Geselecteerd op:

help
Manual GEM 1.1.1 : greenhouse emission model, exposure assessment tool for plant protection products used in greenhouse crop cultivation [Boek]
Wipfler, E.L. \ Vink, C. \ Horst, M.M.S. ter \ Jong, A. de \ 2015
Deze handleiding is ter ondersteuning van de gebruiker van het software instrument GEM 1.1.1 (Greenhouse Emission Model 1.1.1). GEM 1.1.1 bevat de Nederlandse glastuinbouw blootstellingscenario’s zoals beschreven in Van der Linden et al. (2015) en Wi ...
help
A first approach to deal with cumulative effects on birds and bats of offshore wind farms and other human activities in the Southern North Sea [Boek]
Leopold, M.F.L. \ Boonman, M. \ Collier, M.P. \ Davaasuren, N. \ Fijn, R.C. \ Gyimesi, A. \ Jong, J. de \ Jongbloed, R.H. \ Jonge Poerink, B. \ Kleyheeg-Hartman, J.C. \ Krijgsveld, K.L. \ Lagerveld, S. \ Lensink, R. \ Poot, M.J.M. \ Wal, J.T. van der \ Scholl, M. \ 2015
Around 100 offshore wind farms are scheduled to be operational by 2023 in the southern North Sea (51-56°N) alone. There may be two sides to this development in environmental terms: on the one hand this will help reduce CO2 emissions, on the other han ...
help
Houtoogst en bodemvruchtbaarheid : een modelstudie naar duurzaamheid van houtoogst op Nederlandse bosgroeiplaatsen [Boek]
Bonten, L.T.C. \ Bijlsma, R.J. \ Delft, S.P.J. van \ Jong, J.J. de \ Spijker, J.H. \ Vries, W. de \ 2015
Dit rapport brengt met een modelstudie de duurzaamheid van houtoogstscenario’s in beeld ten aanzien van nutriëntenbalansen op verschillende Nederlandse bosgroeiplaatsen. Tegelijkertijd geeft de studie aan waar (nog aanzienlijke) onzekerheden liggen b ...
help
Een Brabantse pyramide : een zeventiende-eeuwse belvedereheuvel in Ossendrecht \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Cuijpers, J. \ Jong, J. de \ 2015
Bij het plaatje Ossendrecht ligt in de uiterste zuidwesthoek van Noord-Brabant een trapvormige pyramide, die ooit als uitzichtspunt is aangelegd. Deze hoorde bij het ernaast gelegen maar helaas verdwenen herenhuis. Mogelijk houdt de aanleg verband me ...
help
Risicoanalyse dierenwelzijn witvleesketen : deskstudie en expert opinie [Boek]
Visser, Kathalijne \ Rommers, Jorine \ Ruis, Marko \ Gerritzen, Marien \ Veldkamp, Teun \ Jong, Ingrid de \ 2015
help
Innoveren in de deeleconomie : een inventarisatie van kansen en belemmeringen die innovatieve investeringen in de deeleconomie, op het gebied van groene groei, (on)mogelijk maken [Boek]
Glind, P. van de \ Sprang, H. van \ Jong, P. de \ 2015
Dit rapport betreft een onderzoek in het kader van het programma ‘Ruimte in Regels voor Groene Groei’. Het programma ‘Ruimte in Regels’ kijkt naar belemmeringen en kansen voor ondernemers, die innovatief willen investeren in groene groei. De deelecon ...
help
Agenda Stadslandbouw : wat was de impact? [Brochure]
Veen, E. \ Jansma, J.E. \ Jong, D. de \ [2015]
Voorjaar van 2013 bracht het Stedennetwerk Stadslandbouw (een landelijk netwerk van gemeentelijke pioniers in de stadslandbouw, zie www.stedennetwerkstadslandbouw.nl) hun gezamenlijke Agenda Stadslandbouw naar buiten. Tijdens de Dag van de Stadslandb ...
help
Nationale tuinvogeltelling 2015 [Boek]
Jong, A. de \ [2015]
De twaalfde editie van de Nationale Tuinvogeltelling viel in een zachte januarimaand. In totaal telden meer dan 50.000 deelnemers ruim 850.000 vogels in hun tuinen. Bijna iedereen telde op zondag en in totaal werden er 91 verschillende soorten gezien ...
help
Knelpunten in wet- en regelgeving voor de multifunctionele landbouw [Factsheet]
Wielen, P. van der \ Dekking, A. \ Jong, D. de \ [2015]
Voor agrarische ondernemers, en vooral degenen die hun agrarische activiteiten combineren met een multifunctionele tak, is wet- en regelgeving altijd een belangrijk onderwerp. In de periode dat de Task Force Multifunctionele Landbouw actief was is hi ...
help
Biobased business in West-Brabant : de successen van drie jaar business development [Boek]
Meuwissen, Pieter \ Maaskant, Waldo \ Jong, Jenk \ Broens, Douwe Frits \ Heuvel, Freek van den \ Salim, Sina \ Hoosemans, Ruud \ 2015
Diverse organisaties in (West) Brabant bundelden drie jaar geleden hun krachten in het Biobased Business Development team om bedrijven te inspireren tot biobased innovaties. Het team doet dat door specifieke ideeën ‘op te halen’ in de markt, bedrijve ...
