Geselecteerd op:

help
Aanzet voor een adviessysteem voor oogst uit het bos : voor een evenwichtige nutriëntenbalans en een goede functievervulling van het bos [Boek]
Jong, J.J. de \ Briel, J.J. van den \ Vries, W. de \ Spijker, J.H. \ 2014
In Nederland zijn afspraken gemaakt om meer biomassa uit het bos te oogsten. Hierdoor kan de beschikbaarheid van voedingsstoffen afnemen. Dit rapport geeft een overzicht over de in andere landen bestaande systemen om uitputting van bosbodems tegen te ...
help
Niveau 3 nieuwe ondergrens operator : voedingsbedrijven Oost-Nederland blijven zoeken naar gemotiveerde jongeren: thema: samenwerken in food \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Jong, M. de \ 2014
Bij de presentatie van de Human Capital Agenda (HCA) werd er weer eens op gehamerd: in de regio moet het gebeuren. Jongeren en werkzoekenden porren voor een mbo-opleiding tot operator en een baan in de voedingsindustrie sorteert het meeste effect als ...
help
Rol van voer en broederij \ De pluimveehouderij [Artikel]
Harn, J. van \ Jong, I. de \ 2014
Livestock Research heeft het effect onderzocht van broedlocatie en energiegehalte van het voer op voetzoollaesies bij vleeskuikens.
help
Dieren in de zorg [Boek]
Ophorst, S. \ Ruis, M. \ Pompe, V. \ Jong, M. de \ Borg, J. van der \ Beerda, B. \ Visser, K. \ Oomkes, C. \ [2014]
Het handboek Dieren in de zorg biedt handvatten om concrete invulling te geven aan het brede begrip dierenwelzijn, ongeacht met welk dier in welke zorgsituatie gewerkt wordt. Naast de algemene onderwerpen ethiek, dierenwelzijn en zoönosen, wordt in d ...
help
Houtoogst en bodemvruchtbaarheid : aanzet voor een adviessysteem voor biomassaoogst [Presentatie]
Jong, A. de \ 2014
Powerpoint presentatie, die zich richt op een goed nutriëntenbeheer. Aangezien afvoer van houtoogst van invloed is op zowel bodemverdichting, biodiversiteit als bodemvruchtbaarheid. In deze presentatie worden balansen gegeven voor de elementen P, K e ...
help
Energie en klimaat in de agrosectoren [Boek]
Moerkerken, A. \ Gerlagh, T. \ Jong, G. de \ Verhoog, D. \ 2014
Dit rapport beschrijft de voortgang van het convenant ‘schone en zuinige agrosectoren’, ook wel Agroconvenant genoemd. Dit convenant is in 2008 gesloten en bevat afspraken die de agrosectoren en de overheid hebben gemaakt op het gebied van energiebes ...
help
The Toolbox for Adaptive Delta Management, launch of the Toolbox website [Presentatie]
Jong, F. de \ 2014
Deltas in Practice Theme 1: How the world’s largest deltas are learning to learn from each other, session DP 1.3: The Toolbox for Adaptive Delta Management, launch of the Toolbox website, MSc Fokke de Jong, Wageningen UR, the Netherlands (2014). Pres ...
help
Perspectief op stadslandbouw : resultaten van online enquête in 2014 [Factsheet]
Jong, D. de \ Veen, E. \ Jansma, J.-E. \ 2014
Deze factsheet bevat een kort overzicht van de resultaten van een online enquête. Deze enquête werd voorjaar 2014 beantwoord door 102 respondenten die op verschillende manieren betrokken zijn bij stadslandbouw.
help
Watersysteemrapportage 2014 : toestand en trends in kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater [Boek]
Jong, J. de \ Lucas, M. \ Niewold, H. \ Tanis, H. \ Bruine, A. de \ Willems, M. \ 2014
Een actueel beeld van de toestand en trends in kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater in het beheergebied van Waterschap Rivierenland. In hoeverre wordt voldaan aan doelstellingen voor waterkwaliteit, peilbeheer en ecologie. Wat zijn trends ...
help
Use of different types of enrichment in slower growing broilers : a pilot study [Boek]
Jong, I.C. de \ Wijhe-Kiezebrink, M.C. van \ 2014
The results of a pilot study to the use of different types of enrichment (perches, platforms, pecking object, Lucerne bales) in slower growing broilers during two subsequent cycles in a commercial broiler house are described. Based on counts of the b ...
