Geselecteerd op:

help
Thema: ondervoeding \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Hergt, C. \ Jong, M. de \ Neelemaat, F. \ Werkman, A. \ 2012
In 2010 startte de Alliantie Voeding met het Zorgpad Ondervoeding. Het doel: meer aandacht genereren voor dit grote probleem bij huisartsen en andere zorgverleners en de screening en behandeling verbeteren in de regio. Een zestal verpleeghuizen en ve ...
help
Ecologische ontwikkeling in een voor menselijke activiteiten gesloten gebied in de Nederlandse Waddenzee : tussentijdse analyse van de ontwikkeling in het gesloten gebied in vergelijking tot niet-gesloten gebieden, vijf jaar na sluiting [Boek]
Fey, F.E. \ Dankers, N.M.J.A. \ Meijboom, A. \ Leeuwen, P.W. van \ Lewis, W.E. \ Cuperus, J. \ Weide, B.E. van der \ Vos, L. de \ Jong, M.L. de \ Dijkman, E.M. \ Cremer, J.S.M. \ 2012
In dit project is de ontwikkeling van het ecosysteem in een voor menselijke activiteiten gesloten gebied (Referentiegebied) gevolgd en vergeleken met een gebied waar zulke activiteiten wel toegestaan zijn (controlegebied). Hierbij is vooral gekeken n ...
help
Schipperen met wind : nieuw energielandschap (1) \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, M. de \ 2012
Windenergie op land is uitgegroeid tot een gevecht om ruimte. Iedereen zegt voor duurzame energie te zijn, maar de opgave voor nog eens ruwweg duizend grote windturbines wordt niet aanvaard. Zoekgebieden verschijnen en verdwijnen op de kaart, tussen ...
help
Protocol voor het meten van dierenwelzijn bij vleeskuikens en leghennen \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Niekerk, T. van \ Jong, I. de \ 2012
Dierenwelzijn is een veelomvattend begrip. Voor leghennen en vleeskuikens zijn protocollen beschikbaar om het welzijn op het bedrijf vast te stellen. Deze zijn beschreven door Welfare Quality en in 2011 op grote schaal getoetst door WUR Livestock Res ...
help
A model for risk based safety control of feed ingredients [Poster]
Bikker, P. \ Jongbloed, A.W. \ Nijs, M. de \ Hoogenboom, L.A.P. \ Noordam, M.Y. \ Jong, J. de \ [2012]
Development of a spread sheet model to predict the contribution of individual feed ingredients to the risk for human and animal health of specific contaminants, e.g. dioxins, aflatoxin B1 and DON.
help
Levels and trends of dioxins and dioxin-like PCBs in feed : levels and trends of dioxins and dioxin-like PCBs in feed in the Netherlands during the last decade (2001-2011) [Boek]
Schoss, S. \ Adamse, P. \ Immerzeel, J. \ Traag, W. \ Egmond, H. van \ Jong, J. de \ Hoogenboom, R. \ 2012
Trend analysis on monitoring data could be a suitable method to identify feed commodities with higher dioxin or DL-PCB concentrations, thus contributing to risk-based monitoring. The aim of the present study was to obtain insight into background leve ...
help
Provomendi - kijk verder dan je proefschrift \ Rathenau Weblog [Artikel]
Wardenaar, T. \ Jong, S. de \ 2012
Aan het eind van de midterm evaluatie van het Kennis voor Klimaat programma werd aan zes buitenlandse klimaatwetenschappers gevraagd om een reflectie op het programma. De promovendi kregen volop aandacht.
help
Zorgpad ondervoeding steeds verder uitgerold : Allliantie Voeding wil ook zorginstellingen overtuigen van nut en noodzaak : dossier: ondervoeding \ Food hospitality : vakblad voor management van eten & drinken in de zorg [Artikel]
Hergt, C. \ Jong, M. de \ 2012
In 2010 startte de Alliantie Voeding met het Zorgpad ondervoeding. Het doel: meer aandacht genereren voor dit grote probleem bij huisartsen en andere zorgverleners en de screening en de behandeling verbeteren in de regio. Een zestal verpleeghuizen en ...
help
Goede norm vaststellen \ De pluimveehouderij [Artikel]
Jong, I. de \ Harn, J. van \ Gunnink, H. \ Hindle, V. \ Lourens, S. \ 2012
Er moet een norm komen voor voetzoollaessies, maar die moet wel ergens op gebaseerd zijn. Wageningen UR Livestock Research heeft daartoe onder meer gekeken naar het seizoenseffect.
