Geselecteerd op:

help
Omgevingsgericht Ondernemen : presentatie van clickdemo [Presentatie]
Jong, D. de \ [2011]
Powerpoint over omgevingsgericht ondernemen, een project binnen het onderzoeksprogramma 'landbouw in zijn maatschappelijke omgeving'
help
Stopspray tegen schurft [Poster]
Vlas, M. de \ Jong, P.F. de \ Anbergen, R. \ Elk, P. van \ Kanne, J. \ [2011]
Poster met onderzoekinformatie over het voorkomen van resistentie tegen bestrijdingsmiddelen van schurft (Venturia inaequalis) in appel.
help
Inzicht in- en optimaliseren van de wortelfunctie bij glasgroenten : fase 2: Substraatloos telen met gestuurde worteltemperatuur [Boek]
Zwinkels, J. \ Marwijk, D. van \ Oppedijk, B. \ Holtman, W. \ Jong, A. de \ Adrichem, P. van \ 2011
In de ideale situatie is het wortelmilieu continu optimaal (m.b.t. waterverdeling, nutrienten, pH, zuurstof) zodat wortels met een minimale inspanning een maximaal resultaat (= functioneren) kunnen geven.
help
EFSA rondt beoordeling general function health claims af : 'dialoog wetenschap-bedrijfsleven noodzakelijk' \ Eisma voedingsmiddelenindustrie : magazine voor management in de voedingsmiddelenindustrie [Artikel]
Jong, L. de \ 2011
De European Food Safety Authority (EFSA) publiceerde eind juli haar zesde en laatste lichting opinies over de bijna 3.000 general function health claims die tot nu toe zijn ingediend voor voedingsmiddelen. Ook nu weer hebben de meeste claims - waaron ...
help
Foodprinter apparaat voor de toekomst : nog veel hindernissen te nemen in printen food : thema: trends in de toekomst \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Jong, M. de \ 2011
Gaat het over nieuwe trends in voeding dan komt bijna altijd de foodprinter ter sprake. Jaar in jaar uit. Gooi er wat ingrediënten in en er springt een maaltijd of een compleet nieuw voedingsmiddel uit. Maar tot nu toe, op een paar prototypen na, bli ...
help
Zuivelbranche wil personeelsuitstroom opvangen en kennis behouden : 'Helft monteurs weg in zuivelindustrie in 2020' \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Jong, M. de \ 2011
Leeftijden van werknemers in de voedingsmiddelenindustrie lopen op, en in de toekomst dus ook de personeelstekorten. Hoog tijd om hier op te anticiperen om ook over tien jaar niet alleen voldoende, maar ook gekwalificeerd personeel te hebben. Daarom ...
help
Waarschuwingsmodel vruchtboomkanker klaar voor praktijk \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Jong, P.F. de \ Boshuizen, A. \ Bruine, A. de \ 2011
In de afgelopen jaren heeft PPO een waarschuwingsmodel ontwikkeld voor vruchtboomkanker in de boomkwekerij met minder bespuitingen. Uit proeven is gebleken dat het model werkt. Het kan vruchtboomkwekers grote besparingen opleveren.
help
Bouwrisico’s uitsluiten : voorkom bouwfouten door goede afspraken te maken \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Jong, M. de \ Ruijter, C. de \ 2011
Risico’s in de bouw zijn met een goede aanpak en goede afspraken aanzienlijk te verminderen. Fouten maken is namelijk niet erg, als die fouten maar goed worden opgelost.
help
Subsidie voor goede zolen \ De pluimveehouderij [Artikel]
Harn, J. van \ Jong, I. de \ Vermeij, I. \ 2011
Voorzien is dat ook in 2012 vleeskuikenhouders subsidie voor vermindering van voetzoollaesies kunnen aanvragen. Dit artikel geeft handvatten om een gerichte keuze te maken tussen subsidiabele maatregelen.
help
'Arme boeren moeten zaaizaad kunnen uitwisselen' \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Jong, B. de \ 2011
Voor veredelingsbedrijven en onderzoekers scheelt het nogal of ze nieuwe rassen vrij mogen gebruiken of ervoor in de buidel moeten tasten. Hoe het intellectueel eigendomsrecht eruit ziet is dus van groot belang, ook voor ontwikkelingslanden. ‘Arme bo ...
