Geselecteerd op:

help
Rol huisarts verandert : meer voorkomen dan genezen \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Jong, M. de \ Smilde, R. \ 2010
Het tijdperk van de huisarts als pure heelmeester behoort definitief tot het verleden. Het laatste decennium verschuift zijn taak steeds meer van mensen beter maken naar voorkomen dat ze überhaupt ziek worden. De omschakeling geldt als noodzakelijk d ...
help
Goed voor de tanden \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Jong, L. de \ 2010
Kauwgom en harde snoepjes, daartoe beperkte het assortiment tandvriendelijke producten zich tot op heden. De opkomst van isomaltulose en erythritol brengt ook de ontwikkeling van tandvriendelijke chocolade, zachte en ‘zero calory’-snoepjes en frisdra ...
help
Stormhout: ruimen of laten liggen? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Oosterbaan, A. \ Boer, T.A. de \ Jong, J.J. de \ Moraal, L.G. \ Veerkamp, M. \ Verkaik, E. \ 2010
Gemiddeld raast er eens in de 10-20 jaar een zware storm over Nederland. Vaak blijven bossen hierbij niet gespaard. Bosbeheerders staan dan voor de taak in eerste instantie het meest gevaarlijke stormhout op te ruimen. Hierna komt de vraag hoeveel er ...
help
Bedrijfsontwikkeling in vogelvlucht : discussiestuk [Boek]
Jong, T. de \ 2010
De term schaalvergroting is van alle tijden. Al sinds jaar en dag zie je bedrijven groeien door het uitbreiden van de productie of het overnemen van een ander bedrijf waarbij de productie verschuift. In het jaar 2009 had Nederland 73.000 land- en tui ...
help
Vogelwijk Den Haag: duurzaam afkoppelen en infiltreren : het effect op de grondwaterstanden grondig onderzocht met een tienjarige regenreeks \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Oude Luttikhuis, E.H.J. \ Jong, D.A. de \ 2010
Het infiltreren van regenwater in de bodem is een mooie manier om het regenwater niet via het oppervlaktewater af te voeren. Echter, wat is het effect van het infiltreren van regenwater in de bodem op eventuele grondwateroverlast? Om het effect van h ...
help
Keukentafelgesprekken Waardewerken : een verslag over de uitkomsten van de keukentafelgesprekken gehouden met de Waardewerkers in het voorjaar van 2010, n.a.v. de zorgpunten van de Taskforce over de sector [Boek]
Dekking, A.J.G. \ Jong, D. de \ Kamstra, J.H. \ Vos, A.C.M. de \ 2010
In het praktijknetwerk Waardewerken werken multifunctionele ondernemers samen met onderzoekers van Wageningen UR aan de uitdaging om de multifunctionele landbouw verder te versterken en te ontwikkelen tot een professionele en krachtige sector. Tijden ...
help
Guidance for summarising and evaluating field studies with non-target arthropods : aguidance document of the Dutch Platform for the Assessment of Higher Tier Studies [Boek]
Jong, F.M.W. de \ Steen, J.J.M. van der \ 2010
Gewasbeschermingsmiddelen kunnen schadelijke effecten hebben op organismen waarvoor ze niet zijn bedoeld. Er is een richtsnoer ontwikkeld om testresultaten voor de toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen eenvormig en transparant aan te rei ...
help
Parametrisatie van een surface‐runoffmodel en de gevolgen hiervan op de afvoerpieken [Boek]
Jong, H. de \ 2010
Tot nu toe is er relatief weinig bekend over de parametrisatie van surface runoff voor Nederlandse situaties. Dit is van belang omdat uit een aantal onderzoeken blijkt dat surface runoff kan bijdragen aan afvoerpieken van het watersysteem. Het doel v ...
help
Grootschalige verhuizing van zeegras in de Oosterschelde \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Jong, E. de \ 2010
Met mankracht en materieel aan de slag op de verradelijke slikken van zeearm de Oosterschelde. Tot 2015 is het voor BTL Realisatie in het Zeeuwse Bruinisse een jaarlijkse terugkerende klus. Doel is het verzekeren van een goede toekomst voor klein zee ...
