Geselecteerd op:

help
Reductie in antibioticagebruik in de vleeskuikenhouderij : neveneffecten en 'best practices' = Reduction in antbiotic usage in broilers: side effects and best practices [Boek]
Jong, I.C. de \ Bondt, N. \ Ge, L. \ Puister, L. \ Heuvel, H. van den \ Lourens, A. \ 2013
Dit rapport beschrijft onderzoek naar de neveneffecten en 'best practices' bij Nederlandse vleeskuikenbedrijven die een reductie in antibioticagebruik hebben gerealiseerd.
help
Vereenvoudiging van de welzijnsmonitor voor vleeskuikens : methoden, resultaten en praktijkervaringen [Boek]
Jong, I. de \ 2013
Het lectoraat Welzijn van Dieren van Van Hall Larenstein organiseerde op 4 juli 2013 een bijeenkomst voor docenten van HBO dieropleidingen. De nieuwste inzichten over het meten van welzijn werden in deze bijeenkomst gedeeld. De bijeenkomst vond plaat ...
help
SWASH Manual 4.2 : user’s guide version 4 [Boek]
Fait, G. \ Berg, F. van den \ Adriaanse, P.I. \ Jong, A. de \ Roller, J.A. te \ Beltman, W.H.J. \ 2013
SWASH (Surface WAter Scenarios Help) assists the user in calculating pesticide exposure concentration in the EU FOCUS surface water scenarios. It is part of the exposure calculation procedure, being part of the obligatory evaluation procedure to plac ...
help
Ontwerpen toekomstbestendig multifunctioneel bedrijf : verslag 2e fase [Boek]
Jong, D. de \ Visser, A. \ Schoutsen, M. \ Bos, B. \ Bremmer, B. \ 2013
De multifunctionele agrarische sector groeit, ook relatief gezien ten opzichte van de rest van de agrarische bedrijven. De multifunctionele sector wordt dus manifester en zal over 15-20 jaar naar 30% van de gehele landbouwsector groeien (nu 13%, voor ...
help
De kracht van speltbrood : van spelt tot brood [Studentenverslag]
Jong, D. de \ Steennis, J. \ Leijnse, N. \ Rothuis, M. \ Zweep, M. van der \ Arens, K. \ 2013
De Coöperatieve Telersvereniging Kollenbergers Spelt heeft in samenwerking met Stichting Streekeigen Producten Nederland een project voorstel gedaan genaamd ‘Eet jezelf fitter met speltbrood’. Dit voorstel is besproken en naar aanleiding van het orië ...
help
Reuring rond stadslandbouw : routekaart naar stadslandbouw in Netwerkstad Twente [Boek]
Jansma, J.E. \ Jong, D. de \ Roeters, S.J. \ Paalhaar, J. \ 2013
Stadslandbouw heeft netwerkstad Twente in potentie veel te bieden, zoals een flexibel gebruik van bouwgrond, behoud van een aantrekkelijk landschap in en om de stad, nieuwe markten voor ondernemers in en om de stad, lokale werkgelegenheid, vers en ge ...
help
Verslogistiek sierteelt [Presentatie]
Jong, W. de \ Schipper, A. \ Splinter, G. \ Hennen, W. \ 2013
Powerpoint presentatie over verslogistiek in de boomkwekerij. Aan bod komen onder andere presentaties over bedrijfsinrichting en klantvragen/afleverpatronen, uitleverlogistiek, onderwijsvraag, interactieve vraagarticulatie over thema uitleverlogistie ...
help
Verenigingen ontvangen op de boerderij : een doelgroep met marktkansen voor plattelandstoerisme [Boek]
Jong, D. de \ Schoutsen, M. \ Vijn, M. \ 2013
Plattelandstoerisme is een sector in ontwikkeling. In de periode van 2007 – 2011 steeg het aantal landbouwbedrijven dat aan plattelandsrecreatie doet met 20 procent (ruim 2.800 bedrijven) en de omzet met 70 procent (naar € 156 miljoen).
help
Ultra-energiezuinige kassystemen met Supertransparante Micro-V Gestructureerde materialen : rapportage in het kader van het EOS-LT programma van Agentschap NL [Boek]
Gieling, T.H. \ Ruijven, J. van \ Swinkels, G.J. \ Holterman, H.J. \ Mohammadkhani, V. \ Ruijs, M. \ Rijn, C. van \ Baggerman, J. \ Rath, J. \ Jong, M. de \ Schropp, R. \ 2013
Doel van het in dit rapport beschreven onderzoek is het gebruiken van micro- en nanostructuren uit de PV-industrie om te komen tot een diffuus kasdekmateriaal met een hoge hemisferische transmissie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis die in ...
