondheid : hoog percentage klauwaandoeningen in Nederlandse melkveestapels \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Kamphuis, C. \ Ellen, E. \ Jong, G. de \ Waaij, E.H. van der \ Holzhauer, M. \ 2004
In een gezamenlijk onderzoek van de Gezondheidsdienst voor Dieren, Wageningen UR en NRS zijn tijdens koppelbekapping van 366 bedrijven 8 verschillende klauwaandoeningen bij lacterende melkkoeien met meer dan driekwart HF-bloedvoering in beschouwing g ...
help
Fauna en terreinkenmerken van bos : ontwikkeling van een model voor de relatie tussen terreinkenmerken en de geschiktheid van bos als habitat [Boek]
Jong, J.J. de \ Raffe, J.K. van \ 2004
In dit rapport wordt een methode beschreven waarmee de geschiktheid van het bos als habitat voor verschillende diersoorten kan worden bepaald op basis van de terreinkenmerken van het bos. De methode is gebaseerd op HSI-modellen. In de eerste fase van ...
help
Marine litter monitoring by Northern Fulmars in the Netherlands 1982-2003 [Boek]
Franeker, J.A. van \ Meijboom, A. \ Jong, M.L. de \ 2004
Earlier studies on litter contents in stomachs of Fulmars have shown that this seabird species can be used as a suitable monitor of levels of marine litter pollution in the North Sea off the Dutch coast. This report updates the earlier data with moni ...
help
Rijkswaterstaat en de paling \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2004
Dit artikel geeft een overzicht van praktijk en (achterhaald) beleid rond sluisbeheer in de Brouwersdam, die ongunstig uitviel voor de trek van de schieraal. Dit tegen de achtergrond van de bedreiging van de aalstand, ondertussen een rode lijst soort ...
help
AP04: een betrouwbaar ijkpunt \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Brokx, R. \ Berghuis, J.J. \ Jong, V. de \ 2004
Momenteel loopt de herijkingsoperatie van overheidsregelgeving. Volgens minister Zalm kan een enorme besparing aan kosten voor de overheid worden bereikt door simpelere regels te stellen. Het Bouwstoffenbesluit dat hergebruik van grondstoffen moet st ...
help
CO2FIX V 3.1 : conceptual description [Boek]
Schelhaas, M.J. \ Esch, P.W. van \ Groen, T.A. \ Jong, B.H.J. de \ Kanninen, M. \ Liski, J. \ Masera, O. \ Mohren, G.M.J. \ Nabuurs, G.J. \ Palosuo, T. \ Pedroni, L. \ Vallejo, A. \ Vilen, T. \ 2004
This report describes the conceptual approach of the CO2FIX V 3.1 model, as well as its implementation and numerous examples. This stand level simulation model is a tool which quantifies the C stocks and fluxes in the forest biomass, the soil organic ...
help
Een grote toekomst voor kleine robots in open teelten \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Evert, F. van \ Lamaker, A. \ Evert, K. van \ Heijden, G. van der \ Jong, A. de \ Lamaker, J. \ Lotz, B. \ Neeteson, J. \ Schut, T. \ 2004
Een evaluatie wordt gemaakt na 1 jaar met ervaringen met verschillende kleine landbouwrobots, waarna de verdere ontwikkelingen voor de toekomst ter sprake komen
help
Benefits of deposition reduction for nature management : a nation-wide assessment of the relation between atmospheric deposition, ecological quality and avoidable management costs [Boek]
Jong, J.J. de \ Wamelink, G.W.W. \ Dobben, H.F. van \ Wijk, M.N. van \ 2004
Alterra was commissioned by the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) to estimate the additional costs made by nature reserve managers to mitigate the effects of atmospheric deposition. The costs of increasing deposit ...
help
Teacher's participation in school policy: nature, extend and orientation \ The journal of agricultural education and extension : international journal on changes in agricultural knowledge and action systems [Artikel]
Jongmans, C.T. \ Sleegers, P.J.C. \ Biemans, H.J.A. \ Jong, F.P.C.M. de \ 2004
help
Zwartvruchtrotbeschrijding bij peer: hoe, wanneer en waarmee? \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Jong, P.F. de \ 2004
Zwartvruchtrot is één van de grootste bedreigingen voor de perenteelt in Nederland. Met een toenemende perenteelt is het daarom noodzakelijk om de ziekte onder controle te houden. Om de bestrijding te optimaliseren is kennis over de ziekte van groot ...
help
De wonderlijke geomorfologie van toeristentopper Cappadocië \ Geografie [Artikel]
Jong, H. de \ 2004
Het bijzondere landschap van Cappadocië: over kalkterrassen, tufsteenlandschap, tafelbergen en andere landschappelijke invloeden van erosie
help
Zelf stikstof produceren \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Jong, K. de \ 2004
Het vervoer van stikstof is erg milieuonvriendelijk. Daarom gaan bedrijven ertoe over om zelf op locatie stikstof te produceren. Behalve vriendelijk voor het milieu is dit ook financieel aantrekkelijk voor het bedrijf. In Delfzijl exploiteert een gro ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.