Geselecteerd op:

help
Weer en klimaat in Zuidoost-Azië : El Nino en La Nina hebben lange armen \ Geografie [Artikel]
Jong, H. de \ 2008
Ontwrichting van het normale weer in Zuidoost-Azië is een periodiek voorkomend verschijnsel. Dit wordt grotendeels toegeschreven aan de effecten van El Niño en La Niña – veranderingen in de atmosfeer die tienduizenden kilometers verwijderd plaatsvind ...
help
Vistas of the imagination \ 'Scape : the international magazine of landscape architecture and urbanism / ed. Stichting Lijn in Landschap [Artikel]
Jong, E. de \ 2008
During Triënnale Apeldoorn, a few dozen original designs from European landscape architecture will be displayed. Together, these offer an idea of landscape architecture's development within the context of the prevailing spirit of the times. A brief r ...
help
Evaluation of the 2006 proposal for risk assessment of persistence of plant protection products in soil [Boek]
Linden, A.M.A. van der \ Boesten, J.J.T.I. \ Brock, T.C.M. \ Eekelen, G.M.A. van \ Horst, M.M.S. ter \ Jong, F.M.W de \ Montforts, M.H.M.M. \ Pol, J.W. \ 2008
This report describes the evaluation of the 2006 proposal for the risk assessment of persistence of plant protection products in soil. The proposal considered three protection goals and proposed tiered assessment and decision schemes for each protect ...
help
Pre-verkenning waterrecreatie : inventarisatie van beschikbare kennis [Boek]
Tuunter, E. \ Jong, H. de \ Hoenderkamp, K. \ Gijsbertse, H. \ cop. 2008
Water is niet alleen een bedreiging, maar het biedt ook kansen voor ons land. Eén van die kansen is het versterken van de mogelijkheden voor waterrecreatie in Nederland. Verkeer en Waterstaat (DG Water) heeft daarom behoefte aan een actueel overzicht ...
help
Waardewerken heeft multifunctionele landbouw een gezicht gegeven \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Jong, D. de \ 2008
Welke invloed heeft Waardewerken, het innovatienetwerk van pionierende ondernemers in de multifunctionele landbouw, gehad op beleid en praktijk? Dit was de hoofdvraag bij de evaluatie van het innovatienetwerk Waardewerken. Via de Most Significant Cha ...
help
Richtlijnen voor het uitzetten van vissen : een afwegingskader voor het uitzetten van vissen, in het bijzonder karpers, in wateren in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden [Boek]
Jong, T. de \ 2008
Gezien de mogelijk optredende nadelige effecten van karperuitzettingen op het ecosysteem heeft het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, als waterbeheerder, gemeend visuitzettingen aan regels te moeten binden. Deze regels zijn opgesteld aan de ha ...
help
'Een land dat leeft, bouwt aan zijn toekomst' \ Geografie [Artikel]
Jong, H. de \ 2008
Het rapport "Samen werken aan water" belicht de regio's in Nederland waar het water een toenemende bedreiging vormt voor het omringende land en doet twaalf aanbevelingen voor de toekomst. De conclusies zijn niet zo eenvoudig te formuleren als het rap ...
help
Institutions for adaptation: the capacity and ability of the Dutch institutional framework to adapt to climate change [Boek]
Gupta, J. \ Termeer, K. \ Brink, M. van den \ Klostermann, J. \ Veldhuizen, F. \ Grijp, N. van der \ Jong, P. \ Meijerink, S. \ Nooteboom, S. \ Bergsma, E. \ 2008
The climate is not the only aspect in this world that is changing. We notice a number of societal trends – a shift towards individual responsibility to receive rain water on private property and to encourage individuals to seek insurance rather than ...
help
Een databestand voor supplementen: behoeftes en acties \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Buurma-Rethans, E. \ Fransen, H. \ Ghameslou, Z. \ Jong, N. de \ 2008
Consumenten gebruiken supplementen om de inneming van één of meer micronutriënten of bioactieve stoffen te verhogen. Het is niet bekend of suppletie daadwerkelijk tekorten tegengaat, chronische of acute ziekten helpt te vermijden, of juist leidt tot ...
help
De voedselketen moet op de schop : Michael Braungart te gast op VMT Food Event \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Jong, M. de \ 2008
Nederland is nog maar een ontwikkelingsland. Althans als het om het toepassen van het concept 'Cradle to Cradle' (van wieg tot wieg) gaat, vindt professor Michael Braungart, een van de grondleggers. Hij pleit voor een gesloten kringloop zonder afvals ...