help
Evaluatie Meyn Footpad Inspection System = Evaluation Meyn Footpad Inspection System [Boek]
Jong, I. de \ 2013
Dit rapport beschrijft de resultaten van een evaluatie van een automatisch camera-systeem om voetzoollaesies aan de slachtlijn te beoordelen. Voordat de camera echter ingezet kan worden om metingen van voetzoollaesies te verrichten in het kader van d ...
help
Jacquelinge Cramer : "Alleen samen kun je echt vernieuwen" [thema innovatie] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jong, J. de \ 2013
"Duurzame innovaties komen niet van de grond als we gebruikers niet betrekken. We moeten de partijen die veranderingen tot stand kunnen brengen dicht bij de mensen houden." Aan het woord is voormalig minister Jacqueline Cramer, tegenwoordig directeur ...
help
Hergebruik kunststof verpakkingen : Wagenings onderzoek toont aan dat het efficiënter kan \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Jong, L. de \ 2013
We kunnen in Nederland 90% meer kunststof hergebruiken, tegen 35% lagere kosten. Dat concluderen deskundigen van TI Food and Nutrition en Wageningen UR Food & Biobased Research na vier jaar onderzoek: "Fabrikanten, retailers en afvalverwerkers moeten ...
help
Veepeiler varken belicht onderzoeksresultaten \ Management&techniek [Artikel]
Jong, E. de \ 2013
Het programma Veepeiler Varken, dat ontstaan is uit een samenwerking tussen Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en Arsia enerzijds en de faculteiten Diergeneeskunde van de universiteit van Gent en Luik anderzijds, steunt op twee grote pijlers. All ...
help
50 jaar Dendroflora \ Dendroflora [Artikel]
Jong, P.C. de \ 2013
Het initiatief van de KVBC in 1961 om met de uitgave van Dendroflora te beginnen heeft een schitterend gevolg gekregen. Bij het verschijnen van Dendroflora 50 is het een goed moment om terug te kijken. Dendroflora heeft tot nu toe slechts drie hoofdr ...
help
Fraxinus: een geslacht in de branding \ Dendroflora [Artikel]
Jong, P.C. de \ 2013
Deze bijdrage heeft als basis de in 2012 gehouden Dendrologendag in Doorn. De belangrijkste lezing werd verzorgd door de Zweedse Eva Wallander, die in 2001 een interessant proefschrift heeft geschreven over de evolutie en de bloei van de es. Cees van ...
help
Inwerkmethoden voorfilters vergeleken op nieuw drinkwaterproductiebedrijf van Vitens \ H2O online [Artikel]
Zweere, G.J. \ Jong, R. \ Teunissen, P. \ Visee, J. \ Hulsen, A. \ 2013
Bij de inbedrijfname van het nieuwe Vitens productiebedrijf Kolff (6 miljoen m3/jaar) te Waardenburg zijn de zes voorfilters gelijktijdig in bedrijf genomen. Het onder specifieke procescondities opstarten van elk filter verschafte inzicht over het op ...
help
Openheid noodzaak én kans : consumenten willen weten wat ze eten \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Jong, M. de \ 2013
Consumenten willen steeds meer weten over hun voedsel. Ze verwachten van fabrikanten openheid en transparantie over de herkomst van grondstoffen en de productie van voedingsmiddelen. Het ene bedrijf gaat dit beter af dan het andere. Drie bedrijven aa ...
help
The Cranefly Tipula Trifascingulata new for the Netherlands (Diptera: Tipulidae) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Oosterbroek, P. \ Dek, J.C. \ Jong, H. de \ 2013
Craneflies of the family Tipulidae are a well-known group of the Diptera, consisting of large, long-legged nematocerous flies. Many species are more or less uniform yellow, grey or brown, but some are bright red or yellow and black. The wings can hav ...
help
Ontwikkeling van enkele mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee: situatie 2011 en 2012 [Boek]
Fey, F. \ Dankers, N. \ Meijboom, A. \ Leeuwen, P.-W. van \ Jong, M. de \ Dijkman, E. \ Cremer, J. \ 2013
In dit project wordt de lange termijnontwikkeling van mosselbanken onderzocht. Hiervoor worden door IMARES enkele individuele mosselbanken in detail bestudeerd. Drie mosselbanken worden sinds 1997 gevolgd, één sinds 1998, twee sinds 2002, één sinds 2 ...
help
Wijkgezondheidstuin de "Bruistuin" : de ontwikkeling van een preventie programma gebaseerd op een wijkgezondheidstuin [Boek]
Vijver, L. van de \ Vliet, M. van \ Apeldoorn, M. van \ Jong, M. \ 2013
In de wijk Malburgen (Arnhem) is in de periode 2011-2012 een wijkgezondheidstuin aangelegd. In deze haalbaarheidsstudie werd nagegaan welke factoren het succes bepalen van zo'n stadstuin. In de moestuin verbouwt men groenten, kruiden en fruit. Tegeli ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.