help
Zoeken naar de juiste mix : de smaakmakers \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, M. de \ 2010
Op het Oosterdokseiland te Amsterdam, ODE voor de kenners, is gezocht naar een relatie tussen de nieuwbouw en de bestaande stad. De kavels zijn zo verdeeld dat ze een voortzetting vormen van de radialen van de binnenstad. Cees van Boven, directeur va ...
help
Strooien tegen laesies \ De pluimveehouderij [Artikel]
Gunning, H. \ Jong, I. de \ Harn, J. van \ 2010
De gemiddelde voetzoolscore verbeterde significant tijdens de 14 dagen dat kuikens op schoon en droog strooisel zaten. 30 procent genas geheel; er waren enkele dieren waar geen herstel optrad.
help
Samen voor verduurzaming: ketenpartijen vormen Platform Verduurzaming Voedsel: Thema: gezonde toekomst \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Jong, M. de \ 2010
Om in de hele voedselketen te zorgen voor een duurzamer voedselaanbod richtte het ministerie van LNV in het najaar het Platform Verduurzaming Voedsel op. Vijf partijen: FLNI, CBL, ZLTO, KHN en Veneca maakten afspraken over verduurzaming. Het eerste w ...
help
Olympisch dromen vanaf het balkon : ruimtelijk bekeken \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, M. de \ 2010
Een jaar of tien geleden klonk nog bezorgdheid omdat steeds meer sportvelden aan de randen van de stad plaats moesten maken voor woningen en kantoren. Maar sport zit niet langer in de verdrukking, bevestigt Rick Verelzen, adjunct-directeur van de Ver ...
help
Applying the adaptive capacity wheel on the background document of the content analysis [Boek]
Klostermann, J. \ Bergsma, E. \ Gupta, J. \ Jong, P. \ 2010
This document builds on the detailed assessment of the 93 policy instruments that are relevant to a study of adaptation strategies in the Netherlands in four key sectors: agriculture, nature, water and spatial policy. This document first explains the ...
help
Effectatlas als wegwijzer \ Milieuwerk [Artikel]
Jong, S. de \ 2010
Klimaatverandering heeft ingrijpende gevolgen voor ruimtelijke ordening, water, natuur en landbouw, stuk voor stuk beleidsterreinen waarop een centrale rol is weggelegd voor de provincies. Belangrijk hulpmiddel bij het nemen van maatregelen is de Kli ...
help
Hydrographic variability of the Irminger Sea [Proefschrift]
Jong, M.F. de \ 2010
This thesis deals with the hydrography of the northwestern North Atlantic Ocean, particularly the Irminger Sea. The data sets used for this study include historical observations (since 1950), near-annual observations (since 1990) of the AR7E section ...
help
The adaptive capacity wheel: a method to assess the inherent characteristics of institutions to enable the adaptive capacity of society \ Environmental science & policy [Wetenschappelijk artikel]
Gupta, J. \ Termeer, C.J.A.M. \ Klostermann, J.E.M. \ Meijerink, S. \ Brink, M.A. van den \ Jong, P. \ Nooteboom, S.G. \ Bergsma, E.J. \ 2010
Climate change potentially brings continuous and unpredictable changes in weather patterns. Consequently, it calls for institutions that promote the adaptive capacity of society and allow society to modify its institutions at a rate commensurate with ...
help
Ondernemen met toekomst : mogelijkheden voor beleid gericht op de ontwikkeling van competenties voor innovatief agrarisch ondernemerschap [Boek]
Jong, J.P.J. de \ Hees, E. \ 2010
Het project Ondernemen met Toekomst is gericht op de versterking van het agrarisch ondernemerschap, gericht op innovatie.
help
Dikke laag chocola met een vleugje sensualiteit: Magnum staat al twintig jaar aan de top \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Jong, M. de \ 2010
Afschrikking veranderde in verleiding begin jaren negentig. De Koude Oorlog liep op z'n eind, terwijl de triomftocht van het 'sensuele' Magnum-ijs op het punt stond te ontbranden. Vanaf het prille begin bleek het vanille-ijs met de dikke laag chocola ...
help
KidsVitaal communiceert overgewicht weg \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Jong, M. de \ 2010
Overgewicht onder jonge kinderen vormt een groeiend probleem. Om hier iets aan te doen ontstond in 2009 het idee om de Stichting KidsVitaal op te richten. De stichting biedt haar 'communicatiekracht' aan partijen die overgewicht willen terugdringen. ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.