help
Apeldoorn is om: methodisch onderhoud minigemalen loont \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Petersen, C. \ Knevel, J. \ Jong, J. de \ 2012
Een goede methodiek voorkomt fouten in (onderhouds)werkzaamheden. Het verscherpen van toezicht zorgt voor een verbetering, weet gemeente Apeldoorn die enige tijd geleden 800 minigemalen liet inspecteren en onderhouden. Het was voor het eerst dat die ...
help
Bio-based chemicals : value added products from biorefineries [Boek]
Jong, E. de \ [2012]
This report addresses the main bio-based chemicals that potentially could be co-produced with secondary energy carriers in integrated biorefinery facilities. Biorefining, i.e. the sustainable processing of biomass into a spectrum of marketable bio-ba ...
help
Enorm kattenoverschot in Nederland [Video]
Jong, F. de \ Ponsen, J. \ 2012
Nederland heeft een enorm kattenoverschot. In alle asiels zitten volgens een voorzichtige schatting vijftigduizend katten. Daarnaast zwerven nog eens tienduizenden viervoeters door bossen, duinen en over velden en paden. Jaarlijks worden door jagers ...
help
Geen effect op laesies \ De pluimveehouderij [Artikel]
Harn, J. van \ Jong, I. de \ 2012
Snijmaissilage als strooiselmateriaal leidt in vergelijking met houtkrullen niet tot een afname van voetzoollaesies bij vleeskuikens, blijkt uit onderzoek van WUR Livestock Research.
help
Goede maar dure warmte \ De pluimveehouderij [Artikel]
Harn, J. van \ Jong, I. de \ 2012
Het Deense temperatuurschema leidt tot minder voetzoollaesies bij vleeskuikens, blijkt uit onderzoek van WUR Livestock Research. Maar de energiekosten zijn erg hoog.
help
Waterschapsdag : prinselijke aanbevelingen en een Blue Deal \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jong, J. de \ 2012
De Waterschapsdag op 19 maart 2012 in Den Haag werd druk bezocht en had dit jaar een vorstelijk tintje. Prins Willem Alexander stak in zijn rol als voorzitter van de Adviescommissie Water de ruim driehonderd aanwezige waterschappers een hart onder de ...
help
Waterkwaliteit: agrarische emissies verder terugdringen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jong, J. de \ 2012
Het oppervlaktewater in Nederland voldoet nog niet een de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KWR) voor zowel de ecologie als de chemische samenstelling van het water. Om de doelstellingen in de regionale wateren te bereiken is het nodig om s ...
help
Portal omgevingsgericht ondernemen : notitie over de realisatie en gebruik portal [Boek]
Jong, D. de \ Schoutsen, M.A. \ Janssen, A.P.H.M. \ 2012
In deze notitie kunt u lezen over de realisatie en het gebruik van de portal omgevingsgericht ondernemen. De portal is een website die via www.omgevingsgerichtondernemen.nl gepubliceerd is. Hier is informatie verzameld die (toekomstige) ondernemers h ...
help
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2009 en 2010 [Boek]
Kleunen, A. van \ Boer, P. de \ Koffijberg, K. \ Oosterbeek, K. \ Nienhuis, J. \ Jong, M.L. de \ Smit, C.J. \ Roomen, M. van \ 2012
Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal karakteristieke kustbroedvogels. Hiervoor worden tien vogelsoorten gevolgd die representatief worden geacht voor specifieke habitats en voedselgroepen. ...
help
Welke gevolgen heeft wetsontwerp over registratie van seizoensarbeiders? \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Jong, F. de \ 2012
Op mijn bedrijf werk ik regelmatig met seizoensarbeiders die korter dan vier maanden op mijn bedrijf werkzaam zijn. Heeft het wetsontwerp Basisregistratie Personen voor mijn bedrijf gevolgen?
help
Minder ingrepen bij vleeskuikenouderdieren : speciale uitgave dier & welzijn \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Jong, I. de \ Emous, R. van \ 2012
In 2011 heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) aan de pluimveesector verlenging van de vrijstelling van het verbod op ingrepen verleend tot 1 september 2021, mits de sector in de tussentijd toewerkt naar het houden van ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.