help
Ecologische ontwikkeling binnen een voor menselijke activiteiten gesloten gebied in de Nederlandse Waddenzee : tussenrapportage achtste jaar na sluiting (najaar 2013) [Boek]
Fey, F.E. \ Dankers, N.M.J.A. \ Meijboom, A. \ Leeuwen, P.W. van \ Cuperus, J. \ Weide, B.E. van der \ Jong, M. de \ Dijkman, E.M. \ Cremer, J.S.M. \ Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ Ministerie van Economische Zaken \ 2014
IMARES Wageningen UR volgt de jaarlijkse ontwikkeling van bodemdieren in de geulen in een voor menselijke activiteiten gesloten gebied (referentiegebied: Schild en Boschwad) en vergelijkt dit met een gebied waar zulke activiteiten wel toegestaan zijn ...
help
De ontwikkeling van niet beviste sublitorale mosselbanken 2009-2013 [Boek]
Glorius, S. \ Rippen, A. \ Jong, M. de \ Weide, B. van der \ Cuperus, J. \ Bakker, A. \ Hoppe, M. van \ 2014
In de Nederlandse kustwateren vindt mosselbroedvisserij en mosselkweek plaats. Deze wateren herbergen echter belangrijke natuurwaarden en de meeste wateren zijn derhalve aangewezen als natuurgebied, wat Nederland verplicht om er voor te zorgen dat de ...
help
Occurence of mycotoxins and pesticides in straw and hay used as animal feed [Boek]
Mol, J.G.J. \ Rijk, T.C. de \ Egmond, H.J. van \ Jong, J. de \ 2014
The aim of this survey was to provide data on the occurrence of mycotoxins and pesticide residues in straw and hay used as animal feed in the Netherlands.
help
IEA Bioenergy task42 Biorefining : sustainable and synergetic processing of biomass into marketable food & feed ingredients, chemicals, materials and energy (fuels, power, heat) [Boek]
Holleman, H. \ Ree, R. van \ Jong, E. de \ Kwant, K. \ 2014
Naast een overzicht van de huidige status van bioraffinage, biedt dit rapport inzicht in waardevolle producten van bioraffinaderijen, zoals eiwitten voor voeding en non-foodtoepassingen en biologische chemicaliën. Ook worden er in het rapport dertig ...
help
Ei verrijken : Newtricious ontwikkelt zuiveldrankje in poedervorm \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Jong, L. de \ 2014
Het product Macuview dat Newtricious R&D begin dit jaar op de markt bracht wordt door heel het land verkocht. Wageningen UR Food & Biobased Research ondersteunde het bedrijf tijdens het ontwikkelingstraject. “Wie de eerste wil zijn, moet zelf het wie ...
help
Compleet apparaat : Urban Alma kalverdrinkautomaat \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Jong, L. de \ 2014
Veehouders hebben de afgelopen jaren volop geïnvesteerd in kalverdrinkautomaten. Veehouderij Techniek vroeg een aantal gebruikers naar hun ervaringen met de Urban Alma.
help
Verkorte protocollen voor het meten van de effecten van niet-snavelbehandelen bij leghennen, vleeskuikenouderdieren en kalkoenen [Boek]
Jong, I.C. de \ Niekerk, T.G.C.M. van \ 2014
Met ingang van 1 september 2018 zal in Nederland snavelbehandelen bij leghennen, vleeskuikenouderdieren en kalkoenen verboden worden. Doel van dit onderzoek was om op basis van beschikbare literatuur, ervaringen van onderzoekers en ervaringen uit de ...
help
Kunnen we zwartvruchtrot verwijderen uit de boomgaard? [Poster]
Jong, P.F. de \ Köhl, J. \ [ca. 2014]
Doel van dit onderzoek is het lokaliseren van infectiebronnen van zwartvrucht rot in de boomgaard. Daarnaast het zoeken naar teeltmaatregelen om bronnen te verminderen.
help
Veepeiler varken door de jaren heen \ Management&techniek [Artikel]
Jong, E. de \ 2014
Nu Veepeiler Varken zijn achtste levensjaar ingaat, wordt het eens tijd voor een terugblik... In dit eerste deel werpen we een licht op de tweedelijnsdiergeneeskunde over de jaren heen. In het volgende nummer kan je lezen welke projecten al zijn uitg ...
help
Meldingen van voedselinfecties en -vergiftigingen in 2012 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Friesema, I.H.M. \ Jong, A.E.I. de \ Boxman, I.L.A. \ Pelt, W. van \ 2014
In september 2013 werd het rapport Registratie voedselinfecties en -vergiftigingen bij de NVWA en het CIb, 2012 gepubliceerd.(1) Dit rapport geeft een overzicht van de in Osiris geregistreerde individuele gemelde patiënten en uitbraken van voedselinf ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.