Geselecteerd op:

help
Biologische bestrijding van appelschurft : thema effectief en duurzaam middelenpakket BO-06-004 2.1.6 [Poster]
Köhl, J. \ Molhoek, W. \ Kastelein, P. \ Goossen-van de Geijn, H. \ Speksnijder, A. \ Lombaers-van der Plas, C. \ Heijne, B. \ Jong, P.F. de \ 2006
Poster. In de biologische appelteelt is op dit moment geen afdoende schurftbestrijding mogelijk. In de gangbare teelt zijn hiervoor aanzienlijke hoeveelheden fungiciden nodig. Op deze poster wordt het onderzoek beschreven naar het vermogen van schimm ...
help
Overzicht sector vlasverwerking [Boek]
Jong, T. de \ Sector stofadvies \ 2006
Binnen de vlasverwerking is een drietal bedrijven bezocht. Binnen deze bedrijven is een systematische inventarisatie gemaakt van het productieproces en de blootstelling aan stof. Er is meer specifiek gekeken naar welk type stof er binnen het bedrijf ...
help
De ontwikkeling van de Japanse oester in Nederland (Waddenzee en Oosterschelde) [Boek]
Dankers, N. \ Meijboom, A. \ Jong, M. de \ Dijkman, E. \ Cremer, J. \ Fey, F. \ Smaal, A. \ Craeymeersch, J. \ Brummelhuis, E. \ Steenbergen, J. \ Baars, D. \ [2006]
De oesterpopulatie is zodanig uitgebreid dat sinds 2004 in de standaard bemonsteringen naar andere schelpdieren oesters zo vaak worden aangetroffen dat het mogelijk is een gestandaardiseerde database op te zetten op grond waarvan in de toekomst ook k ...
help
Nieuwe vormen van groepshuisvesting voor voedsters: ontwerpen en visie van stakeholders [Boek]
Jong, I. de \ Meerburg, B. \ [2006]
Brochure over de activiteiten van het Netwerk Innovatieve Konijnenhouderij. In het bijzonder is er aandacht voor groepshuisvesting van voedsters. Ook is er aandacht besteed aan de visie van de belanghebbenden (stakeholders) binnen de konijnenhouderij
help
Wet voorkeursrecht gemeenten \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Jong, K. de \ 2006
Sinds de inwerkingtreding op 1 januari 1985 is de Wet voorkeursrecht Gemeenten (Wvg) meerdere malen aangepast. Door uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden van de Wvg kunnen particuliere grondeigenaren steeds vaker worden geconfronteerd met de ve ...
help
Middelenproef tegen zwartvruchtrot (Stemphylium vesicarium) : resultaten van 2006 [Boek]
Jong, P.F. de \ Simonse, J.J. \ 2006
Dit onderzoek is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw; Bayer CropSciences B.V.; Syngenta Crop Protection n.v. en Certis Nederland B.V.
help
Werkgroep Poldervissen & RAVON : onderzoek in de haarvaten \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Ottburg, F. \ Jong, T. de \ Kranenbarg, J. \ 2006
De interesse voor vis neemt, zowel ecologisch als beleidsmatig, langzaam maar zeker toe. Opvallend was dat de meeste interesse uitgaat naar vissen in beken, rivieren, plassen en meren. Aandacht voor 'poldervissen' was er niet of nauwelijks. Vreemd, w ...
help
Geïntegreerd bosbeheer : het onderzoek van 2002-2005 [Boek]
Raffe, J.K. van \ Jong, J.J. de \ Olsthoorn, A.F.M. \ Oosterbaan, A. \ Wijdeven, S.M.J. \ 2006
Over geïntegreerd bosbeheer, wat het inhoudt en wat er bij komt kijken.
help
The relationship between chick characteristics, broiler welfare and growth [Poster]
Jong, I.C. de \ Fillerup, M. \ Riedstra, B.J. \ Boerjan, M. \ Hopster, H. \ [2006]
In hatchery management, one-day-old chick quality is related to breeding and hatching conditions. However, it is likely that one-day-old chick quality is also related to broiler welfare and growth. Therefore, the authors studied if day-old chicks of ...
