Geselecteerd op:

help
Opzet en resultaten van het Waddenhuisberaad [Boek]
Sas, Hein \ Bazelmans, Jos \ Lindeboom, Han \ Oegema, Tammo \ Jong, Martijn de \ Nackenhorst, Kim \ 2016
Het beraad heeft tot doel om de menselijke activiteiten die invloed hebben op het ecosysteem van de Waddenzee van een relatieve rangorde (‘ranking’) in twee domeinen te voorzien: 1. De invloed van deze activiteiten op het ecosysteem van de Waddenzee. ...
help
Landkaart monitoring diervoeders NL [Boek]
Jong, J. de \ Roest, J.G. van der \ Meurs, I.A. \ 2016
Dit rapport beschrijft de resultaten van een inventarisatie van de monitoring die door de diervoedersector wordt uitgevoerd wat betreft de veiligheid van diervoedergrondstoffen en diervoeders. De inventarisatie betreft de aard en omvang van de monito ...
help
Evaluatie Warmtewet en toekomstig marktontwerp warmte [Boek]
Haffner, R. \ Til, H. Van \ Jong, H. de \ Mans, W. \ Graaf, L. de \ 2016
Dit rapport evalueert de huidige Warmtewet en draagt oplossingsrichtingen aan voor de geïdentificeerde knelpunten. Tevens adviseert het rapport over de benodigde veranderingen in het marktontwerp rondom warmte om de beleidsdoelstellingen te kunnen re ...
help
Voortoets Natura 2000 buitenpolders : periode 2014 t/m 2050 [Boek]
Jong, B. de \ Jongste, A.L. de \ Frins, R.H.W. \ 2016
In het beheergebied van Waterschap Rivierenland bevinden zich 47 buitenpolders. Deze polders liggen in de uiterwaarden tussen de zomer - en winterdijk. Het waterschap is hier verantwoordelijk voor het waterkwantiteitsbeheer en voor het beheer en onde ...
help
De volgende stap : sturen met maatschappelijke energie in het natuurdomein [Boek]
Steen, M. van der \ Scherpenisse, J. \ Jong, I. de \ Boonstra, F. \ Arnouts, R. \ 2016
help
Building with Nature in deltasteden: factsheets brengen oplossingen in kaart \ H2O online [Artikel]
Jong, B. de \ Princen, K. \ Tijs, M. \ Jong, J. de \ Beumer, V. \ 2016
Het spreken en denken over natuur in de stad is hip. Het wemelt in de literatuur van termen als ‘renaturing cities’, ‘green cities’, ‘urban by nature’ en ‘nature based solutions.’ Ze hebben met elkaar gemeen dat stad en natuur meer met elkaar in bala ...
help
Hergebruik drinkwaterslib beoogt natuurontwikkeling op fosfaatrijke gronden \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Dorland, E. \ Fujita, Y. \ Chardon, W.J. \ Smolders, A.J.P. \ Ketelaar, R. \ Jong, A.L. de \ Lucassen, E.C.H.E.T \ 2016
Natuurbeheerders zitten soms in hun maag met percelen die vanwege hun landbouwkundig verleden een hoge fosfaatlast kennen, omdat dit de ontwikkeling van waardevolle natuur belemmert. Afgraven is duur, uitmijnen tijdrovend, maar wat dan? Kan hergebrui ...
help
Designing green and blue infrastructure to support healthy urban living [Boek]
Gehrels, Hans \ Meulen, Suzanne van der \ Schasfoort, Femke \ Bosch, Peter \ Brolsma, Reinder \ Dinther, Daniëlle van \ Geerling, Gertjan \ Goossens, Martin \ Jacobs, Cor \ Jong, Merijn de \ Kok, Sien \ Massop, Harry \ Osté, Leon \ Pérez-Soba, Marta \ Rovers, Vera \ Smit, Annemieke \ Verweij, Peter \ Vries, Barry de \ Weijers, Ernie \ 2016
This report focuses on developing concepts and design principles for blue and green infrastructure that not only support climate resilience but also contribute to a healthy and liveable urban environment. We will first assess the effectiveness of blu ...
help
Analyse van de representativiteit van SNL-soorten in BMP-gebieden in de Biesbosch [Boek]
Jong, Albert de \ Sierdsema, Henk \ 2016
help
Waarden op het multifunctionele agrarische bedrijf [Boek]
Smit, Bert \ Alebeek, Frans van \ Jong, Daniël de \ 2016
Ondernemers in de multifunctionele landbouw zoeken met hun bedrijf en activiteiten verbinding met burgers, vanuit de overtuiging dat zij de samenleving iets waarde-vols te bieden hebben. Ondernemers én burgers leven en werken vanuit verschillende waa ...