help
Prrrr ...ta lie loe : de roep om natuurspeelruimte in de stad [Boek]
Bosch, F. van den \ Donders, J. \ Jong, S. de \ Wielen, P. van der \ Roest, A. \ Schutte, D. schutte \ Mulkens, J. \ Gemert, N. van \ Grashoff, T. \ Koen, L. \ Lourens, J. \ Sahtoe, R. \ Crielaard, R. \ Gout, R. \ Waterman, M. \ 2011
Natuurlijke speelruimte dicht bij huis in de stad draagt door zijn aantrekkingskracht bij aan de sociale binding in de wijk. Obstakels zijn de regels rond veiligheid, zorgen en wensen van ouders, het gebrek aan en de blijvende druk op ruimte in de wi ...
help
Belang homogene voeding neemt toe : meer mensen met kauw- en slikproblemen door vergrijzing \ Food hospitality : vakblad voor management van eten & drinken in de zorg [Artikel]
Jong, M. de \ 2011
Het aantal kwetsbare ouderen stijgt in 2030 tot een miljoen. Dat zijn er ongeveer 300.000 meer dan nu, becijferde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Met het ouder worden nemen ook kauw- en slikproblemen toe. De vraag naar gemalen en vloeibare vo ...
help
Muskusrat (Ondatra zibethicus) : op alternatieve wijze schade voorkomen [Boek]
Zandberg, F. \ Jong, P. de \ Lunteren, J. van \ cop. 2011
Vanuit het oogpunt van het dierenwelzijn is een alternatief beleid en uitvoering gewenst in de strijd tegen muskusratten. Nu worden de dieren gevangen in klemmen of vallen die onder water staan, waarin ze verdrinken, vaak na een minutenlange doodsstr ...
help
De Groene Trekker : resultaten van de ontwerpfase [Boek]
Caron-Flinterman, F. \ Alebeek, F. van \ Eijk, O. van \ Jong, D. de \ 2011
Het project ‘De Groene Trekker’ heeft als doel om nieuwe doelgroepen met de multifunctionele landbouw te verbinden door nieuwe (combinaties van) producten en diensten voor de multifunctionele landbouw te ontwerpen die tegemoet komen aan de wensen en ...
help
Kansen voor de muis noordse woelmuis op buitendijkse terreinen van IJsselmeer en Markermeer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Noordijk, J. \ Jong, T. de \ 2011
De arenicola-ondersoort van de noordse woelmuis komt alleen in Nederland voor en is ernstig bedreigd en strikt beschermd. De oevers van het IJsselmeer en Markermeer zijn in potentie op veel plekken geschikt om als leefgebied voor deze soort te funger ...
help
Veel kapers op de kust voor buurmans grond \ Binder : ledenblad agrarische jongeren [Artikel]
Klaasens, R. \ Jong, T. de \ 2011
Tegenwoordig is het moeilijk om als agrariër, tegen een betaalbare prijs, grond te vinden in de omgeving. Wat is hiervan de oorzaak? Is het nodig om de grond mobieler te krijgen? Zo ja, wat is hiervoor nodig. Dit zijn vragen die ook bij NAJK een rol ...
help
Nieuwe Pennisetum-aanwinsten : Greenteam New Plants : plant in beeld \ BloembollenVisie [Artikel]
Jong, H. de \ Ciggaar, W. \ 2011
Met het New Plants-project beoogt het Greenteam van CNB nieuwe cultivars van vaste planten en boomkwekerijproducten in de markt te zetten. Uit dit project worden regelmatig nieuwe aanwinsten in BloembollenVisie tegen het licht gehouden. In dit nummer ...
help
Combinatiemodel voor zwartvruchtrot [Poster]
Vlas, M. de \ Jong, P.F. de \ Anbergen, R. \ Wijnstra, J. \ Boshuizen, A. \ [2011]
Informatieposter getiteld "Combinatiemodel voor zwartvruchtrot".
help
Smartphone gaat strijd aan met vruchtboomkanker : waarschuwingsmodel bespaart op gewasbescherming en arbeid \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Jong, P.F. de \ Bruine, A. de \ Boshuizen, A. \ 2011
Smartphone verbindt fruitteler, onderzoeksinstelling en modelbouwer in strijd tegen vruchtboomkanker. PPO Boomkwekerij ontwikkelde in samenwerking met Bodata een waarschuwingsmodel tegen vruchtboomkanker zo optimaal mogelijk in te zetten. Het model h ...
help
Waarschuwing voor de gezondheid (deel 2) : wormen, luizen, mijten, maden en andere griezels \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Jong, D. de \ 2011
Bespreking van een aantal bestrijdingsmiddelen tegen de aanwezigheid van luizen, mijten en wormen bij cavia's, konijnen en pluimvee.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.