help
Grootschalige landbouw in een kleinschalig landschap [Boek]
Rienks, W. \ Meulenkamp, W. \ Jong, D. de \ Olde Loohuis, R. \ Roelofs, P. \ Swart, W. \ Vogelzang, T. \ 2008
In het verleden zijn veel houtwallen en bosjes in kleinschalige landschappen verdwenen. In de toekomst hoeft verdere schaalvergroting van de melkveehouderij bedrijven niet per definitie te leiden tot verdere schaalvergroting van het landschap. Voor m ...
help
Automatisch scoren van voetzoollaesies : dier en welzijn \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Jong, I. de \ 2008
In de aanloop naar de Europese Welzijnsrichtlijn Vleesvarkens is lange tijd sprake geweest van het opnemen van voetzoollaesies als parameter voor welzijn. Uiteindelijk is dat niet gebeurd. Toch is dat mogelijk bij de herziening na 5 jaar. ASG ontwikk ...
help
Efficiëntie van bosbedrijven : een analyse met de Data Envelopment Analysis (DEA) [Boek]
Oude Lansink, A. \ Reinhard, S. \ Jong, Anjo de \ Luijt, J. \ Wijk, M. van \ 2008
Met behulp van de DEA methode is in dit rapport voor ieder individueel bosbedrijf een efficiëntiescore berekend. Daarnaast kunnen ook de verschillende soorten efficiëntie beoordeeld worden, zodat een bedrijf inzicht krijgt in de oorzaken van de effic ...
help
Duurzaamheid: noodzaak of utopie \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Verkaik-Kloosterman, J. \ Jong, N. de \ 2008
Zijn plantaardige producten zoveel milieuvriendelijker dan dierlijke producten? Hoe zit het met de voedingskundige waarde? Wat zijn de gevolgen voor de consument? Deze onderwerpen met betrekking tot 'sustainable nutrition' werden bediscussieerd tijde ...
help
Michael van Gessel, landscape architect [Boek]
Gessel, M. van \ Bertram, C. \ Zwarts, K. \ Wouda-Hanover, S. \ Jong, E. de \ cop. 2008
This book is the result of a desire to convey, through a monograph of Michael van Gessel, the strength and significance of contemporary landscape architecture in the past 30 years of Dutch culture. Earlier ideas for such a book became timely around 2 ...
help
Carpinus : overzicht van het sortiment \ Dendroflora [Artikel]
Jong, P.C. de \ 2008
Aan het geslacht Carpinus, de Haagbeuk, is tot nu toe in Dendroflora slechts eenmaal aandacht besteed. In nummer twee (1965) werd het sortiment besproken. Een klein sortiment van vier soorten, waarvan de bekenste, Carpinus betulus, als enige een vier ...
help
Ecologische ontwikkeling in een voor menselijke activiteiten gesloten gebied in de Nederlandse Waddenzee: tussenrapportage twee jaar na sluiting (najaar 2007) [Boek]
Fey, F. \ Dankers, N. \ Meijboom, A. \ Leeuwen, W. van \ Verdaat, H. \ Jong, M. de \ Heusinkveld, J. \ Dijkman, E. \ Kimmel, V. \ Cremer, J. \ 2008
De Nederlandse overheid heeft in november 2005 een referentiegebied ingesteld om te voldoen aan de internationale verplichting dat voldoende grote gebieden in de Waddenzee worden aangewezen waarbinnen geen exploitaties en verstorende activiteiten mog ...
help
Botst grootschalige melkveehouderij met kleinschalig landschap? : verkenningen in de Gelderse gemeente Lochem \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Rienks, W.A. \ Meulenkamp, W.J.H. \ Jong, D. de \ Olde Loohuis, R.J. \ Roelofs, P. \ Swart, W. \ Vogelzang, T.A. \ 2008
De meeste boeren hebben hun kostprijs in de afgelopen decennia kunnen verlagen met schaalvergroting als toverwoord. Tegelijkertijd is het agrarische landschap in veel gebieden grootschaliger en opener geworden. Veel bosjes en houtwallen zijn verdwene ...
help
Golf van kritiek op verpakkingstax \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Jong, M. de \ 2008
Voedingsmiddelenbedrijven zijn het er allemaal over eens: de verpakkingsbelasting die sinds 1 januari 2008 van kracht is, kost veel tijd en geld. Bovendien brengt het veel administratieve rompslomp met zich mee. Zegslieden uit de branche leggen uit w ...
help
‘Fraude is grote bedreiging voor de voedselketen’ : Chinese melaminecrisis bereikt alle uithoeken van de wereld \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Jong, M. de \ 2008
Vier Chinese baby’s overleden nadat ze melkpoeder vervuild met melamine binnenkregen en duizenden werden ziek. Snel daarna vonden over de hele wereld recalls plaats van voedingsmiddelen die mogelijk melamine bevatten. Hoe schadelijk is deze stof eige ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.