help
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water 2015-2021 [Boek] - Tweede druk (2016)
Altenburg, W. \ Arts, G. \ Baretta-Bekker, J.G. \ Berg, M.S. van den \ Broek, T. van den \ Buskens, R. \ Bijkerk, R. \ Coops, H.C. \ Dam, H. van \ Ee, G. van \ Evers, C.H.M. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Ietswaart, T. \ Jaarsma, N. \ Jong, D.J. de \ Joosten, A.M.T. \ Klinge, M. \ Knoben, R.A.E. \ Kranenbarg, J. \ Loon, W.M.G.M. van \ Noordhuis, R. \ Pot, R. \ Twisk, F. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Wolfstein, K. \ Backx, J.J.G.M. \ Beers, M. \ Buijse, A.D. \ Duursema, G. \ Fagel, M. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ Postma, J. \ Pot, R. \ Vriese, T. \ Molen, D.T. van der \ Herpen, F.C.J. van \ Nieuwerburgh, L.L.J. van \ 2016
In het najaar van 2012 werd een geactualiseerde versie van het document Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2015-2021 vastgesteld. Uit het gebruik van deze maatlatten en het programmeren van de Aquokit B ...
help
Application of machine learning techniques to predict anomalies in water supply networks \ Water science and technology : water supply / International Water Supply Association [Artikel]
Vries, D. \ Akker, B. van den \ Vonk, E. \ Jong, W. de \ Summeren, J. van \ 2016
Methods to improve the operational efficiency of a water supply network by early detection of anomalies are investigated by making use of the data streams from multiple sensor locations within the network. The water supply network is a demonstration ...
help
Monitoring agrarisch weidevogelbeheer Fryslân : resultaten 2000-2014 en aanbevelingen voor verbetering [Boek]
Oosterveld, E.B. \ Hoekema, F. \ Stoker, O. \ Jong, R. de \ 2016
Sinds 2012 werken Boerennatuur en de BFVW samen in het digitaal registreren van weidevogelgegevens van gebieden met collectief agrarisch weidevogelbeheer. Jaarlijks zijn nu van veel gebieden monitoringsgegevens beschikbaar die BoerenNatuur graag wil ...
help
Verhogen van groente- en fruitconsumptie : (biologische) groente en fruit interventie bijkinderen in kinderdagverblijven [Boek]
Vijver, Lucy van de \ Battjes-Fries, Marieke \ Vliet, Marja van \ Jong, Miek \ 2016
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar het verhogen van de groente- en fruitconsumptie van kinderen binnen kinderdagverblijven. Het doel van dit project was daarom het ontwikkelen en implementeren van een voedingsaanpak om de consumptie van (biologis ...
help
Inventariseren met geurvallen: ander licht op verspreiding karmozijnrood weeskind in het Drents-Friese Wold \ Vlinders [Artikel]
Jong, R.. de \ 2016
Over schoonheid valt te twisten. Weinig vlinderkenners zullen echter bestrijden dat het karmozijnrood weeskind tot de mooiste nachtvlinders van Nederland behoort. Steeds meer vlinderaars hebben de soort wel eens gezien, want het karmozijnrood weeskin ...
help
Samenwerking in beeld met het Partnership Canvas [Boek]
Doorneweert, Bart \ Stokkers, Rob \ Jong, Daniël de \ 2016
In deze publicatie laten we zien hoe partnerschappen worden ingezet in boerderijverblijfconcepten in de multifunctionele landbouw. In de multifunctionele landbouw zijn partnerschappen van groot belang. Ze kunnen agrarische ondernemers helpen om de be ...
help
Resultaten agrarisch weidevogelbeheer Fryslân : jaarrapport 2015 [Boek]
Oosterveld, E.B. \ Hoop, P. de \ Jong, R. de \ 2016
help
Handleiding funderingsproblematiek voor gemeenten : wat te doen bij vermoedens van problemen bij houten funderingen? [Boek]
Workum, R. van \ Visser, W. \ Jong, D. de \ 2016
Deze brochure is bedoeld als handreiking voor gemeenten, die het vermoeden of aanwijzingen hebben dat er risico’s aanwezig zijn op aantasting van ( houten paal) funderingen. De handreiking geeft inzicht in de stappen die gemeenten kunnen doorlopen, v ...
help
Het ideale boerenbedrijf van... : Sophie de Jong en Filipe da Cunha \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Jong, S. de \ 2016
BD-Jong nodigt elk nummer een jongere uit voor een persoonlijke beschrijving van zijn of haar ideale bedrijf. Sophie de Jong (28) en Filipe da Cunha (35) zijn kok en boer op biologische boerderij Indacofoods in Italië.
help
The Netherlands in the global food system : a metaforesight study [Boek]
Chivot, Eline \ Auping, Willem L. \ Jong, Siemen \ Rõõs, Hannes \ Rademaker, Michel \ 2016
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.