help
Narrowcasting begint aan opmars op winkelvloer \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Jong, L. de \ Sluis, R. van der \ 2006
Narrowcasting, videobeelden van (voedings)producten op de winkelvloer, verhoogt de omzet en wordt steeds meer ingezet als marketingartikel. Een reportage
help
Lignin as additive in paper production [Presentatie]
Jong, E. de \ Gosselink, R. \ 2006
Presentatie over lignine als toevoeging in de papierproductie.
help
Klimaatverandering en de Drentsche Aa : verkenning effect op afvoer en bestrijdingsmiddelen [Boek]
Jong, B. de \ Ramaker, T. \ 2006
Het onderzoek dat voor u ligt, is een verkennend onderzoek naar het effect van klimaatverandering op de afvoer en de waterkwaliteit van rivier de Drentsche Aa. Voor de waterkwaliteit van de Drentsche Aa zijn vooral bestrijdingsmiddelen en nutriënten ...
help
Doen, leren en kenniscreatie: verstand en competentie [Rede]
Jong, F.P.C.M. de \ cop. 2006
Rede bij de aanvaarding van het lectorschap in het Stoas Hogeschool en de CAH Dronten over de ontwikkeling van leren en leraren in competentiegericht onderwijs
help
Overzicht sector bloembollen [Boek]
Jong, T. de \ Sector stofadvies \ 2006
In een overzicht een presentatie van de algemene bevindingen op het gebied van de blootstelling aan stof binnen bloembollensector
help
Overzicht sector uien (primair/handel) [Boek]
Jong, T. de \ Sector Stofadvies \ 2006
In 2005 is het project “stof en endotoxinen” gestart naar aanleiding van het terugtrekken van de MAC-waarde (MAC= maximaal aanvaarde concentratie over een 8-urige werkdag) voor endotoxinen per januari 2003. Endotoxinen zijn deeltjes van dode bacterië ...
help
Vleeskuikenouderdieren vrijen onveilig [Poster]
Jong, I. de \ [2006]
Uitgezocht is hoe het in Nederland gesteld is met het paargedrag van vleeskuikenouderdieren, wat een Nederlands verbod op ingrepen aan sporen en achterste tenen van hanen en het behandelen van snavels bij beide geslachten betekent en in welke richtin ...
help
Innovatie in het MKB [Boek]
Jong, J.P.J. de \ 2006
EIM doet sinds 1999 jaarlijks onderzoek naar de mate waarin ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) innoveren. In deze rapportage wordt achtereenvolgens ingegaan op de innovatieve resultaten, -inspanningen en –voornemens van MKB-ondernemers ...
help
Het verhaal van een witte border \ Groei en bloei : orgaan van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde [Artikel]
Jong, P. de \ 2006
De zelf ontworpen witte border is een blikvanger in de tuin van Lolkje Heida geworden. Tips met plattegrond en beplantingslijst in witte en zachtgele tinten
help
Het groene ego van Andrys Pebesma \ Groei en bloei : orgaan van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde [Artikel]
Jong, P. de \ 2006
Andrys Pebesma verzamelt bijzondere planten. Op zijn reizen door de bergen doet hij ideeën op. Door veel zelf te zaaien heeft hij een indrukwekkende verzameling opgebouwd. Daarnaast is hij actief in het afdelingsbestuur van Groei & Bloei
help
Biorefinery.nl 2006 : the results of the 1st year of the Dutch Network on Biorefinery : final teport [Boek]
Zwart, R.W.R. \ Ree, R. van \ Annevelink, E. \ Jong, E. de \ 2006
The Dutch Network on Biorefinery (Biorefinery.nl) is a joint initiative of the Energy research Centre of the Netherlands (ECN) and Wageningen University and Research Centre (WUR). It is meant to inform industry, research institutes, universities, NGO ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.