help
Het Hoen van Limousines, of wel de haan voor de visser \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Jong, D. de \ 2015
We hebben er weer een gevonden, zo’n speciaal Frans ras, Poule de Limousines, ook wel Coq de pêche genoemd. Op het eerste gezicht een gewoon landhoen, vrij compact en stevig in het vlees, een enkele kam, geen baard, of kuif en geen voetbevedering. Al ...
help
Ontwerpen met biobased plastics : unieke eigenschappen en inspirerende toepassingsmogelijkheden [Boek]
Oskam, I. \ Jong, M. de \ Lepelaar, M. \ Kate, R. ten \ [2015]
Biobased plastics zijn kunststoffen gemaakt van hernieuwbare materialen. Het zijn relatief nieuwe kunststoffen die, omdat ze uitgaan van een onuitputtelijke bron met grondstoffen, in theorie tal van kansen bieden voor het vervaardigen van duurzame pr ...
help
De engelse kropper en engelse dwergkropper \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Jong, D. de \ 2015
De types of modellen van de Engelse kropper en van de Engelse dwergkropper zijn gelijk. Het verschil zit in de afmetingen. De dwerg of pigmy is ongeveer 2/3 van z’n grote broer. Hierbij moet men wel goed bedenken dat een Engelse kropper vrijwel nooit ...
help
Boer zoekt Boer \ Binder : ledenblad agrarische jongeren [Artikel]
Jong, A. de \ 2015
Waar het vroeger gebruikelijk was dat de oudste zoon het bedrijf overnam, is dat vandaag de dag niet meer zo vanzelfsprekend. Bedrijfsovername is tegenwoordig een bewuste keuze. Jongeren studeren langer door en gaan steeds vaker buitenshuis werken. H ...
help
Nationale referentie laboratoria : RIKILT jaarrapport 2014 [Boek]
Mol, J.G.J. \ Lee, M.K. van der \ Gerssen, A. \ Leeuwen, S.P.J. van \ Stolker, A.A.M. \ Sterk, S.S. \ Raamsdonk, L. van \ Jong, J. de \ Scholtens, I.M.J. \ Alewijn, A. \ Weesepoel, Y. \ Ginkel, L. van \ Noordam, M.Y. \ 2015
Nationale Referentie Laboratoria (NRL’s) vormen een onderdeel van het stelsel voor controle en handhaving van EU wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid van voedsel en diervoeders. RIKILT is aangewezen als NRL voor twaalf onderzoekdomeinen. ...
help
Green growth in the Netherlands 2015 [Boek]
Baas, Kees \ Baldé, Kees \ Delahaye, Roel \ Denneman, Arthur \ Graveland, Cor \ Jong, Rixt de \ Keller, Krista \ Klein, Paul \ Kremer, Anne Miek \ Meijer-Cheung, Wai King \ Poot, Martin \ Schenau, Sjoerd \ Schoenaker, Niels \ Velzen, Marcel van \ Ven, Karin van der \ Verweij, Richard \ Vroom, Jurriën \ 2015
Green growth strategies focus on ensuring that natural assets can deliver their full economic potential on a sustainable basis. In 2011 Statistics Netherlands pro-actively published its first edition of Green growth in the Netherlands (Statistics Net ...
help
Future for cytogenetics in plant genomics and breeding [Boek]
Jong, J.H.S.G.M. de \ 2015
help
Maatschappelijke initiatieven in het Markdal : gebiedsontwikkeling en de energieke samenleving \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Hoftijzer, M.M.L. \ Jong, J. de \ 2015
Burgers zijn prima in staat natuur- en landschapsontwikkeling vorm te geven. In het Markdal doorbrak een burgerinitiatief van vijf natuurverenigingen de patstelling tussen overheid en grondeigenaren. Er wordt nu gewerkt aan een fraai landschap met ru ...
help
Negen vragen over ecologie van bosbodems \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Jong, A. de \ Waal, R. de \ Al, E. \ 2015
Een goed functionerende bodem van het bos is een van de belangrijke pijlers voor duurzaam bosbeheer. Een bosbeheerder leert dan ook al vroeg in zijn opleiding dat het zijn verantwoordelijkheid is om de mogelijkheden van de bodem voor de ontwikkeling ...
help
Kenmerkende aspecten van agrarische kinderopvang : de aanwezigheid, het belang en de (mogelijke) effecten volgens experts, ouders en kinderen [Boek]
Ypma, Tjitske \ Jong, Daniël de \ Schoutsen, Maureen \ Poelarends, Judith \ Singer, Elly \ 2015
Agrarische kinderopvang is populair. Het aantal opvanglocaties groeit. Maar wat is dat nu eigenlijk, agrarische kinderopvang? Wat zijn de kenmerkende aspecten ervan? En wat voor mogelijke effecten hebben deze aspecten op kinderen? Ouders zien bijvoor ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.